КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧНЕ ПЛАНУВАННЯ – ПЕРЕДНЄ СЛОВО

УСІ УРОКИ ЗАРУБІЖНОЇ ЛІТЕРАТУРИ 8 КЛАС

ПЕРЕДНЄ СЛОВО

“Дорогу здолає той, хто йде…” Саме ці слова спадають на думку, коли тримаєш у руках програму із зарубіжної літератури для 8-го класу 12-річної школи. Адже цей курс літератури надзвичайно насичений та складний, і засвоїти його учні зможуть лише за умов зацікавленості предметом та якісної підготовки учителя до уроків.

Велика кількість творів, запропонованих для вивчення у 8-му класі, та обмежена кількість годин, відведених на читання й обговорення книг окремих авторів здатні

створити чимало перепон на шляху учителя і учня до храму Літератури.

Програма 12-річної школи пропонує для вивчення надзвичайно важливі теми, присвячені вивченню Біблії, античної літератури (причому лише у 8-му класі), і тому зрозумілим є бажання учителя-словесника протягом усього декількох уроків якнайкраще познайомити своїх учнів з безсмертними надбаннями світової літератури та закласти основи філологічної освіти у дітей. У той же час важливо не “завчити” своїх вихованців, побудувати уроки настільки майстерно, щоб надлишок теоретичного матеріалу не викликав у них нелюбов до надзвичайно цікавого предмета.

Отже,

метою автора було сказати просто про складне, геніальне та взірцеве… Автор прагнула, з одного боку, надати якомога більше інформації за темами, що вивчаються, з іншого – подати її у доступній для восьмикласників формі, щоб зацікавити їх, залучити до вивчення класики світової літератури.

Означеній вище меті підпорядкована і методична палітра планів-конспектів уроків, що складається з обраних ефективних прийомів, запозичених із різних методичних систем. Наприклад, окрім традиційних прийомів роботи з текстом, використовуються також інтерактивні (“Мікрофон”, “Броунівський рух”, “Продовж речення”, “Займи позицію”, “Метод ПРЕС”, робота в групах, парах). Упланах-конспектах знайшли належне застосування прийоми, що застосовуються у межах проекту розвитку критичного мислення (гронування, складання сенкана, кола Вена, щоденник подвійних нотаток).

Велика увага приділяється використанню міжпредметних (історія, образотворче мистецтво) та міжлітературних зв’язків. У розробках уроків учитель знайде чимало завдань, спрямованих на виконання компаративного аналізу: для порівняння наводяться переклади поетичних творів, зроблені різними авторами, пропонуються твори сучасної літератури, в яких переосмислюються вічні образи світової класики.

Учитель може творчо використовувати матеріали, надані у посібнику, залежно від власних уподобань та рівня підготовки класу.

Тексти окремих художніх творів, які надає посібник, та багатий ілюстративний матеріал, покликані полегшити працю учителя та скоротити час на підготовку до уроку.

КАЛЕНДАРНЕ ПЛАНУВАННЯ

№ з/п

Тема уроку

Дата проведення

І семестр

Вступ

1

Художня література як мистецтво слова, її місце серед інших видів мистецтва

2

Місце національних літератур у всесвітньому літературному процесі, їх взаємодія і взаємовпливи. Веди як пам’ятка світової літератури

3

Біблія як історико-літературна пам’ятка світової культури. Легенди Старого Заповіту

4

Новий Заповіт. Мудрість та повчальність євангельських притч

5

РМ. Написання творчої роботи на тему “Біблійні сюжети у віршах російських поетів”

6

Коран – священна книга ісламу

7

Тематична атестація № 1

Людина та її світ у давніх літературах

8

Антична література – вихідна основа європейських літератур

9

Міф як основа і джерело сюжетів, тем, образів і мотивів античної літератури

10

Гомер – легендарний засновник європейської літератури

11

Поема Гомера “Іліада”. Читання уривків “Заспів”, “Щит Ахілла”

12

Читання та аналіз уривка “Двобій Ахілла з Гектором”

13

Образи Ахілла й Гектора як уособлення ідеалу людини, героя, воїна. РМ. Порівняльна характеристика героїв поеми

