П. ТИЧИНА. ЖИТТЄВИЙ І ТВОРЧИЙ ШЛЯХ. “АРФАМИ, АРФАМИ…”, “ВИ ЗНАЄТЕ, ЯК ЛИПА ШЕЛЕСТИТЬ”, “КОЛИ В ТВОЇ ОЧІ ДИВЛЮСЯ…”, “Я СКАЗАВ ТОБІ ЛИШ СЛОВО…”, “ЗОЛОТИЙ ГОМІН”, “СКОРБНА МАТИ”, “ГЕЙ, ВДАРТЕ В СТРУНИ, КОБЗАРІ…”, “ДО КОГО ГОВОРИТЬ?”, “ХТО Ж ЦЕ ТАК ІЗ ТЕБЕ НАСМІЯТЬСЯ СМІВ?”, “ПОХОРОН ДРУГА”

Тема. П. ТИЧИНА. ЖИТТЄВИЙ І ТВОРЧИЙ ШЛЯХ. “АРФАМИ, АРФАМИ…”, “ВИ ЗНАЄТЕ, ЯК ЛИПА ШЕЛЕСТИТЬ”, “КОЛИ В ТВОЇ ОЧІ ДИВЛЮСЯ…”, “Я СКАЗАВ ТОБІ ЛИШ СЛОВО…”, “ЗОЛОТИЙ ГОМІН”, “СКОРБНА МАТИ”, “ГЕЙ, ВДАРТЕ В СТРУНИ, КОБЗАРІ…”, “ДО КОГО ГОВОРИТЬ?”, “ХТО Ж ЦЕ ТАК ІЗ ТЕБЕ НАСМІЯТЬСЯ СМІВ?”, “ПОХОРОН ДРУГА”

Варіант 1

1. М. Рильський, характеризуючи індивідуальну неповторність поезії П. Тичини, дуже вдало назвав її…

А “Природою життя”.

Б “Неповторною музою”.

В “Музичною

рікою”.

Г “Морем емоцій”.

2. Твори Павла Григоровича вражали читачів…

А Музикальністю.

Б Оптимізмом.

В Романтизмом.

Г Надзвичайною емоційністю.

3. У 1913р. П. Тичина – студент…

А Харківського університету.

Б Полтавського педагогічного інституту.

В Київського комерційного інституту.

Г Львівського національного університету.

4. На формування естетичних смаків П. Тичини у дитинстві впли­вав…

А Дідусь.

Б Учитель.

В Спів бабусі.

Г Батько.

5. У кожній поезії “Сонячних кларнетів” П. Тичини лунає…

А Оптимістичний мотив.

Б Радість життю.

В

Пафос визволення народу.

Г Повага до культурних скарбів нашого народу.

6. Композиційна збірка П. Тичини “Сонячні кларнети” містить…

А Три цикли і кілька окремих поезій.

Б П’ять циклів.

В Виключно три жмутки, як у збірці І. Франка “Зів’яле листя”.

Г Два цикли і багато окремих віршів-поезій.

7. Сум ліричного героя (П. Тичина ” Коли в твої очі дивлюся “), туга по коханій, в очах якої замість любові він бачить…

А Зраду.

Б Розпач.

В Вагання.

Г Холод.

8. За ідейною спрямованістю поезія П. Тичини ” Коли в твої очі дивлюся” пов’язана з твором…

А Лесі Українки “Як я люблю оці години праці”.

Б І. Франка “Ой ти дівчино, з горіха зерня”.

В О. Кобилянської “Людина”.

Г М. Коцюбинського “Тіні забутих предків”.

9. Який художній прийом використаний П. Тичиною в поезії “Я ска­зав тобі лиш слово…” у рядках “Гай далекий засміявся”…

А Метафора.

Б Порівняння.

В Гіпербола.

Г Анафора.

10. У творі П. Тичини “Золотий гомін” розповідається про золотий гомін над стародавнім Києвом у зв’язку:

А 3 національним відродженням.

Б Початком революції 1905р.

В Поневоленням українського народу.

Г Руйнацією старого і народженням тимчасового суспільного ладу.

11. Кульмінацією твору “Скорбна мати” вважається…

А Невимовне стражданнях героїні.

Б Смерть матері від особистого горя і горя народного.

В Зустріч матері з учнями сина, який загинув.

Г Дізнання матері про смерть її сина.

12. У поезії “До кого говорить” П. Тичина зображує своє обурення і відчай з приводу нового, ще тяжчого колоніального гніту, під який потрапила Україна…

А Під час тоталітарного режиму і репресій.

Б У час голодомору.

В У 20-ті роки.

Г Напередодні революції 1905р.

Варіант 2

1. П. Тичина народився 27 січня 1891 року…

А На Чернігівщині.

Б Черкащині.

В Миколаївщині.

Г Херсонщині.

2. Найбільше захоплення отримував П. Тичина в дитинстві від музики…

А Народних інструментів.

Б Композиторів Д. Бортнянського і М. Березовського.

В М. Лисенка.

Г П. Майбороди.

