Класифікація нотаток як жанру мемуарної літератури

Визначена у заголовку статті тема є актуальною, тому що нотатки, які зроблені письменником, дають можливість заглянути у його внутрішній світ, краще зрозуміти його спадщину і літературний процес у цілому. В сучасному літературознавстві, зокрема в теорії, ця проблема залишається не вивченою. Мета цієї невеличкої розвідки полягає в тому, щоб розглянути нотатки як жанр мемуарної літератури і зробити спробу їх класифікації. На нашу думку, класифікація нотаток повинна базуватися не лише на тематиці, не на зовнішніх ознаках, а на якихось певних

закономірностях у методиці відбору фактів, прийомів, типізації тощо.

Тому можна виділити дві великі групи нотаток: художні та документальні. В них по-різному створюється матеріал. У художніх нотатках герой має вигадане ім’я, наведено вигадану ситуацію.

Це підготовчі матеріали майбутніх творів, статей. У документальних реальний герой, реальна ситуація, час і місце дії. Автор точно передає все, що відбувається, не сміє помилитися, не може створювати вигадану ситуацію, не може, як у художній, синтезувати у своєму героєві типові риси різних людей. Коли автор домислює якісь риси для реального героя, трішки змінює,

прикрашає ситуацію, то документальні нотатки перетворюються у художні.

Документальні нотатки це підготовчі матеріали для майбутніх статтей, нарисів, заміток, спогадів, документальних книг. Їх можна поділити на автобіографічні та власне мемуарні. Обидва види можуть бути подорожніми, де автор нотує враження під час мандрів. Особисті враження і мандрівка визначають своєрідність цього різновиду. Ці нотатки пізніше фіксуються у щоденнику автора. Можна виділити також портретні та соціальні нотатки.

Портретні нотатки це записи про людей, їх зовнішність, захоплення, характерні риси тощо, соціальні опис подій, ситуацій, соціально-політичної обстановки. Класифікуючи нотатки за метою, призначенням, можна виділити такі різновиди: Для себе; Для пам’яті; Для майбутніх творів; Для людей ; Для історії. Нотатки для себе це записи, не розраховані на публікацію. Їх автор може використати пізніше, а може і не використати. Це записи крилатих виразів, висловів видатних людей, фразеологізмів та ін. Це і запис думок, переживань, вражень самого письменника з приводу певної події.

Нотатки для пам’яті записи, які письменник робить лише з однією метою: не забути. Це різноманітні нотатки типу: Де? Куди? Коли?

З якою метою? З ким зустрітися? Що зробити? тощо. Наведемо приклади нотаток: 25.ІV Вранці інтерв’ю з представниками журналу “Przyjak” . 4/11 Олесь в національному увесь. Тичина по коліна.

Чумак по щиколотки. А Селянко то й зовсім на сухе вийшов. Сидить собі в Андалузії й ні про кого, крім себе, не думає. Поспішив трохи. Зате йому колись буде дуже мокро.

24. VІІ Відкриття конференції. Дискусії . Vanіtos Vanіtatum. Великих слів велика сила. Які люті у нас є вороги.

Нотатки як заготовки для майбутніх творів мають велике значення. Саме вони є основою творів, їх першоджерелами. Важливими також є нотатки, які письменник пише, щоб залишити після себе пам’ять. Це повчальні, застережливі нотатки і нотатки-розповіді. Вони призначені також для дітей, родичів та ін.

Для історії цінними є записи історичних подій, нотатки про історичних осіб. За жанровою класифікацією доцільно виділити п’ять різновидів нотаток: 1) нотатки-роздуми, не розраховані на публікацію; 2) нотатки, розраховані на публікацію ; 3) телеграфні нотатки ; 4) влучні вислови, афоризми; 5) нотатки-штрихи для майбутніх творів та запис тем творів. Нотатки-роздуми, які не розраховані на публікацію, письменник пише для себе. В них його потаємні думки. Нотатки, які розраховані на публікацію, це нотатки, що увійшли до щоденників.

Телеграфні нотатки запис дат і місць. Це нотатки-плани: 31/ІV 42 Написати статтю на тему: про любов до Батьківщини і національну гордість . Написати статтю про українську культуру. І культуру фашистських прихвостнів… Чи, може, об’єднати ці статті в одну.

Наведемо зразки влучних висловів, афоризмів: 27/ VІІ… Ти собі дзвони, а людиною будь. Хто тільки про своє співає, той людям чужий. Нотатки-штрихи для майбутніх творів та запис тем творів, планів і т. д.: Є у мене три теми: 1. Продовження старих персонажів.

2. Тема про долю жінки . 3. Світ через звільнене село у сорок зруйнованих хат, 200 трупів і двох живих жінок. Щодо класифікації нотаток за формою, пропонуємо виділити такі: Фразові; Тезисні або конспектні; Текстові. Фразові нотатки складаються лише з однієї фрази. Це може бути якесь визначення, афоризм, прислів’я, короткий крилатий вислів, метафора тощо.

Вони характеризуються стислістю форми, але обширністю думки. Дуже часто містять підтекст. Їх можна назвати образними: Зло від людської дурості. Краще вмерти загинути героєм, ніж жити рабом.

Тезисні або конспектні нотатки це запис дат, подій у тезисній формі, списки літератури, запитання, запис імен, іноземних слів, діалектів тощо.


1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 оценок, среднее: 5,00 из 5)

Класифікація нотаток як жанру мемуарної літератури


повтори і пригадай. підсумок за темою.
Класифікація нотаток як жанру мемуарної літератури