Які етапи розвитку реалізму?
ДЕНЬ ПРОРОКА НАУМА
Соціальне замовлення
Жартівливі пісні
ЯВОРНИЦЬКИЙ ДМИТРО
ПІДЕ ПАРАСКА, ЯК ЇЇ ЛАСКА (умовиний)
Антологія римської поезії
Архілохів рядок
Літературний архів
СВЯТО СПАСА (Преображення)
Казка
Розповідь
Засоби словотворчого увиразнення мовлення
ДУША
РУСИН ПАВЛО
Дисонанс
МАРКОВИЧ ОПАНАС
СЛОВО О ЗАКОНІ І БЛАГОДАТІ
Заджал
ГРАБЯНКА ГРИГОРІЙ
Зоря галицькая яко альбум на год 1860
Сфрагіда
Олександр Довженко
ПАНЕГІРИК
ДАНИЛО ПАЛОМНИК
Іконографія
Говірний вірш
СКАРБНИК
Нюанс
Пролог
СРЕЗНЕВСЬКИЙ ІЗМАЇЛ
Нартський епос
ЛЯСКОРОНСЬКИЙ СИЛЬВЕСТР
З потоку життя
Апогей
Бутафорія
Література для дітей
ДОГЛЯНЬ, КУМЕ, МОЮ ДИТИНУ, ЯК СВОЮ (хрестини)
Зоря галицька
Етиографізм
Окситонна клаузула
Художня асоціація
ОКО (ДЕМІУРГ, ТВОРЕЦЬ, ПЕРШОБОГ)
ДЕНЬ ПЕТРА ВЕРИГИ
БРАТКОВСБКИЙ ДАНИЛО
РІЗДВО ХРИСТОВЕ
Тетраптих
Енцикліка
Народність літератури
ЯВОРСЬКИЙ СТЕФАН
Академізм
Різнонаголошена рима
Сарказм
СИНОПСИС
Алогізм
Класик
ЛІТЕРАТУРА 40-60-Х РОКІВ, Історія української літератури XIX ст. століття
ЯК У ХАТІ ВИТИНАНКА, ТО Й ДОБРО СТОЇТЬ НА ГАНКУ (витинанка)
Роман у віршах
З якою метою письменник порушує традиційне розташування сюжетних елементів?
ПЕТРУШЕВИЧ СТЕПАН
Штрихова стилістика
Популізм
Вінок Т. Шевченкові із віршів українських, галицьких, російських, білоруських і польських поетів
Катрен
Словник
ЗЕЛЕНІ НАРОДНІ СВЯТА ТА ОБРЯДИ КАЛЕНДАРНОГО ЦИКЛУ
ВИРІЙ (БУЯН-ОСТРІВ, ИРІЙ)
Антракт
ДОМОВИК
Які основні риси літературного бароко?
Бібліотека української усної народної творчості
МОРДОВЕЦЬ (МОРДОВЦЕВ) ДАНИЛО
Акорди. Антологія української лірики від смерті Шевченка
Група 47
Дійсність
РУНВіра (Рідна Українська Національна Віра)
УКРАЇНСЬКЕ ЛІТЕРАТУРОЗНАВСТВО XX СТОЛІТТЯ: ЗДОБУТКИ ТА ВТРАТИ
МЕТЛИНСЬКИЙ АМВРОСІЙ
МОРАЧЕВСЬКИЙ ПИЛИП
МОКРИНИ
Заангажована література
Спондей
Календар-альманах
Титульна сторінка
Децима, Еспінела
Лібортени, або Лібертини
Ритміка
РУСАЛКИ
Костумбризм
Аналогія
НАСЛІДУВАННЯ
Епістола
Чи тільки критично-зневажливо ставиться І. Карпенко-Карий до образу Пузиря? Чи піддає сумніву його хазяйську сутність?