3. На мотивах і образах ранньої лірики П. Тичини позначається…

А Захоплення поета театральним мистецтвом.

Б Філософія Г. Сковороди.

В Революція 1905р.

Г Пантеїстична філософія.

4. Весною 1923р. П. Тичина переїжджає до Харкова, де він…

А Керував хором.

Б Працював у редакції журналу “Червоний шлях”.

В Написав повість-щоденник “Подорож з капелою К. Г. Стеценка”.

Г Пише багато поетичних творів про Слобожанщину.

5. Природа у поезіях збірки П. Тичини “Сонячні кларнети” є…

А Засобом для збагачення.

Б Середовищем для відпочинку.

В Складовою частиною буття.

Г Символом волі.

6. Поезія П. Тичини “Ви знаєте, як липа шелестить” за жанровою спрямованістю належить до лірики…

А Інтимної.

Б Філософської.

В Пейзажної.

Г Громадянської.

7. Ліричний герой твору П. Тичина “Коли в твої очі дивлюся” від­чуває в серці коханої такий холод, як…

А У морозну погоду.

Б Північний вітер.

В Джерельна вода.

Г На спорожнілому полі.

8. “Арфами, арфами…” П. Тичини – це гімн…

А Красі.

Б Любові.

В Весні.

Г Щастю.

9. Зміни, які відбуваються в природі весною, відображені у строфі (П. Тичина “Я сказав тобі лиш слово…”)…

А Другій.

Б Першій та четвертій.

В Третій.

Г Виключно у четвертій.

10. Ворожі сили у творі П. Тичини “Золотий гомін” асоціюються з образом…

А Розкраяного неба.

Б Сірих хмар.

В Одвічного духу.

Г Чорного птаха.

11. “Похорон друга” П. Тичини – це…

А Величний реквієм воїнам, загиблим у боях за країну.

Б Сум про друга ліричного героя, що помер від тяжкої хво­роби.

В Трагедія людини, яка закінчила життя самогубством.

Г Осуд кривавої грабіжницької вітчизняної війни.

12. Прапори вкраїнські у творі П. Тичини “Гей, вдарте в струни, кобзарі” порівнюються…

А 3 великим полум’ям.

Б Рушійною силою народних мас.

В Сонцем над степами.

Г Козацькими хоругвами.

Варіант 3

1. П. Тичина – син…

А Маляра.

Б Дяка.

В Коваля.

Г Шевця.

2. Будучи семінаристом, П. Тичина сприймав світ українського художнього слова через…

А Книжки Б. Грінченка і Лесі Українки.

Б Журнал “Дивовижний світ”.

В Спілкування з обдарованими колегами по навчанню.

Г Музику природи.

3. Драматичну поему “Дзвінкоблакитне” П. Тичина пише під впливом…

А Театральної діяльності М. Садовського.

Б Відвідування музею природи.

В Знайомства з Л. Курбасом.

Г “Лісової пісні” Лесі Українки.

4. Посилення тиску тоталітарного режиму сковує, калічить талант П. Тичини, що виявилося…

А У власних переконаннях письменника.

Б Комуністичних поглядах.

В Збірках “Партія веде”, “Чуття єдиної родини”, “Сталь і ніжність”.

Г Переживаннях поета за долю простого люду.

5. Назва збірки П. Тичини “Сонячні кларнети” означає…

А “Насолода життям”.

Б “Буяння природи”.

В “Мелодія душі”.

Г “Музика сонця”.

6. Значна увага в поезії П. Тичини “Ви знаєте, як липа шелестить” приділяється…

А Красі весняної ночі.

Б Теплій туманній погоді.

В Цвіту липового дерева.

Г Вираженню щирого почуття любові до людини, природи.

7. За жанровою спрямованістю “Похорон друга” П. Тичини – філософська поема, тому що в ній…

А Розмірковується над питанням про призначення людини в мікросуспільстві.

Б Порушується проблема формування особистості і її ролі в суспільстві.

В Досліджуються проблеми життя і смерті.

Г Зображується безсмертя великих художніх витворів люд­ського генія.

8. Поезія П. Тичини “Арфами, арфами…” насичена…

А Музичними, пісенними образами.

Б Шумом вітра.

В Емоціями від теплої погоди.

Г Дзюрчанням струмків.

9. Що відкрив, “переповнений любов’ю”, ліричний герой твору “Я сказав тобі лиш слово…”?

А Радість життя.

Б Формулу щастя.

В Красу весни.

Г Кохання книгу.

10. Поезія “Скорбна мати” присвячена П. Тичиною…

А Усім жінкам-революціонеркам.

Б Своїй матері.

В Коханій.

Г О. Кобилянській.

11. П. Тичина у творі ” Хто ж ще так із тебе насміяться смів? ” зобразив…

А Прозріння народу щодо соціальної несправедливості.

Б Тяжку працю людей на пана.

В Борців-декабристів.

Г Крах надій українського народу на соціальне та національне визволення.

12. Образ коханої конкретизується в уяві (П. Тичина “Коли в твої очі дивлюся”)…

А Осені.

