Контрольна робота за темою “Творчість А. Камю, Е. Хемінгуея, Кавабата Ясунарі”

УСІ УРОКИ СВІТОВОЇ ЛІТЕРАТУРИ 11 клас

II семестр

ІЗ ЛІТЕРАТУРИ ДРУГОЇ ПОЛОВИНИ XX СТ.

УРОК № 48

Тема. Контрольна робота за темою “Творчість А. Камю, Е. Хемінгуея, Кавабата Ясунарі”

Мета: повторити й узагальнити знання учнів; виявити рівень їх знань із метою контролю та корекції; розвивати пам’ять, зв’язне мовлення, образне та логічне мислення, уміння висловлювати свої думки, обгрунтовувати їх прикладами з текстів; виховувати найкращі людські якості.

Обладнання: тестові завдання.

Тип уроку: контролю та корекції знань, умінь і навичок учнів.

ХІД УРОКУ

І. Оголошення теми й мети уроку. Мотивація навчальної діяльності учнів

II. Контроль і корекція знань, умінь і навичок

1. Інструктаж до виконання тестових завдань

2. Виконання контрольної роботи (виконуються всі завдання)

ТЕСТИ

Варіант І

Початковий і середній рівні (Кожна правильна відповідь – 1 бал)

1. Чума в однойменному романі А. Камю – це символ:

А) хвороби;

Б) фашизму;

В) стихійного лиха;

Г) усесвітнього зла.

2. Сантьяго з повісті-притчі Е. Хемінгуея

“Старий і море” після пригоди снилися:

А) леви;

Б) дружина;

В) велика риба;

Г) гарний корабель.

3. Позначте, хто в повісті Кавабата Ясунарі є втіленням потворного в зовнішньому й у внутрішньому світі:

А) Юкіко;

Б) Фуміко;

В) Тікако;

Г) пані Оота.

4. Продовжте речення.

“Екзистенціалізм – це…”.

Достатній рівень

(Кожна правильна відповідь – 2 бали)

1. Розкрийте значення образу лікаря Ріє з роману А. Камю “Чума”.

2. Опишіть філософію тядо і роль чайної церемонії у творі Кавабата Ясунарі “Тисячажуравлів”.

Високий рівень (Максимально – 4 бали)

Напишіть твір на одну з тем (за вивченими творами та власними спостереженнями).

1) “Трагічне безсилля людини та її нездоланність”;

2) “Журавлі, яких людина шукає все життя”.

Варіант II

Початковий та середній рівні (Кожна правильна відповідь – 1 бал)

1. Чому Ріє, герой роману А. Камю “Чума”, уважав, що “будь-яка радість – під загрозою”?

А) Людина не може перемогти всесвітнє зло;

Б) бо чума забрала його найкращих друзів та однодумців;

В) бацили чуми ніколи не щезають;

Г) людину постійно мучитимуть страхи пережитого.

2. Яку велику рибу піймав Сантьяго з повісті Е. Хемінгуея “Старий і море”?

А) Акулу;

Б) марліна;

В) сардину;

Г) тунця.

3. Що в японській культурі втілює надію, добробут, мрію?

А) Тядо;

Б) “бусідо”;

В) журавель;

Г) фуросікі.

4. Продовжте речення.

“Стоїцизм – це…”

Достатній рівень

(Кожна правильна відповідь – 2 бали)

1. Розкрийте образ Сантьяго з повісті Е. Хемінгуея “Старий і море”.

2. З’ясуйте риси національного колориту в повісті Кавабата Ясунарі “Тисяча журавлів”.

Високий рівень (Максимально – 4 бали)

Напишіть твір на одну з тем.

1) “Людина і природа у творах Е. Хемінгуея та Кавабата Ясунарі”;

2) “Боротьба зі злом – “справа всіх”, “необхідно боротися в той чи інший спосіб і нізащо не падати навколішки”” (А. Камю).

III. Підсумки уроку

IV. Домашнє завдання

Індивідуальне завдання: підготувати повідомлення про Колумбію XX ст.


Контрольна робота за темою “Творчість А. Камю, Е. Хемінгуея, Кавабата Ясунарі”


моя любимая еда на английском
Контрольна робота за темою “Творчість А. Камю, Е. Хемінгуея, Кавабата Ясунарі”