Геппенінг

Геппенінг (англ. huppening – випадок, подія) – найпоширеніший різновид мистецтва дії (перформенс, мистецтво процесу, мистецтво демонстрації та ін.), один із проявів акціонізму, спрямованого на заміну традиційного художнього твору простим жестом, розіграною виставою, спровокованою подією. Постав як форма авангардистського театру (тотальний театр) у Нью-Йорку (1957), але невдовзі змінив свою форму, здебільшого розігрувався безпосередньо на вулиці, в громадських велелюдних місцях. Особлива роль у запровадженні Г. належить маляру К. Олденбургу,

організатору та теоретику цього мистецького різновиду А. Кепроу, композитору Дж. Кейджу та ін. У Г. чітко проявилася тенденція авангардизму (футуризму, дадаїзму тощо) до розмивання меж не тільки між окремими мистецтвами (літературою, малярством, музикою, театром і т. п.), а й між мистецтвом та дійсністю, втілення уявлень про процесуальний характер художньої діяльності, про перевагу творчого акту над його результатом. Попри те Г. має своє коріння і в фольклорних дійствах (зокрема у дійствах сміхової культури), кожен учасник яких може бути водночас глядачем, “актором”, “сценаристом”, і в середньовічних мандрівних театрах, маскарадах, фестивалях… В Україні Г. застосовуються переважно представниками неоавангардизму (Бу-Ба-Бу та ін.). Елементи Г. притаманні Київському театру на Подолі (під керівництвом В. Малахова).


1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 оценок, среднее: 5,00 из 5)Геппенінг


мисливські усмішки скорочено
Геппенінг