Громадянська позиція людини – вияв духовності

Громадянська позиція людини лежить в основі духовного виховання у сучасному суспільстві. Духовність людини розглядають як складну систему, одну з складових структури особистості. На сьогоднішній день відбувається занепад морально-духовних цінностей, що відображається у протиставленні ціннісних орієнтацій. Сам процес духовного становлення особистості деякі науковці розглядають як усвідомлення нею єдності з навколишнім світом. Головним з завдань у сучасному суспільстві є допомога в осягненні людиною світової і власне української культури

і духовності.

Коли відбувається власне усвідомлення як важливої ланки суспільства, починає зростати і громадянська позиція людини як громадянина держави. В чому полягає саме духовне життя нинішньогосуспільства? Як на мене, духовне життя нації – це явища і процеси, які пов’язані з сферою духовної життєдіяльності людей.

Духовне формування повноцінного громадянина – це формування гармонії особистості з Всесвітом, утвердження істини, краси і добра. На сьогодні, позиція громадянина лежить в основі не стільки освіченості, скільки в високому духовному становленні і від цього певним чином залежить і

її доля, як і доля держави вцілому. Поєднуючи різні середовища, сучасним громадянам потрібно спільний суспільний консенсус, але чітко усвідомлювати своє коріння і ідентичність. Брак самоповаги – це те, що великою мірою впливає на громадянське усвідомлення людини.

Сьогодні в сучасному суспільстві відчувається потреба в переосмисленні історії. Виникає дискусійне питання, як це зробити? Сам процес повинен відбуватися дуже поступово, без різких рухів в той чи інший бік. Суспільна свідомість і громадянська позиція суспільства відображає саме сучасне буття і творить його. Відзначаючи зміни останніх часів в українському суспільстві, не варто перебільшувати його формування у духовному розвитку громадян.

Чим більша зрілість суспільної зрілості особистості, тим сильніша її громадянська духовна і громадянська позиція.


1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 оценок, среднее: 5,00 из 5)Громадянська позиція людини – вияв духовності


бароко ознаки
Громадянська позиція людини – вияв духовності