Літературно-естетичні погляди Остапа Вишні

І. Щоденник Остапа Вишні – визначний літературний та людський документ

ІІ. “…Остап Вишня справді-таки земляк і духовний родич великого Гоголя, до­тепного Котляревського, наївного і милого в тій наївності Квітки…”

І. Різноманітні сатирико-гумористичні жанри творчості Остапа Вишні (Остап Вишня був справжнім і визнаним майстром у жанрі малої прози Мова в його творах іде від першої особи – дотепного і мудрого оповідача, який, іронічно усміхаючись, розповідає про життя народу, його мрії, праї нення і негаразди:

А) фейлетони

і памфлети ;

Б) нариси і п’єси (Остап Вишня в багатьох своїх творах широко вико­ристовує прийом травестії, який в українській літературі розвинув І. П. Котляревський. У повну силу письменник показав цей прийом у публіцистиці. Звичайно, зараз багато нарисів неактуальні, але деякі речі так і не змінилися з 20-х років.

Сучасні вчені серйозно розмірковують над питанням походження українців і доводять, що ми особлива нація, ніяк не пов’язана зі слов’янським світом. У 20-ті роки Остап Вишня висміював М. Грушевського за подібні теорії: “Він науковими своїми розвідками остаточно й переконливо довів, що ота

мавпа, від якої, м Дарвіном, пішла людина, – гак мавпа та була з українців”. Остап Виш­ня не відходив від комедійного жанру і в п’єсах. Неодноразово стави­лася його комедія “Вій” – травестійна обробка відомого твору М. Го­голя; глядачі сміялися з героїв п’єси про Миколу і шкільного життя

“В’ячеслава”; користувалася великою популярністю драма “Запорожець за Дунаєм”);

В) “Театральні усмішки” ;

Г) усмішки .

2. Використання народних дотепів, прислів’їв, крилатих слів, діалектизмів, архаїзмів у творах Остапа Вишні.

111. Остап Вишня – продовжувач кращих реалістичних традицій української лі­тератури.


1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 оценок, среднее: 5,00 из 5)

Літературно-естетичні погляди Остапа Вишні


твір на тему біла ворона
Літературно-естетичні погляди Остапа Вишні