Філософсько-етична проблематика трагедії Шекспіра “Гамлет”

І. “Гамлет” – одна з найголовніших “стривожених” трагедій. “Стривоженими” назвали п’єси, які з’явилися наприкінці XVІ століття на англійській сцені і які відбивали тривогу з приводу подій часу. П’єса найбільш повно відтворює кризу гуманістичної ідеології Ренесансу, оскільки відображає наступ нової нелюдської моралі, уособленням якої є король Клав-дій. Отже одна з головних проблем “Гамлета” – проблема моралі як на рівні особистості, так і на рівні держави.) ІІ.

Боротьба добра і зла – одна з вічних тем,

характерних для “Гамлета”. ІІІ. …Людина – вінець творіння чи жалюгідний раб? ІV. Протистояння людини та світу як філософсько-етична проблема п’єси. (Підносячи людську природу на небачену висоту, Гамлет не вважає світ довершеним. Він відчуває себе самотнім перед ворожим світом, де мораль знецінена, де на перше місце виходять міркування влади й грошей. І навіть знаючи, що не зможе змінити світ, Гамлет виступає на боротьбу з ним, визнаючи свою відповідальність за те, що коїться в світі, в державі. Він не ставиться з презирством до людей, але розуміє, що на ньому особлива місія:

Век расшатался, и скверней всего,

Что я рожден восстановить его.

Саме Гамлет з його безкомпромісним прагненням змінити світ на краще недвозначно говорить, що кожна людина має протистояти несправедливому світові, щоб зберегти себе й найважливіші цінності, без яких неможливе життя.) V. Релігійність – невід’ємна риса ренесанського мислення.


1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 оценок, среднее: 5,00 из 5)Філософсько-етична проблематика трагедії Шекспіра “Гамлет”


розповідь про лікарську рослину калину
Філософсько-етична проблематика трагедії Шекспіра “Гамлет”