Пантелеймон Куліш, Історія української літератури XIX ст. століття
Парцеляція
Щоденник
ВЕЛИЧКО САМІЙЛО (САМОЇЛ)
Літературний напрям
УЖЕВИЧ ІВАН
Коли починається українське літературне бароко?
КОЛЯДКИ СПІВАЙ, ТА ПРАЦЮВАТЬ НЕ ЗАБУВАЙ (колядки й щедрівки)
Гробіанська література
Шестивірш
Ляпсус
ЛІРО-ЕПОС ТА ІНШІ МІЖРОДОВІ Й СУМІЖНІ УТВОРЕННЯ
Іманентність
Катахреза
Поезія
ДЕНЬ ІВАНА ХРЕСТИТЕЛЯ
ЗИМОРОВИЧ АРТОЛОМЕЙ
Ритурнель
КУСТ
Паузник або Павзник
Хронологія
РОДИННО-ОБРЯДОВА ПОЕЗІЯ – ОБРЯДОВА ТВОРЧІСТЬ
Що таке “усмішка”? Як пояснював особливості цього жанру Остап Вишня?
Гарт журнал
Неологізм
КОТЛЯРЕВСЬКИЙ ІВАН
Букіністична книга
Рецензія
“Адельфотес”
Опорний приголосний звук
ДОБРА РІЧ ЯК Є В ХАТІ ПІЧ (роль печі)
Життя і мистецтво
Леонід Глібов
ГОСТЕЙКА
МИТУРА ОЛЕКСАНДР
Дастан
Рецепція
ТАВТОЛОГІЯ
Автограф
ЛІНИЦЬКИЙ ВАРЛААМ
ЕПІТАЛАМА
Горно
Новеченто
ДЕНЬ МАКОВЕЯ
Трубадур
Арго
Плужанин
Семивірш, або септима
Скоромовка
Антологія літератур Сходу
ДЗВІНОК
Повість
ОСТРОЗЬКИЙ ВАСИЛЬ – КОСТЯНТИН
Історико-біографічна література
В ПОРОЖНІЙ КАТІ СУМНО Й НОЧУВАТИ (інтер’єр)
ХУДОЖНЬО-МОВЛЕННЄВА ОРГАНІЗАЦІЯ ЛІТЕРАТУРНОГО ТВОРУ
ВОВКИ
Музагет
Феєрія
Цілісність літературного твору
ТОГОБОЧНИЙ ІВАН
Екскурс
ГОЛОВОСІКА
НОВОЛАТИНСЬКА УКРАЇНСЬКА ЛІТЕРАТУРА
Еволюційний метод
Поліфонія
Житє і слово
СТРИБА
БЛАГОВІЩЕННЯ
Визволення
ЗАГОРОВСЬКИЙ ВАСИЛЬ
Як В. Симоненко оспівує кохання?
Екслібрис
Каталог
Гонг комункульта
Враження у творчому процесі письменника
Палея
МИХАЙЛО ДРАГОМАНОВ У ПОЛЕМІЦІ ПРО УКРАЇНСЬКУ ЛІТЕРАТУРНО-НАЦІОНАЛЬНУ СПРАВУ – 70 – 90-х років ХІХ століття в контексті національно-визвольних змагань
Празька школа
Класовість літератури
НІЯК НЕ ЗВИКНЕ ЛІС ДО НАШИХ КОЛІС (охорона природи)
Протеса
МОГИЛА ПЕТРО
Обрії
КАПНІСТ ВАСИЛЬ
ТИПИ КОМПОЗИЦІЙНОЇ ОРГАНІЗАЦІЇ ХУДОЖНЬОГО ТВОРУ
У чому виявилася своєрідність відображення народних ідеалів у творчості Г. Сковороди?
Суб’єкт у літературі
Що лежить в основі понять “літературний напрям”, “літературна течія”?
