Контрольна робота “Творчість М. Некрасова, А. фета, В. Вітмена, Ш. Бодлера, П. Верлена, А. Рембо”

СВІТОВА ЛІТЕРАТУРА 10 КЛАС РІВЕНЬ СТАНДАРТУ АВТОРСЬКІ УРОКИ

ТРАДИЦІЇ І НОВАТОРСЬКІ ЗРУШЕННЯ В ПОЕЗІЇ СЕРЕДИНИ – ДРУГОЇ ПОЛОВИНИ XIX СТОЛІТТЯ

УРОК № 29

Тема. Контрольна робота “Творчість М. Некрасова, А. фета, В. Вітмена, Ш. Бодлера, П. Верлена, А. Рембо”*

Мета: перевірити рівень засвоєння вивченого матеріалу; розвивати навички самостійної роботи, зв’язного мовлення, логічного мислення; формувати уміння сконцентрувати увагу на даній роботі, уміння вибирати найголовніше з об’єму вивченого матеріалу.

Обладнання: тестові

завдання.

ХІД УРОКУ

I. ОГОЛОШЕННЯ ТЕМИ й МЕТИ УРОКУ

II. ОСНОВНИЙ ЗМІСТ РОБОТИ

Виконання учнями контрольної роботи.

Початковий рівень

1. У якій країні виник декаданс?

А Німеччині;

Б Франції; v

В Росії;

Г Польщі.

2. Група “Парнас” з’явилася у французькій поезії:

А 30-40-х роках;

Б 40-50-х роках;

В 50-60-х роках; v

Г 50-70-х роках.

3. Яку назву мала перша збірка М. Некрасова?

А “Мрії і сподівання”;

Б “Мрії і спогади”;

В “Мрії і звуки”; v

Г “Мрії і сподівання”.

4. Збірка В. Вітмена “Листя трави” вперше побачила світ:

А 1852 року;

Б

1853 року;

В 1854 року;

Г 1855 року. v

5. Скільки віршів містила перша збірка “Листя трави”:

А 12; v

Б 13;

В 14;

Г 15.

6. Що таке верлібр?

А Літературний напрям;

Б вільний вірш; v

В троп;

Г стиль.

7. Найвизначніша збірка Ш. Бодлера має назву:

А “Квіти зла”; v

Б “Штучний рай”;

В “Салон 1859 року”;

Г “Паризький сплін”.

8. Скільки етапів виділяється у творчості французьких символістів:

А два;

Б три; v

В чотири;

Г п’ять.

9. Рядки “Найперше – музика у слові!” взято з вірша П. Верлена:

А “Забуті арієти”;

Б “Так тихо серце плаче…”;

В “Поетичне мистецтво”; v

Г “Осіння пісня”.

10. Хто із сучасників А. Рембо називав його “ангелом і демоном”?

А Ш. Бодлер;

Б П. Верлен; v

В С. Малларме;

Г А. Франс.

11. Хто з французьких поетів-символістів став символом поетичного авангарду?

А Ш. Бодлер;

Б П. Верлен;

В С. Малларме;

Г А. Рембо. v

12. Слово “сугестія” у перекладі означає:

А спогад;

Б навіювання; v

В мрія;

Г сум.

Середній рівень

1. Назвіть основні ознаки декадентського світосприйняття.

2. Якими є характерні риси творчості поетів “парнаської” школи?

3. Кого з українських поетів цікавила творчість “парнасців”? (П. Грабовського, А. Щурата, М. Терещенка, І. Світличного, Д. Павличка та ін.)

4. Які дві течії були найпопулярнішими в російській поезії другої половини XIX ст.? (Соціально спрямована течія (громадянського звучання) і “чистого мистецтва”.)

5. Яка основна тема поезії російського поета М. Некрасова? (Співчуття до тяжкої долі народу.)

6. Кому присвячено вірш В. Вітмена “О капітане!” (Президенту США А. Лінкольну.)

7. Дайте визначення поняття “верлібр”. (Верлібр (фр. vеrs lіbrе – вільний вірш) – система віршованих рядків, ритмічна єдність яких грунтується на інтонаційній подібності.)

8. Які провідні теми поезії А. Фета? (Кохання і природа.)

9. Сформулюйте визначення поняття “символізм”. (Символізм (гр. sуmbolon – знак, символ, ознака) – одна з течій раннього модернізму, в якій замість художнього образу, котрий відтворює певне явище, застосовується художній символ, що є знаком мінливого “життя душі” і пошуку “вічної Істини”.)

10. У якому творі Ш. Бодлера своєрідно розкрито тему поета і поезії? (У вірші “Альбатрос”.)

11. Зі скількох циклів складається збірка Ш. Бодлера “Квіти зла”? (Із шести циклів.)

12. Який головний образ-символ поезії А. Рембо “П’яний корабель”? (Образ корабля.)

Достатній рівень

1. Які філософські джерела символізму? Звідки походить термін “символізм”? Дайте визначення поняття “символ”.

2. Доведіть, що збірка В. Вітмена написана верлібром.

3. Розкрийте, у чому полягало поетичне новаторство символістів.

4. Дайте тлумачення символіки поезії Ш. Бодлера “Альбатрос”. Як на вашу думку, чи є у вірші автобіографічні мотиви?

5. З’ясуйте риси імпресіоністичної поезії на прикладі творчості одного з її представників (на вибір учня).

6. Проаналізуйте одну з поезій А. Фета або М. Некрасова (на вибір учня).

Високий рівень

1. Подумайте, чим був зумовлений феномен “чистого мистецтва” в поезії другої половини XIX століття.

2. Визначте риси модернізму в поезії Ш. Бодлера (на прикладі творів на вибір учня).

3. Подумайте, у чому полягає новаторство Вітмена-поета.

4. Порівняйте розкриття теми поета і поезії у творчості Ш. Бодлера, П. Верлена, А. Рембо.

5. З’ясуйте, у чому полягає сформульований Ш. Бодлером закон “відповідностей”, що був характерним для творчості символістів.

6. Напишіть твір-роздум “Мої враження від поезії другої половини XIX століття”.

III. ДОМАШНЄ ЗАВДАННЯ

Прочитати роман О. Уайльда “Портрет Доріана Грея”.

Індивідуальне завдання. Підготувати повідомлення про життя та творчість О. Уайльда.

_________________________________________________________________

* Учитель також може використати видання: Л. А. Чередник. Світова література. 10 клас. Рівень стандарту: Комплексний зошит для контролю знань. – Х.: Вид-во “Ранок”, 2010.
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (2 оценок, среднее: 5,00 из 5)

Контрольна робота “Творчість М. Некрасова, А. фета, В. Вітмена, Ш. Бодлера, П. Верлена, А. Рембо”


поль верлен так тихо серце плаче
Контрольна робота “Творчість М. Некрасова, А. фета, В. Вітмена, Ш. Бодлера, П. Верлена, А. Рембо”