МИЛОСТЬ БОЖІЯ

“МИЛОСТЬ БОЖІЯ” – історична драма, в якій зображено події національно-визвольної війни 1648 р. під проводом Б. Хмельницького. Створена 1728 р. з нагоди 80-річчя початку війни і присвячувалася гетьманові Д. Апостолу. Вперше поставлена на сцені Києво-Могилянської академії наприкінці 1728 р. Це єдина, що дійшла до нас, шкільна драма, створена на матеріалі недавнього історичного минулого України. Вперше надрукована О. Бодянським у “Чтениях в обществе истории и древностей российских” в 1858 р. Досі залишається відкритим питання про авторство

драми. Його приписують Ф. Прокоповичу, викладачам поетики й риторики І. Неруновичу та Ф. Трофимовичу.

Сюжет відтворює найвиразніші події початку визвольної війни 1648 р. На початку твору гетьман Б. Хмельницький роздумує над тяжкою долею українського народу. Згодом він прибуває на Запорожжя, де закликає козаків до збройної боротьби. Персоніфікована Україна просить про Божу поміч Б. Хмельницькому. Далі міститься повідомлення про перемогу козаків над ляхами. В кінці драми зображується урочисте повернення гетьмана з військом до Києва та урочиста зустріч переможців. Україна дякує Богові за допомогу, висловлює сподівання

на щасливе майбутнє. Таке поєднання реальних історичних осіб, абстрактних понять, персоніфікованих чеснот, образів античної міфології характерне для барокової драми з її прагненням відтворити динамізм подій, вразити читача.

Композиція твору досить чітка: він складається з п’яти дій у формі діалогів й монологів, у яких звучить оцінка історичних подій та проблем сучасності. Велику роль відіграє хор, створюючи додаткове емоційно-психологічне тло в кінці дії. Найбільше місця в драмі присвячено образу Б. Хмельницького. Він змальовується як ідеальний герой, справжній виразник інтересів Батьківщини. В його образі поєднані сміливість, вільнолюбство, державна мудрість із глибокою релігійністю, справжнім гуманізмом. Останній монолог гетьмана звернений до майбутніх поколінь. Він заповідає жити в дружбі й злагоді, берегти волю, ставлячи за приклад славетних предків. Автор змалював Хмельницького як взірець справжнього політичного діяча для сучасників, як символ героїчної боротьби народу. Інші образи лише доповнюють центральний, виконують епізодичні функції. Зміст твору пройнятий патріотизмом, прагненням єдності народу.

Джерелами драми “Милость Божія” були козацькі літописи Самовидця, Г. Грабянки, відчувається також значний вплив фольклору, зокрема дум та історичних віршів. Це особливо відбилося на осмисленні автором зображених у п’єсі подій, на всій поетиці твору, ритмічності вірша. Автор постає як талановитий і самобутній митець, творець одного з найкращих творів української барокової літератури.

Літ.: Житецкий П. “Энеида” Котлиревского и древнейший список ее в связи с обзором малорусской литературы XVIII века. К., 1900; Білецький О. Зародження драматичної літератури на Україні // Від давнини до сучасності: У 2 т. К” 1960. Т. 1; Грицай М. Українська драматургія XVII – XVIII ст. К., 1974.

С. Денисюк


1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 оценок, среднее: 5,00 из 5)


МИЛОСТЬ БОЖІЯ


важливіше бути освіченим чи мудрим
МИЛОСТЬ БОЖІЯ