Часопис Основа
Спенсерова строфа
Жовтень
Іллітерат
П’єса
Нью-йоркська група
Усічена рима
АНДРІЙ СКУЛЬСЬКИЙ
Структуралізм у літературознавстві
З неволі
ГРІНЧЕНКО МАРІЯ
Адаптація тексту
Гомериди
НОВИЙ РІК ЗА СТАРИМ СТИЛЕМ (день Василя)
АНИСІЯ ПАРФЕНІВНА С
Амфімакр
Зарубіжна новела
ВВЕДЕННЯ (Третя Пречиста)
Молодик
Що лежить в основі психологічного паралелізму?
ЧЕРВОНИЙ – ТО ЛЮБОВ, А ЧОРНИЙ – ТО ЖУРБА (кольори)
Комунікація в мистецтві
Епіграф
Бібліотека світової класики
МОГИЛЬНИЦЬКИЙ АНТІН
Трагедія
Аритмія
ВИДИ ХУДОЖНЬОЇ ВЗАЄМОДІЇ
БУДНІТАЙ
БАРАНОВИЧ ЛАЗАР
Марш
Живопис
ВИШЕНСЬКИЙ ІВАН
ВОЛКОВИЧ ІОАНИКІЙ
ЖАНРИ ДРАМАТИЧНОГО РОДУ
ПРОСВІТИТЕЛЬСЬКИЙ РЕАЛІЗМ
Сугестивна лірика
Ігор Костецький
Слобожанщина
Віланела або Віланель
ОГОНОВСЬКИЙ ОМЕЛЯН
Ксенії
Алкманова строфа
ЛАЩЕВСБКИЙ ВАРЛААМ
НАРОД
Вінок русинам на обжинки
Юрій Косач
Мухамас
СТРУКТУРА І ЕЛЕМЕНТИ ЗМІСТОВОЇ ОРГАНІЗАЦІЇ ЛІТЕРАТУРНО-ХУДОЖНЬОГО ТВОРУ
Атеїзм у літературі
Воскресла Україна
ТЕПЛИЙ ОЛЕКСА
ГІМН
Чому в передмові до збірки “Зів’яле листя” І. Франко зазначає, що основою для віршів послужив щоденник самогубця?
Марінізм
Графоманія
Девальвація слова
ПОЧАЇВСБКИЙ ІОВ
Дневник руський
БОДЯНСЬКИЙ ФЕДІР
Літературна спадщина
Культурно-історична школа
Мораліте
Ретардація
“Академический кружок”
Яків Щоголів
Календар
Силабічне віршування
ХАРАКТЕР ЛІТЕРАТУРНО-ХУДОЖНЬОГО ТВОРУ
ІСТОРИЧНІ ПІСНІ – ГЕРОЇЧНИЙ ЕПОС
Компіляція
ДРАГОМАНОВ МИХАЙЛО
ВОДЯНИК
ЛІДНИЦЯ
Гольфштром
Десять років української літератури
Зарубіжна проза XX століття
Апофазія
Яка роль необов’язкових елементів сюжету?
У чому виявляється зв’язок поезії з риторикою?
Хата
Метатеза
Літературна дискусія
ПОЕЗІЯ 60-70-х років
ПОПОВИЧ-ГУЧЕНСЬКИЙ ПЕТРО
Кодизована мова
ПРИСЛІВ’Я НА ВІТЕР НЕ МОВИТЬСЯ (приказки, прислів’я) – НАРОДНЕ СЛОВО
Тарабарська мова
Чому у повісті Марка Вовчка “Інститутка” образи панів безіменні?
Антирадянська література
ПЕЛАЗГИ (ПЕЛАСГИ, “ЛЕЛЕКИ”, “ЖУРАВЛІ”)
Касида
ЖИТТЄВИЙ ШЛЯХ УКРАЇНЦЯ
СОТІ
ДМИТРЕНКО ВАСИЛЬ
З-над хмар і з долин
Вікна
БІЛЯ ГРАНИЦІ НЕ ГОДИТЬСЯ БУДУВАТЬ СВІТЛИЦІ (місце для нового будинку)
Естетичні категорії
Алонім
ШПИГОЦЬКИЙ ОПАНАС
КОЛОДІЙ
У перші десятиліття XIX ст. найбільш плідно розвивалася повчальна література, зокрема жанр байки. Чому?
