Текст-міркування “Чи подобається мені навчатися у школі”

У школі ніколи не буває сумно. На уроках ми вивчаємо цікаві предмети – математику, іноземну мову, малювання. Учителі розказують нам багато нового про природу та людей. Ми вчимося читати, правильно писати, малювати, рахувати, грати у

Подвоєння та подовження приголосних в українській мові

Подвоєння приголосних 1. Подвоєння приголосних виникає внаслідок збігу однакових приголосних на межі морфем та у складноскорочених словах: беззахисний, туманний, юннат. 2. Подвоєння приголосних відбувається у прикметниках із суфіксами – енн-, – анн-, – янн-, які

Українські фразеологізми на літеру “Щ”

Щасти доле (боже) кому – усталена форма прощання з побажанням щастя, успіхів у житті, праці; Хай (нехай) вам щастить – усталена форма побажання успіхів у чому-небудь; На щастя чиє, кого – дуже добре для кого-небудь;

Відповіді на білет № 20 ДПА-2013 9 клас “Світова література”

1. Визначте і прокоментуйте головні морально-філософські мотиви трагедії Вільяма Шекспіра “Гамлет”. У трагедії Шекспіра “Гамлет” зображений новий на той час тип героя – герой-гуманіст. Протягом твору Гамлет намагається вирішити складні морально-етичні проблеми, дійти істини. Він

Синоніми до слів на літеру Ф

ФАЛЬШИВИЙ підроблений, (документ) сфальшований, фіктивний, (історичний факт) сфабрикований, розм., жарт, липовий. ФАМІЛЬЯРНИЙ панібратський, розв’язний// запанібрата. ФАНТАЗЕР фантаст, мрійник, (захоплюється нереальними мріями) утопіст, ірон. (хто видумує нездійсненні проекти) прожектер. ФАРБУВАТИ малювати, зафарбовувати. ФАРБУВАТИСЯ підфарбовуватися, розмальовуватися, розм.

Відповіді на білет № 24 ДПА-2013 9 клас “Світова література”

1. Назвіть вічні образи у світовій літературі (на прикладі вивчених творів). Охарактеризуйте один на вибір. Образи, які звуться “вічними” у літературі, представляють собою такі образи, які стали втіленням певних загальнолюдських рис, стали називними для певного

Диктант з української мови “Могила в степу”

Диктант узято з навчального посібника “Українська пунктуація” О. П. Глазової Без курганів-могил важко уявити наші українські степи, їхні образи не раз зустрічаємо в народних піснях думах, в поезії Тараса Шевченка. Ось вона, знаменита могила Солоха!

Відповіді на білет № 23 ДПА-2013 9 клас “Світова література”

1. Поясніть ідейний зміст і зазначте особливості композиції філософської повісті Вольтера “Простак”. У повісті “Простак” показана доля так званої “природної” людини, яка виросла у віддаленні від цивілізації. Ідея “природної людини” – одна з головних у

Атестація з етики “Чим гідніша людина, тим більше в неї співчуття до інших”

Це правда, тому що достойна людина дбає не тільки про себе. Вона любить своїх ближніх та ставиться до них, як до друзів. Ії сердце відкрите для інших людей і не замкнуте у мізерних інтересах, тому

Правопис апострофа

Апостроф ставиться Тільки після приголосного у словах перед я, ю, є, ї, що позначають два звуки [йа], [йу], [йе], [йі]. При цьому попередній приголосний залишається твердим. Апостроф пишеться: 1) після приголосного звука перед ї завжди