14

Поема Гомера “Одіссея”. Пригодницький, казковий і побутовий елементи поеми

15

Звеличення людського розуму, винахідливості та допитливості в образі Одіссея

16

Тематична атестація № 2

17

Давньогрецька лірика та її особливості. Творчість Тіртея

18

Творчість Архілоха – засновника ямбічного жанру

19

Любовна лірика Сапфо

20

Життєстверджувальна лірика Анакреонта

21

“Сильніше зброї – сила слова”. Виразне читання напам’ять віршів античних поетів

22

Давньогрецький театр та його особливості

23

Есхіл як видатний давньогрецький драматург

24

Поема Вергілія “Енеїда” як літературна обробка легенди про троянця Енея – засновника Рима

25

Творче наслідування Вергілієм поем Гомера “Іліада” та “Одіссея”

26

Квінт Горацій Флакк – один із найвидатніших поетів римської літератури

27

Публій Овідій Назон – видатний римський поет. Збірка Овідія “Сумні елегії”

28

Поема Овідія “Метаморфози” та її міфологічна основа

29

Урок позакласного читання. Овідій “Метаморфози” (“Потоп”, “Філемон та Бавкіда”)

30

Тематична атестація № 3

Жанрово-тематичне розмаїття середньовічної літератури

31

Середньовіччя як історична та культурна доба

32

Середньовічна китайська поезія. Лірика Лі Бо

33

Лірика китайського поета Ду Фу

ІІ семестр

34

Особливості персько-таджицької поезії

35

Рудакі як засновник персько-таджицької літератури

36

Оспівування жінки та кохання в ліриці Гафіза

37

Омар Хайям – корифей персько-таджицької лірики

38

Урок виразного читання. “Маленькі поеми” Омара Хайяма

39

РМ*. Написання власних рубаї на задану тему

40

Середньовічна європейська лірика. Творчість провансальських трубадурів

41

Поезія Бертрана де Борна

42

Лірика вагантів

43

“Пісня про Роланда” – французький героїчний епос. Історична правда та вигадка в поемі

44

Роланд – головний герой епосу. Карл як ідеал державної мудрості. Зрадник Ганелон – антипод Карла і Роланда. РМ. Характеристика героя епосу

45

Данте – видатний поет і мислитель Італії. Поема “Божественна комедія” – філософсько-художній синтез середньовічної культури

46

“Божественна комедія”: подорож до Пекла

47

“Рай”: “любов, що водить сонце й зорні стелі”

48

Тематична атестація № 4

Злет людського духу в літературі доби Відродження

49

Особливості культури і мистецтва доби європейського Відродження

50

Франческо Петрарка – видатний італійський поет-гуманіст. Оспівування кохання в “Книзі пісень”

51

Багатство людської душі, краса і щирість людських почуттів у “Книзі пісень” Петрарки

52

Мігель де Сервантес Сааведра – автор роману “Дон Кіхот”

53

Мандри Дон Кіхота у пошуках справедливості

54

Романтизм Дон Кіхота та твереза розсудливість Санчо Панси. РМ. Порівняльна характеристика героїв твору

55

Дон Кіхот – вічний образ всесвітньої літератури

56

РМ. Написання листа літературному герою. Лист Дон Кіхоту

57

Підсумковий урок за темою “Література Відродження”

58

Тематична атестація № 5

59

В. Шекспір – геніальний англійський драматург і поет доби Відродження

60

Трагедія В. Шекспіра “Гамлет”. Історія створення трагедії

61

“Что ему Гекуба, что он Гекубе?”

62

“Бути чи не бути?”

63

“Повесть бесчеловечных и кровавых дел…” Трагічний фінал повісті

64

Гамлет – вічний образ світової літератури

65

Філософська проблематика трагедії Шекспіра “Гамлет”.

РМ. Домашній твір-роздум на тему “У чому трагедія Гамлета?”

66

Синтез гуманістичного та трагічного світосприйняття у сонетах В. Шекспіра

67

Заглиблення в людську психологію, поетизація людини та краси її почуттів, оспівування кохання і дружби в сонетах Шекспіра

68

Урок позакласного читання. Ствердження величі і краси справжнього кохання у трагедії В. Шекспіра “Ромео і Джульєтта”

69

Тематична атестація № 6

70

Підсумковий урок “Гортаючи сторінки прочитаних книг…”

* РМ – розвиток мовлення.
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 оценок, среднее: 5,00 из 5)

КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧНЕ ПЛАНУВАННЯ – ПЕРЕДНЄ СЛОВО


праця чоловіка годує а лінь марнує
КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧНЕ ПЛАНУВАННЯ – ПЕРЕДНЄ СЛОВО