МОВА АВТОРА ТА МОВА ДІЙОВИХ ОСІБ

УКРАЇНСЬКА ЛІТЕРАТУРА

СЛОВО ДАВНЄ І СЬОГОЧАСНЕ

У казках і оповіданнях письменники описують події, розповідають про героїв (персонажів), про їх вчинки, настрої та почуття. Така мова називається авторською, або мовою автора. Крім того, у тексті виділяються діалоги, які якнайточніше (дослівно) передають розмови, висловлювання двох дійових осіб (персонажів).

У мові персонажів можуть вживатися ненормативні слова – розмовні, діалектні тощо.

Мова дійових осіб і мова автора (оповідача, письменника) у тексті переплітаються, щільно

пов’язуються між собою, разом становлячи єдине ціле – художній твір.

I. Знайдіть у тексті оповідання “Грицева шкільна наука” діалоги і почитайте їх, розподіливши ролі. Хтось третій нехай читає слова автора.

II. Випишіть з тексту 3-4 речення авторської мови (мови автора – письменника Івана Франка) і 3-4 речення, що належать Грицеві. Порівняйте їх. Охарактеризуйте мову Гриця.

III. Якою була мова Гриця? Доведіть, що він шепелявив, тобто неправильно вимовляв деякі звуки. Які саме звуки Гриць не вимовляв?

IV. Чому в оповіданні “Грицева шкільна наука” Іван Франко використав діалектні слова?

V. Що називається

мовою автора? Наведіть приклади.

VI. Що називається мовою персонажів? Наведіть приклади.

VII. Що називається діалогом? Наведіть приклади. Побудуйте у формі діалогу (запитань і відповідей) розповідь про свою школу.

VIII. Використовуючи рими до слів школа, вчитель, Україна, мова, вчити, малі, солов’їна, землі, коло, ніколи, жити, любити, вміти, спробуйте самі написати декілька рядків вірша українською мовою.
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 оценок, среднее: 5,00 из 5)

МОВА АВТОРА ТА МОВА ДІЙОВИХ ОСІБ


ребуси з зарубіжної літератури
МОВА АВТОРА ТА МОВА ДІЙОВИХ ОСІБ