БІЛИЛОВСЬКИЙ КЕСАР
Літературна група
Мандрівні сюжети
ЖАБИ (ДУДАРІ)
ВОДА
ФАБУЛА ЛІТЕРАТУРНО-ХУДОЖНЬОГО ТВОРУ
ХУДОЖНІЙ ТВІР ЯК ОСНОВНА ФОРМА БУТТЯ ЛІТЕРАТУРИ
Засоби контекстуально синонімічного увиразнення мовлення (тропи)
НАВІЯ
КОЗАЧИНСБКИЙ МАНУЇЛ (МИХАЙЛО)
НАЛИВАЙКО ДЕМ’ЯН
Антиметабола
ЧУРАЙ МАРУСЯ
Віршована мова
ПРОСТОРІЧНІ СЛОВА
ВИЗНАЧЕННЯ ХУДОЖНЬОГО ОБРАЗУ
Леонінський вірш, або Леонін
ТРИБОГ
Генеративна поетика
РОЗКАЗАВ МИРОН РЯБОЇ КОБИЛИ СОН (каламбури та приповістки)
ДИТИНЕЦЬ
Метрика
Октава
Альбомна лірика
Оповідь
Шифр
ДЕНЬ СОРОКА СВЯТИХ МУЧЕНИКІВ
ЗАПОЗИЧЕННЯ
ДІАЛОГ
Чи правильно стверджувати, що М. Коцюбинський по-справжньому знайшов себе тільки в імпресіонізмі?
АНДРІЄВСЬКИЙ ОЛЕКСІЙ
Синкопа
ЛЯЛЯ (ЛЕЛЯ)
Компаративістика
Художня правда
Які жанрові ознаки роману Олеся Гончара “Тронка”?
ВЛАСНОЇ ДОЛІ Й КОЛЕСОМ НЕ ОБ’ЇДЕШ (ворожіння)
Азбуковники
ФРАНКО ІВАН
Молода муза
Бурлеск
Новеліно
Українська література XX ст., або Новітня українська література
УТВЕРДЖЕННЯ ТЕОРІЇ ЛІТЕРАТУРИ ЯК САМОСТІЙНОЇ НАУКОВОЇ ДИСЦИПЛІНИ
Абстракціонізм
Дарчий примірник книги
ПАВЛИК МИХАИЛО
Редагування
ВЕНЕДИ (ВЕНДИ, ВЕНЕТИ, ЕНЕТИ, ВОДЯНИКИ)
Димінутив
ДАДАЇЗМ
Киклічні (циклічні) поеми
Слово
Бджола
За марксо-ленінську критику
Журнал Зоря
Інтелектуалізм у літературі
Градація
Філософія і література
ВОВКУЛАКИ
ПАШКОВСЬКИЙ МАРТИН
ОРАТАНІЯ (АРТАНІЯ, РАТАНІЯ)
БІЛЯ ДЖЕРЕЛ ЛІТЕРАТУРОЗНАВСТВА
Співанка
БАЧИЛИ ТОЙ СОРОМ ЛЮДИ, ЯК БЕЗ ПАСКУ БІГАВ (пояси)
Творчий задум
Записки Українського наукового товариства в Києві
Фольклорне віршування
Борис Грінченко
КОНИСЬКИЙ ОЛЕКСАНДР
Дубове листя
Вояцька повість
Гумористика
Експресіонізм
ОРЛИК ПИЛИП
КЛИМЕНТ СМОЛЯТИЧ
ПОЛОЦЬКИЙ СИМЕОН
Стенографія
Жіночий голос
“РІЗДВЯНИЙ ДЕНЬ”
Строфіка
Ілюстративність у літературі
Строфа
“Авеста”
Курсив
НЕДІЛЬНІ ШКОЛИ
ЛІСОВИК
МАКСИМОВИЧ ІГНАТІЙ
СВІТОВИТ
Заперечне порівняння
Антианакруза
Дієреза
Жести
Анімалізм
ГАВАТОВИЧ (ГАВАТ) ЯКУБ
Дзвони
Варіанти тексту
Вірш-діалог
СПІВОМОВКА
Літературна спілка “Чернігів”
Силабо-тонічне віршування
ОСНОВНІ НАПРЯМИ ЗАРУБІЖНОГО ЛІТЕРАТУРОЗНАВСТВА ХІХ-ХХ СТОЛІТЬ
Рапсодія
Тетралогія
Жанр літературно-художньої критики
Роман морально-психологічний
КИПРІЯН
Аланакара
Чому про славного гетьмана Б. Хмельницького Т. Шевченко сказав: “Якби ти на світ не родивсь…”?
