Голосні звуки української мови та їх вимова

Голосні звуки утворюються за допомогою голосу: голосові зв’язки дрижать, а струмінь видихуваного повітря не зустрічає перешкод і не утворює шумів. В українській мові шість голосних звуків: [а], [о], [у], [е], [и], [і]. Залежно від того,

Українські фразеологізми на літеру “Х”

Хазяїн свого слова – той, хто завжди здійснює те, що обіцяє; Халіф (каліф) на годину (час) – людина, що захопила владу або наділена нею на короткий час; Аж за очі хапати – дуже інтенсивно виявлятися,

Тексти диктантів з української мови з теми “Морфологія. Іменні частини мови”

Взято з посібника для абітурієнтів “Українська мова” Козацук Г. О. Диктант 1 Він мало жив. Немов літак, що ховається за обрієм швидше, ніж доб’ється до нашого слуху шум його двигунів. Василь Симоненко зник за пругом

Твір-розповідь про оберіг 4 клас

1 варіант Людина завжди боїться того, що їй не підвладно. Природа, майбутнє – все вселяє в неї страх. Щоб почувати себе у безпеці, людина надає певним речам або діям властивості захищати її. Так створюються прикмети,

Синоніми до слів на літеру С

САДИБА оселя, двір, дворище, діал. обійстя. САЛО (витоплене) смалець, діал. солонина, (овече, коров’яче) лій. САМІТНІЙ одинокий, самотній; (про людину) безрідний, безсімейний. САМІТНИК відлюдник, пустельник, пустинник, аскет, скитник, печерник. САМОВРЯДУВАННЯ) автономія. САМОТНІСТЬ самотина, самота, одинокість, книжн.

Білет № 3 ДПА-2012 9 клас

1. Розкрийте багатство і жанрове розмаїття українського фольклору. Український фольклор – багата скарбниця народних звичаїв, побутових обрядів, традицій, свят. До нього належать прислів’я, приказки, народна драма, обрядові та побутові пісні, думи, історичні пісні, казки, перекази

Синоніми до слів на літеру Ї

ЇДКИЙ ядучий, гризький. ЇЖА їда, пожива, (варена) страва, (для тварин) корм. ЇСТИ споживати, живитися, (похапцем) перекусити, (захланно) вульг. лигати, (багато) наминати, перти// кидати на зуби, кидати за драбину, набивати пельку. ЇХАТИ гнати, (дуже швидко) мчати,

Відповіді на білет № 4 ДПА-2013 9 клас “Світова література”

1. Дайте характеристику гомерівського епосу як енциклопедії життя стародавніх греків Легендарний античний поет Гомер створив дві поеми – “Іліаду” та “Одисею”. Ці твори є не тільки взірцями героїчного міфологічного епосу, в них також присутня картина

Правопис м’якого знака

Якщо в українській літературній вимові приголосний звучить твердо, то м’який знак не ставиться. Якщо ж приголосний вимовляється м’яко перед іншим приголосним, то м’який знак може писатися чи ні. М’який знак пишеться: 1) на позначення приголосних

Вживання о та е після шиплячих та й

1) о вживається після ж, ч, ш, щ та й, якщо наступний приголосний твердий і перед складом з голосним а, о, у та и, що походить з давнього ы: жона, чотири, шостий, чоботи, знайомий 2)