Пролог збірник
ШЕЙКОВСЬКИЙ КАЛЕНИК
КАТРЕНКО ОЛЕКСАНДР
Украинский вестник
Чи жартував поет, коли писав: “Антонич був хрущем і жив колись на вишнях…”?
Петро Петрович Гулак-Артемовський
Бурлацькі пісні
Ліпометрія
Літопис життя і творчості письменника
Дзвіночок
Поступ
НЕСТОР-ЛІТОПИСЕЦЬ
Зарозуміла мова – Засоби словотворчого увиразнення мовлення
ПАМФЛЕТ
Епіфора
НАРОДНА МЕДИЦИНА
Бароко
Харківська школа романтиків
ВЛАСНОГО ІМЕНІ НЕ ОБИРАЮТЬ, А У ДАРУНОК МАЮТЬ (ім’янаречення)
Сприймання творів художньої літератури
Гіпердактилічна рима
ПАТЕРИКИ
Думка (дума)
У СВОЇЙ ХАТІ Й ВУГЛИ ПОМАГАЮТЬ (червоний кут)
Нерівноскладовий вірш
Псевдонім
Риторика
КЛИМКОВИЧ КСЕНОФОНТ
Книжний вісник
ГОНИЛО (ГЕНИЛЬ)
Герметизм
КРАСНА ГІРКА
ЛЕОНТОВИЧ ВОЛОДИМИР
Акцент ритмічний
Аполог
Гліконівський вірш або Гліконей
Громадський друг
Збірник історично-філологічного відділу
Зевгма
Алюзія
Заготовки матеріалу до літературного твору
БАЧИНСЬКИЙ ЮЛІАН
Антиципація
ЗЕЛЕНИЙ ШУМ
Генетичне вивчення літератури
Перемишлянин
БАРОККО
Інтуїція
СЕЛУНСЬКИЙ АРСЕНІЙ
Ідея художнього твору
КУПИ КОРАЛІ, ЩОБ ЖЕНИХИ НЕ ПІШЛИ ДАЛІ (жіночі прикраси)
Альманах Учитель
Брошура
Платон Воронько
ОДИН (ОДІН)
Крата
Забавлянки, або Утішки, Потішки, Чукикалки
Іронім
Байронізм
Канон
ВИДИ ЛІТЕРАТУРНО-ХУДОЖНЬОГО ОБРАЗУ
ГОГОЛЬ ВАСИЛЬ
ЗЛЕ СЛОВЕЧКО КОЛЕ СЕРДЕЧКО (лапки, погрози, прокльони) – НАРОДНЕ СЛОВО
Діяльність
КОНЦЕНТРАЦІЯ
Наше слово
Рукопис
ХАЙ СТЕЛИТЬСЯ ВАМ ДОЛЯ РУШНИКАМИ (рушник)
Чумацькі пісні
СВЯТО ПОКРОВИ
Артистично-літературні новини
БАРВІНСЬКИЙ ВОЛОДИМИР
ПОЧЕКАЙТЕ, ВАРЕНИКИ, ПРИЙДЕ Й НА ВАС МАСНИЦЯ (пост)
ПІСЛЯМОВА
Двоскладові розміри
Волочебні пісні
Художня деталь
ЖИЦЕНЬ
НАЙГОЛОВНІШІ ПРАВИЛА ПУНКТУАЦІЇ
Хто автор слів пісні “Чорнії брови, карії очі”?
Тонічна система віршування
Вічні образи
УР (ОР)
Ремарка
ВУФКУ
Пафос – СТРУКТУРА І ЕЛЕМЕНТИ ЗМІСТОВОЇ ОРГАНІЗАЦІЇ ЛІТЕРАТУРНО-ХУДОЖНЬОГО ТВОРУ
ЗАРЕВИЧ ФЕДІР
Контамінація
Драматична поема
Художній метод
Парадигма
Хрестоматія
ПОМЕРЛОГО ПЛАЧЕМ НЕ ВОСКРЕСИШ (ГОЛОСІННЯ)
ВОЛОДИМИР МОНОМАХ
Тернопіль
Естопсихологія
ЧИСЛОБОГ
ЗБІРНИКИ
Літературний етикет
ГУЛЯЙ, ДОНЮ, Я ТОБІ НЕ БОРОНЮ (колода: пісні, танки, ігри, гульбища, залицяння)
Тавтограма
ВИЛИ (БІЛІ ВИЛИ, СУЖЕНИЦІ, СИВИЛИ, СЕСТРЕНИЦІ)
Струни. Антологія української поезії. Частина І-II. Берлін, 1922
Де точки розходження натуралізму та реалізму?
