Модернізм Володимира Винниченка у малій прозі. Новела “Момент”

І. Стилістика оповідань та новел Винниченка.

ІІ. Неореалізм як синтетична течія.

ІІІ. Проблеми моралі, які письменник порушує та розв’язує у своїх творах.

ІV. Особливості психологізації. (Нова епоха прийшла як потреба в реформах по­передніх суспільних відносин, шарів соціуму, потреба в змінах норм шодо людських почуттів та певною мірою й самі ці почуття потребували оновлення. Тому у кожному конкретному випадку Винниченко заново відкриває внутріш­ній світ своїх героїв. Різні сфери людських стосунків він щоразу висвітлює з якогось

нового боку. Це дає можливість заглибитись у душу персонажа; при цьому зовсім не обов’язково вказувати типові риси характеру, які часто все одно не можуть повноцінно виявитись на малому полотні оповідання.

Мате­ріал для створення точних психологічних портретів Винниченкові давав і його власний величезний життєвий досвід, і сучасна філософська, соціальна, ес­тетична думка. На прикладі новели “Момент” можна вказати ще одну харак­терну рису психологізму Винниченка: письменник створює скоріше не цільну

Психологію героя, а його психологічний стан на якийсь короткий період часу, показує людську душу

в її мігіливості.)

V. “Пейзаж душі” як засіб творення образу героя .

VІ. Екзистенційні міркування тюремного героя.

VІІ. Значення підтексту у створенні образів та оформленні діалогів.

1. Елементи символізму.

2. Панночка та символічна Вічна Жіночність.


1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 оценок, среднее: 5,00 из 5)Модернізм Володимира Винниченка у малій прозі. Новела “Момент”


чи всі успішні люди кар'єристи твір
Модернізм Володимира Винниченка у малій прозі. Новела “Момент”