Питання з відповідями до теми “Література постмодернізму”

Що таке постмодернізм? Постмодернізм – загальна назва сукупності новітніх тенденцій у літературі, філософії, мистецтві, що виникли після модернізму та авангардизму. Тяжіють до стилізації, цитування, переінакшення, ремінісценції, постійно перетрушують “багаж” культури.

Філософські засади постмодернізму розвивались у працях філософів Ж. Дер-ріда, Г. Делеза, Ж. Ф. Ліотара. Вирізняють дві хвилі постмодернізму: 50-71-ті роки XX ст. , 80-91-ті роки XX ст. .

Як характеризують філософи постмодерністи людську свідомість? Свідомість, за постмодерністською

філософією, характеризується антидогматичністю, плюралістичністю, джерело руху – відмова від вибору на користь рішення . За Ж. Ф. Ліотаром, головне у постмодернізмі розпад, деструкція єдності, множинність як головна умова існування.

Назвіть найхарактерніші риси постмодернізму. Літературним творам постмодернізму притаманні орієнтованість водночас на елітарного й масового читача; естетичний плюралізм , яскраво виражені інтертекстуальність і схильність до еклектизму, всеохоплюючий іронізм: “…коли вже минуле неможливо знищити, оскільки його знищення веде до німоти, його слід переосмислити:

іронічно, без наївності” ; прийом естетичної гри: з реаліями буденності, літературними праобразами , з текстом і читачем; нерідко опис життя як апокаліптичний карнавал, страшний театр; схильність до перенесення дії у віддалені історичні епохи, міфологічності; поєднання комічного і фантастичного, що допомагає розкрити світ хаосу; нелінійність письма як атрибут постмодернізму тощс

Які риси притаманні героєві літератури постмодернізму? Герой літератури постмодернізму – людина, яка почувається “дуже незатишно у холодному всесвіті” , є розгублена, усамітнена, яка втратила духовні орієнтири, зневірилась в ідеалах минулого. Які досягнення в розвитку новітніх засобів масових комунікацій сприяли виникненню постмодернізму?

Постмодернізм багато чим зобов’язаний своїм виникненням розвитку невітніх засобів масових комунікацій – телебаченню, відеотехніці, інформатші комп’ютерній техніці. Виникнувши насамперед як культура візуальна, постме дернізм в архітектурі, живопису, кінематографі, рекламі зосередився не на відображенні, і на моделюванні дійсності шляхом експериментування зі штучною реальністю – відеокліпами, комп’ютерними іграми, диснеївськими атракціонами. Ці принципи роботи з “другою дійсністю”, тими знаками культури, які покрили світ панциром слів, поступово просоталися й в інші сфери, захопивши в свою орбіту літературу, музику, балет.


1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 оценок, среднее: 5,00 из 5)Питання з відповідями до теми “Література постмодернізму”


твір-опис картини пейзажу васильківського
Питання з відповідями до теми “Література постмодернізму”