Формалізм

Формалізм (лат. Forma – вигляд, постава, форма) – один із напрямів авангардизму в мистецтві початку XX ст., збірне поняття для характеристики дадаїзму, конструктивізму, кубізму, футуризму, абстракціонізму та ін. течій, що об’єднували митців, котрі надавали особливої уваги формі художнього твору. Мав прихильників у більшості країн Європи і Америки в усіх видах мистецтва, заразом і в художній літературі. Філософською підставою Ф. було вчення І. Канта про незацікавленість естетичного сприйняття і судження. Поширенню Ф. сприяло засилля прагматизму,

яке, у свою чергу, породжувало прагнення багатьох митців обстоювати “чистоту” мистецтва, його незалежність від політики, моралі, релігії тощо, хоча деякі з них, скажімо, футуристи, прямо вклинювалися у політичне життя. Прихильники і творці Ф. не вживали цього терміна з негативно оцінним значенням; об’єднувалися у спілки (російське Общество по изучению языка – ОПОЯЗ), видавали журнали (польський “Formisci”), публікували маніфести (Михайль Семенко, “Панфутуризм”; Гео Шкурупій, “Маніфест Marinetti і панфутуризм” – обидва в журналі “Семафор у майбутнє”). Згодом, з другої половини 20-х упродовж
десятиліть будь-який експеримент у галузі форми художніх творів догматично трактувався в колишньому СРСР як прояв Ф., і такі твори критикувалися з політичних позицій. В Україні схильні до художнього експерименту поети М. Семенко, Гео Шкурупій, В. Поліщук були знищені фізично, а інші під брутальним тиском відмовилися від “формалістичних” експериментів. Формальні пошуки до 60-х продовжували українські літератори за межами УРСР, цим шляхом пішли деякі шістдесятники, і тільки наприкінці 80-х поновився рух неоавангарду з пильною увагою до експериментування в галузі формотворення.


1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 оценок, среднее: 5,00 из 5)


Формалізм


значення творчості стефаника
Формалізм