Б Моря.

В Юнака.

Г Зимового лісу.

Варіант 4

1. Самобутність стилю П. Тичини, майбутнього письменника, виражається…

А У гармонії душі й живопису.

Б Злитті кольору зі звуковими образами.

В Інтуїтивному сприйнятті довкілля.

Г Мотивах туги і страждань, породжених складними суспіль­ними та особистими обставинами.

2. У ранніх поезіях виявляється нахил П. Тичини…

А До поетизації символічних образів на прикладі природних явищ.

Б Роздумів над долею рідного краю.

В Критики будь-якого гнобителя.

Г Мелодійності звучання слова, художнього звукопису.

3. П. Тичина пише твір “Золотий гомін” як наслідок…

А Знайомства з Франковою поемою “Мойсей”.

Б Міцної дружби з М. Коцюбинським.

В Відродження українського національного життя в резуль­таті революційних подій.

Г Вивчення ним історії Київської Русі.

4. Перша збірка поезій П. Тичини мала назву…

А “Сонячні кларнети”.

Б “Замість сонетів і октав”.

В “Плуг”.

Г “Перемагать і жить”.

5. У збірці Павла Григоровича “Сонячні кларнети” прославля­ється…

А Прагнення до оновлення життя.

Б Всеперемагаюче життя і краса природи.

В Любов до всього живого.

Г Віра в нездоланність сили духу людей.

6. Самобутньою рисою поезії П. Тичини “Ви знаєте, як липа шелестить” є…

А Надмірна емоційність і піднесеність.

Б Піднесена образність.

В Надзвичайна сентиментальність.

Г Недомовленість (від надміру почуттів).

7. Велику роль П. Тичина в поезії “Хто ж те так із тебе насміяться смів?” наділяє простому люду на прикладі…

А Орача.

Б Шевця.

В Коваля.

Г Свинопаса.

8. Емоційність настрою поезії П. Тичини “Арфами, арфами…” забезпечується…

А Яскравою метафоричністю.

Б Застосуванням алегоричних образів.

В Картинами гумору.

Г Її зв’язком з усною народною творчістю.

9. Дослідники визначили жанр твору П. Тичини “Золотий гомін”

Як…

А Драматичну поему.

Б Героїчну оду.

В Ліричну ораторію.

Г Героїчну оповідь.

10. Події, які відображені у творі “Скорбна мати” П. Тичини стосуються…

А Революції 1905-1907 pp.

Б Боротьби українського народу з монголо-татарськими за­гарбниками.

В Громадянської війни.

Г Поразки революції 1917р.

11. Поезія “Арфами, арфами…” П. Тичиною написана під впли­вом…

А Вірша М. Вороного “Блакитна панна”.

Б Твору Лесі Українки “Лісова пісня”.

В Театральної діяльності М. Садовського.

Г Регулярного відвідування поетом органного залу.

12. На думку П. Тичини, яку він висловлює у творі “Похорон дру­га”, той, хто робить, має право…

А На можливість отримати почесну посаду в суспільстві.

Б Життя, пошану, пам’ять.

В Те, щоб про нього говорили у засобах масової інформації. Г Осудити експлуатацію людини людиною.


1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 оценок, среднее: 5,00 из 5)

П. ТИЧИНА. ЖИТТЄВИЙ І ТВОРЧИЙ ШЛЯХ. “АРФАМИ, АРФАМИ…”, “ВИ ЗНАЄТЕ, ЯК ЛИПА ШЕЛЕСТИТЬ”, “КОЛИ В ТВОЇ ОЧІ ДИВЛЮСЯ…”, “Я СКАЗАВ ТОБІ ЛИШ СЛОВО…”, “ЗОЛОТИЙ ГОМІН”, “СКОРБНА МАТИ”, “ГЕЙ, ВДАРТЕ В СТРУНИ, КОБЗАРІ…”, “ДО КОГО ГОВОРИТЬ?”, “ХТО Ж ЦЕ ТАК ІЗ ТЕБЕ НАСМІЯТЬСЯ СМІВ?”, “ПОХОРОН ДРУГА”


образ залізниці в романі анна кареніна
П. ТИЧИНА. ЖИТТЄВИЙ І ТВОРЧИЙ ШЛЯХ. “АРФАМИ, АРФАМИ…”, “ВИ ЗНАЄТЕ, ЯК ЛИПА ШЕЛЕСТИТЬ”, “КОЛИ В ТВОЇ ОЧІ ДИВЛЮСЯ…”, “Я СКАЗАВ ТОБІ ЛИШ СЛОВО…”, “ЗОЛОТИЙ ГОМІН”, “СКОРБНА МАТИ”, “ГЕЙ, ВДАРТЕ В СТРУНИ, КОБЗАРІ…”, “ДО КОГО ГОВОРИТЬ?”, “ХТО Ж ЦЕ ТАК ІЗ ТЕБЕ НАСМІЯТЬСЯ СМІВ?”, “ПОХОРОН ДРУГА”