Атрибуція
Анотація
Екранізація
Як розвивався український романтизм?
Колон
Яка строфа найкоротша, а яка найпоширеніша?
Відрубність розвитку української літератури
Медитація
УКРАЇНСЬКИЙ ОДЯГ
Розвага
СЛОВНИК ТЕРМІНІВ
РОДИННО-ПОБУТОВІ ПІСНІ – БАЛАДИ І ЛІРИЧНІ ПІСНІ
Літературний ярмарок
Синонім
Українські колискові пісні
ЗЕМЛЯ-МАТИ
Віреле
Теорія єдиною потоку
Цикл
ДІДИЦЬКИЙ БОГДАН
ОГОНЬ (ВОГОНЬ)
Гіперметрія
Зустрічі
Кантата
ЯКЩО ВЕСЕЛИЙ ПСТЬ, ТО Й ПИРОГИ НА РАДІСТЬ (обрядова їжа)
Детермінізм
Стиль
Рококо
НЕ ПОТРІБЕН І КЛАД, ЯКЩО В ХЛОПЦЯ З ДІВЧИНОЮ ЛАД (заручини)
Архітвір
ПОЛЬОВА МАТИ
СЕРДИТІ МОЛОДІ ЛЮДИ
Верлібр
СТРУКТУРА І ЕЛЕМЕНТИ ВНУТРІШНЬОЇ ФОРМИ ХУДОЖНЬОГО ТВОРУ
Епічний образ
Сублімація
ТРАПЛЯЄТЬСЯ, ЩО Й КВІТИ СПЕРЕЧАЮТЬСЯ (квіти)
ДЕНЬ СВЯТОГО РУФА
Ліричний адресат
Дохмій
Гіпербола – літота: чи є антонімічним зміст цих понять?
Яка специфіка кіноповісті як жанру?
ДОВГАЛЕВСЬКИЙ МИТРОФАН
Історія русів
Степан Руданський
Вільна Україна
Інтонація
ТОБІЛЕВИЧ СОФІЯ
Неореалізм
НАЙДОРОЖЧА ПІСНЯ – З ЯКОЮ МАТИ КОЛИСАЛА (роль колискової)
ЯРОШЕВИЦЬКИЙ ІЛАРІОН
Ідентифікація
Порівняння
Чим епітет відрізняється від логічного означення?
ДЕМЬ СВЯТОГО СПИРИДОНА
Медієвістика
Апокопа
Еквіритмічність
ЗАГАЛЬНЕ ПОНЯТТЯ ПРО ЛІТЕРАТУРНИЙ ПРОЦЕС
ЛІТЕРАТУРНО-МИСТЕЦЬКЕ ЖИТТЯ-ХУДОЖНІЙ ПРОЦЕС 40-ві -50-ті РОКИ
Клаузула, або Клавзула
Імажинізм
Гра в літературній творчості
ЩЕДРИЙ ВЕЧІР (СВЯТО МЕЛАНКИ)
ЛАД
КАПИЩА (КОНТИНИ, ХРАМИ)
Квазісудження
ТУПТАЛО ДИМИТРІЙ
Апокаліпсис
ЦЕГЛИНСЬКИЙ ГРИГОРІЙ
Товариш
ЗАРОДЖЕННЯ ТА РОЗВИТОК УКРАЇНСЬКОГО ЛІТЕРАТУРОЗНАВСТВА
Коректа, Коректура
Інтертекстуальність
Атонування
Муназара
Нарис
НОВИЦЬКИЙ ЯКІВ
Критика
РУСЬКА БЕСІДА
Ластівка Ластовка
Гайдамацькі пісні
Нова генерація
Київ
Класицизм веймарський
СУМЦОВ МИКОЛА
Артурівські легенди
ЗАГАДКИ, НАРОДНІ ПОВІР’Я, БАЙКИ
Кривий ямб, або Хоріямб
Естетичний метод у літературознавстві
Бестіарій
Антропоморфізм
Псалми
Грамоти
Гомерівський епітет
Жовтневе коло
Манйосю
Антакласис
Віртуозність
