Українські фразеологізми на літеру “Ф”

Темними фарбами малювати, зображати – негативно, непривабливо, гіршим, ніж є насправді; У рожевих фарбах (рожевими фарбами); у рожевому світлі, з сл. малювати, зображувати; поставати – кращим, ніж є насправді, ідеалізовано, привабливо; Усіма фібрами душі (серця,

Відповіді на білет № 18 ДПА-2012 9 клас

1. Розкрийте значення алегоричних образів байок Г. Сковороди. Григорій Сковорода став першим українським байкарем, створивши тридцять алегоричних байок. Алегоричних, тому що головна абстрактна ідея передається за допомогою яскравої образності. Мова байок лаконічна та влучна. З

Відповіді на білет № 3 ДПА-2013 9 клас “Світова література”

1. Розкажіть про Гомера як легендарного основоположника європейської літератури. Поясніть суть гомерівського питання Гомер – легендарний давньогрецький поет, який започаткував античну, а фактично, і європейську літературу. Гомер вважається автором “Іліади” та “Одіссеї”, двох епічних поем.