БАГАН
Сентименталізм
КОХОВСЬКИЙ ВСЕВОЛОД
ПЕРЕЛЕСНИК (ЛЕТАВИЦЬ)
Чому І. Франко зауважував, що у П. Куліша друга частина думки б’є по першій?
ВІНЕЦЬ – ДІВОЦТВУ КІНЕЦЬ (дівич-вечір)
ДОМОРГАЛИСЬ, ДОКИ НЕ ПОБРАЛИСЬ (післявесільні обряди)
Вірш
Метаграма
ЛЯЛЬНИК (ЛЯЛЬНІК)
“МАГА ВІРА” (МОГУТНЯ ВІРА, УКРАЇНСЬКА БІБЛІЯ)
Евфуїзм
ПРОБЛЕМИ ТЕОРІЇ ЛІТЕРАТУРИ В СЕРЕДНІ ВІКИ ТА В ЕПОХУ ВІДРОДЖЕННЯ
ВЕНГЕР МИКОЛА
Літературознавча історіографія
Напередодні
Прозаїзм
Лічилка
Патристика
Інсценізація, або Інсценівка
Універсальний журнал
БІЛОЗЕРСЬКИЙ МИКОЛА
СИНТАКСИЧНИЙ ПАРАЛЕЛІЗМ
Стихомітія
ДАШКЕВИЧ МИКОЛА
НЕПОКРИТА ГОЛОВА – ЯК ДАТА БЕЗ ДАКУ (покривання)
Назустріч
Степан Руданський, Історія української літератури XIX ст. століття
Утопія
Репліка
Валуєвський циркуляр
Ізосинтаксизм
Емоції в літературі
ГОРЛЕНКО ЙОАСАФ
Бароко: який зміст цього терміну?
Яке місце символу серед інших видів тропів?
Небилиця
МЕТЛИНСЬКИЙ СЕМЕН
Пірихій
ДЕНЬ ОНУФРІЯ ВЕЛИКОГО
Першодрук
Симетрія
Завбачення в літературі
Гуманізм
КИБАЛЬЧИЧ НАДІЯ
Парадокс
Стилізація
НОМИС
Адонічний вірш
ІВАН ТОБІЛЕВИЧ (І. КАРПЕНКО-КАРИЙ) – ДРАМАТУРГІЯ 70 – 90-х років (Тенденції розвитку)
Вар’єте
Лексика
ДУМКА
Інтимна лірика
Дискурс
Чи правомірно говорити про національну свідомість автора “Енеїди”?
УСТИЯНОВИЧ КОРНИЛО
Блиски
Циклічний епос
РУЄВІТ
Украинский журнал
В ПОНЕДІЛОК НА РОБОТУ, А В НЕДЛЮ НА ВЕСІЛЛЯ (весільний поїзд і весільні чини)
Протограф
Леонід Смілянський
Діло
Мустезад
Діатриба
Гносеологізм у літературознавстві
ХРЕСТОПОКЛОННИЙ ТИЖДЕНЬ
Емський указ
Арго літературний збірник
Омограф
Висхідна стопа
Кантилена
Гуситська література
ВОДОХРЕЩЕ
Галичанин
У чому виявилося новаторство І. Карпенка-Карого як драматурга?
ЛУЧКАЙ МИХАЙЛО
Комедія ситуацій
Послання оріян хозарам, або Рукопис Войнича
Критерій оцінки літературного твору
Склад
Жаргон
Публіцистична лірика
Вокабула
Редиф
ДЕ КРАПЛЯ ВОДИ ВПАДЕ, ТАМ СТАДО ВОЛІВ СТАНЕ (вода)
Персонаж
Духовно-історична школа
Deus ex machina
Етноніміка
СТАРИЦЬКИЙ МИХАЙЛО
ОСИКА
Кумуляція
Сонет
Антипод
УСТИЯНОВИЧ МИКОЛА
Коліно
Зшитки боротьби
Орієнталістика
РУДАНСЬКИЙ СТЕПАН
Чим пояснити ідейну спрощеність, тематичну й жанрову одноманітність української драматургії другої половини XIX ст.?
