Методика проведення Державної підсумкової атестації з української мови

Як і навчальні, контрольні перекази можуть бути докладними, стислими, вибірковими, з творчим завданням. Методика проведення контрольного переказу відзначається більшою самостійністю учнів у роботі з текстом, ніж під час написання навчальних переказів. Під час державної підсумкової атестації творча робота повинна виконуватися учнями самостійно, а тому вести під час атестації бесіду про те, що учням зрозуміло, що незрозуміло, безперечно, не потрібно. Також не проводиться усне переказування почутого та колективне складання плану до тексту.

Для

державної підсумкової атестації з української мови в середній школі передбачається переказ із творчим завданням, робота над яким триває чотири години – з 9 до 13.

Чнстовий варіант підписується на титульній сторінці так:

Робота на державну підсумкову атестацію з української мови за курс загальноосвітньої середньої школи учня 11-А класу На першій сторінці проставляється число цифрами . На другій сторінці виконується робота. На чернетці досить записати лише прізвище.

Зауважимо, що обсяг роботи може перевищувати 3 сторінки, і буде потрібен подвійний аркуш-вкладиш, який підписується, починаючи з 5-ї сторінки.

Дуже

важливо, щоб учитель мав можливість спочатку прочитати первинний текст мовчки і приготуватися до його озвучення, дотримуючись необхідної тональності, виразності, інтонаційної відповідності синтаксису і пунктуації. Час проведення державної підсумкової атестації може поділятися орієнтовно таким чином:

У перші 2-2,5 год – прослуховування первинного тексту і створення нового варіанта роботи з її редакторською правкою; решта часу – переписування начисто і самоперевірка.

Робота має бути здана не пізніше зазначеного часу закінчення атестації.

Проведення письмової атестації:

Перше читання тексту переказу вчителем – слухання його учнями. Невелика пауза – учні повинні зосередитися на почутому, можуть зробити короткі записи ключових слів, ОСНОВНОЇ думки, конкретних фактичних найменувань . Ознайомлення учнів з додатковим завданням , під час якого учні подумки повинні зорієнтуватися у творчій роботі, з’ясувати для себе, на що саме звернути увагу в процесі повторного читання тексту . Повторне читання первинного тексту вчителем – під час тексту на слух учні можуть зробити записи в чернетці у вигляді плану, окремих слів, словосполучень, потрібних для розкриття основної думки, для зв’язку частин тексту тощо. Написання учнями на чернетці творчої роботи в повному чи скороченому варіанті, також молсливе використання скорочень для економії часу.

Виконання роботи в чистовому варіанті . На нього підводиться не менше години. Учні повинні подбати про те, щоб творча робота була написана охайно, без виправлень, відповідно до норм Оформлення письмового тексту .

Самоперевірка учнями написаного в чистовому варіанті. Номер тексту для переказу та зміст творчого завдання повідомлятимуться Міністерством освіти і науки України в день проведення державної підсумкової атестації по Національному телебаченню та радіо .


1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 оценок, среднее: 5,00 из 5)

Методика проведення Державної підсумкової атестації з української мови


сенкан до твору гер переможений
Методика проведення Державної підсумкової атестації з української мови