СОЦІАЛІСТИЧНИЙ РЕАЛІЗМ
ВИСНОВКИ
Киевлянин
Журнал
Літературні ігри
Глоса
Літературний рід
Карикатура
ДЕНЬ ПРОРОКА ІЛЛІ
НЕ ВИТЕРПІЛА ДУША – ПА ТОЙ СВІТ ПІШЛА (поминки)
Метонімія
Сага
Михайло Орест
Русалка
ДЗЮБАРЕВИЧ ЗАХАРІЯ
ПОШАНУЙ ТВАРИНУ РАЗ, А ВОНА ТЕБЕ – ДЕСЯТЬ РАЗ (тварини, птахи, комахи)
Манера
Русалка Дністровая
Творча індивідуальність
НАЦІОНАЛЬНО-КУЛЬТУРНИЙ РУХ 80-90-Х РОКІВ У ПЕРСОНАЛІЯХ – 70 – 90-х років ХІХ століття в контексті національно-визвольних змагань
Мотивування
Альтернанс
СЛАВА
Гейдельберзькі романтики
Адресат
Евритмія
МЕНЧИЦЬ ВОЛОДИМИР
Ашуг
Розповідач
Константа
ЛИХО МОЄ ЧУБАТЕЄ – НІХТО МЄНЕ НЕ СВАТАЄ (сватання)
Строфоїд
КАРПОВИЧ ЛОНГИН
Криптонім
БІЛЕЦЬКИЙ-НОСЕНКО ПАВЛО
Гонкурівська академія
Степ
СИНЕКДОХА
Біографічний метод у літературознавстві
ЯК ПЕЧУТЬ КОРОВАЙ, ВЕСІЛЬНУ СУКНЮ ВДЯГАЙ (бгання короваю)
ЛЕВИЦЬКИЙ ОРЕСТ
Ми
ЖЕЛЯ
Функції і типи сюжетів
СИМОН
ЗИМОРОВИЧ СИМОН
ЖИВЕЦЬ
КОСТРОМА
МЕМУАРИ
Речитатив
Микола Костомаров, Історія української літератури XIX ст. століття
РОЖАНИЦІ
Аплікація
Ланка
БІБЛІОГРАФІЯ ЛІТЕРАТУРНА
Хіазм
Звеличання
Байронічний герой
Діалогічне відношення
Гротеск – Автологічний тип художнього образу
ДИВ
ВАГИЛЕВИЧ ІВАН
Світ
Симплока
Брахіколон
Фабула
Інтрига
ЗАЛЮБОВСЬКИЙ ГРИГОРІЙ
Еліне
Маджама
Гармонія
МАКАРІЙ І СИЛЬВЕСТР
Антропоніміка
Амфіболія
Харьковский демокрит
Міф
Веснянки
Які строфічні форми використовував М. Рильський?
Украинский сборник
Збірник
МИРНИЙ ПАНАС
АНДРІЄВИЧ РОМАН
РАДОГОСТ (РАДЕГОСТ, РАДЕГАСТ)
Літературно-художній образ
Поздравление русинов
Ментальність
Бібліофіл
Гекзаметр або Гексаметр
ДО РАЮ ПРОСИТЬСЯ, А СМЕРТІ БОЇТЬСЯ (смерть в уявленні українця)
Щедрівки
ЯНОВСБКА ЛЮБОВ
Нерівноскладова рима
ДУМИ – ГЕРОЇЧНИЙ ЕПОС
Істина
Аполітизм
Олег Ольжич
Мова художньої літератури (Поетична мова)
РУСЬКА ТРІЙЦЯ
Епітома
Естетичний смак
Квіточка
Анекдот
У яких суспільно-політичних умовах виникла полемічна література і якими найвідомішими постатями вона була представлена?
КОЗЛОВСЬКИЙ ОЛЕКСАНДР
Пунктуація