Мова
ПЕПЕРУГА
УНАНІМІЗМ
Гумореска
Авторський коментар
Катарсис
Хоріямб
ДЕКЛАМАЦІЇ
УКРАЇНСЬКЕ ЛІТЕРАТУРОЗНАВСТВО І ЕСТЕТИКА В ПЕРШІ ДЕСЯТИРІЧЧЯ XIX СТОЛІТТЯ
Які ідейно-художні функції часової двоплановості в романі П. Загребельного “Диво”?
Літературознавча методологія
МАКАРОВСЬКИЙ МИХАЙЛО
Ідейність літератури
БОРЕЦЬКИЙ ІОВ
Головний наголос
КАЗАЛА ВОДА, ЩО СВЯТОЮ БУЛА (зливки)
РУСОВА СОФІЯ
Бібліологія
Конструктивізм
Чим відрізняється роман від епопеї?
КОЛЯДА І МАРА
Апострофа
Белетристика
Як розмежувати сюжет і фабулу?
МАТИ ВОГНЮ (ЗБІЖЖЯ, СОНЦЯ, ХУДОБИ)
Мезостих
Полісемія
Композиція
Буфонада
КОВАЛІВ СТЕПАН
Чи позначилася на творчому доробку В. Підмогильного його перекладацька діяльність?
Терцет
Автобіографія
Апофегма
Поетичне мовлення
Пароніми
Есе
Екзистенціалізм
Класицизм
Чим різняться герої оповідань В. Підмогильного “Собака”, “Проблема хліба”, “Син”?
ЛЕГЕНДИ І ПЕРЕКАЗИ
Записки о Южной Руси
Двовірш або Дистих
Газель
Експромт
Мейстерзингер
ЗМІЙ
АМАЗОНКИ (КОСАЧІ, КОСАЧКИ)
ЖАНРОВИЙ ПОДІЛ ЛІРИКИ
Епопея
ЖИВА (ЦИЦА)
ЩОГОЛЕВ ЯКІВ
Літопис
Велика література
ПРИСЛІВ’Я, ПРИКАЗКИ, ЗАГАДКИ
Слово-привид
Гіпердактилічна клаузула
Пауза або Павза
Ритмічний акцент
Втілення задуму письменника
У чому полягає символічне значення образу світла в драмі І. Кочерги “Свіччине весілля”?
ЛАСТІВКА
Як Остап Вишня розцінює роль гумору в житті суспільства у своєму щоденнику “Думи мої, думи…”?
Апофеоз
МИЛОСТЬ БОЖІЯ
Єдність часу, місця і дії
Літературно-критичний альманах
Акмеїзм
Іпостасе
Дортмундська група 61
Лексикон
МАЛИНКА ОЛЕКСАНДР
ОСТРОЗЬКА БІБЛІЯ
Революційний романтизм
ЯК ДІЖДЕМО ЛІТА, ТО НАЖНЕМО ЖИТА (русальні та царинні пісні)
ВОЛХВИ
МАРКЕВИЧ МИКОЛА
Чому сюжет називають вікном у художній світ твору?
Образ читача
Ярослав Галан
Ігор Качуровський
Шлях
ХТО В ПЕТРІВКУ СІНА НЕ КОСИТЬ, ТОЙ УЗИМКУ В СОБАКИ ЇСТИ ПРОСИТЬ (петрівчані пісні)
Колаж
ТАНКОВІ ПІСНІ КОЛОМИЙКИ – БАЛАДИ І ЛІРИЧНІ ПІСНІ
Безконфліктність
ВЕЛИКИЙ ПІСТ
ПОРЕВІТ
РУСАЛКИ (МАВКИ, ЛОСКІТНИЦІ)
ПОЧАТКИ ЛІТЕРАТУРОЗНАВСТВА І ЕСТЕТИКИ В СТАРОДАВНЬОМУ ТА СЕРЕДНЬОВІЧНОМУ КИТАЇ
Дивертисмент
Еквівалент тексту
Романтика як пафос і романтизм як літературний напрям: чим вони різняться?
Чернігівські Атени
ЖИРОВИК
Римарій, або Римівник
ХЛІБ І НА НОГИ СТАВИТЬ (хліб)
Євангеліє
Сюжет
Мадригал
Окситонна рима
Як розвивався жанр роману?
КОРОВИ
РУДЧЕНКО ІВАН
Луна
Метаморфоза
Вставна новела
Літературна поезія
СТРІЧА (доля)
Неологізми – Засоби словотворчого увиразнення мовлення
“Приватна власність – основна причина конфліктів у сім’ї Кайдашів”- так визначає ідею повісті І. Нечуя-Левицького критична література. А сам письменник?
НАУМЕНКО ВОЛОДИМИР
ПОЛІКАРП
Дністрянка
Куртуазна література
Поетизація
Дидактична література
ЗЕМКА ТАРАСІЙ
ЛІТЕРАТУРНИЙ ПОРТРЕТ
Тарас Шевченко, Історія української літератури XIX ст. століття
Самототожність (самтожність) письменника
Декламативна поезія
ВУСПП (Всеукраїнська спілка пролетарських письменників)
МАКСИМОВИЧ ІВАН
Словник літературознавчих термінів – літературозначий довідник визначень
Інтерв’ю
Ватра
ДУМИТРАШКО КОСТЯНТИН
Колодчанські пісні
Голосіння, тужіння, плачі
ІЛАРІОН КИЇВСЬКИЙ
Героїчне
Рондо
Конкретна поезія
Рецептивна поетика
Трагічне
Тирада
Москвофільство
МУЖИЛОВСЬКИЙ АНДРІЙ
Яку роль у становленні нової української літератури відіграла постать М. Максимовича і його збірка “Малороссийские песни”?
Волапюк, Воляпюк
ДИТЯЧИЙ ФОЛЬКЛОР
ВОВЧОК МАРКО
БІЛОБОГ І ЧОРНОБОГ
Академічне літературознавство
ПРИРОДА В УЯВЛЕННЯХ УКРАЇНЦЯ
Просторіччя
МАКСИМОВИЧ МИХАЙЛО
М. Н
Гонгоризм
МИХАЛЬЧУК КОСТЯНТИН
Слово і зброя
СИМАРГЛ
Олександрійський вірш
Взаємодія
ЗЕМЛЯ
Холостий віршовий рядок
ПЛЕТЕ ТОЙ ДИВНИЙ ВІЗЕРУНОК ДОЛЮ НАМ (вишиванка)
Реквієм
НІЩИНСЬКИЙ ПЕТРО
Хорей, або Трохей
Аугментатив
Поетична вільність, або Поетична ліцензія
Дедикація
Улас Самчук
Мелодика вірша
ЛІНГВІСТИКА ТЕКСТУ
Руни
Неокласика
Піїт, або Піїта
Бібліотека
Фольклоризм
РУСАЛІЇ
Листопад
ДРІБНА БІБЛІОТЕКА
Герой літературного твору
Михайло Петрович Драгоманов. 1841-1895. Його ювілей, смерть, автобіографія і спис творів
НАВРОЦЬКИЙ ОЛЕКСАНДР
ЕТРУСКИ (РУСИНИ, РУСИ, “З РУСИНІВ”)
ДІВОВИЧ СЕМЕН
Структура літературною твору
ВАРВАРИЗМИ
РАДИВИЛОВСЬКИЙ АНТОНІЙ
Герой літературного твору або Персонаж
ДЕНЬ ВАРВАРИ ВЕЛИКОМУЧЕНИЦІ
НАРОДНА ДРАМА – ОБРЯДОВА ТВОРЧІСТЬ
ПЕАН