ІВАН (Іоан)

ІВАН (Іоан) – давньоукраїнський поет. З його біографії відомо тільки те, що був священиком поблизу Умані. Автор “Героїчних віршів про славні воєнні дії Запорізьких військ…” (1784), в яких уславлюється українське козацтво, його героїчні військові подвиги.

ПЛЕТЕНЕЦЬКИЙ ЄЛИСЕЙ

ПЛЕТЕНЕЦЬКИЙ ЄЛИСЕЙ (бл. 1554, с. Плетеничі, тепер Перемишлянського р-ну Львівської обл. – 29.10.1624, м. Київ) – церковний і культурний діяч, письменник. У 1595 р. став архімандритом Пінського Лещинського монастиря. З вересня 1599 р. – архімандрит

ОВСЕНЬ (АВСЕНЬ, ГОВСЕНЬ, ОКСЕНЬ, ОСІНЬ, УСЕНЬ)

ОВСЕНЬ (АВСЕНЬ, ГОВСЕНЬ, ОКСЕНЬ, ОСІНЬ, УСЕНЬ) – один з найбільших богів давньоукраїнського пантеону, бог поліття й осені, щедрого врожаю й статків. Зображувався у вигляді вершника на коні з плодами в руках та в мішку. Свято

Прекрасне

Прекрасне – одна з категорій естетики, виражає ту грань естетичного освоєння світу, що відповідає ідеалові людини і супроводжується почуттям естетичної насолоди. Мірою П. з боку об’єкта є симетрія, гармонія, пропорція, ансамбль його природних властивостей, які

Бідна рима

Бідна рима – рима, в якій (на противагу багатій римі) майже відсутнє суголосся (“Глибоке небо сине-сине. / В тонкім мереживі гілля. / Хмарки неначе ластовиння / Чи перламутрова луска” – С. Бен), що, до речі,

У яких значеннях у сучасному літературознавстві вживається термін “стиль”?

Словом stulos давні греки називали загострену паличку, якою писали на воскових дощечках, пізніше – почерк того, хто пише, згодом – склад, саму манеру письма. В сучасному літературознавстві стиль – це засоби художньої виразності письменника в

СУСПІЛЬНО-ПОБУТОВІ ПІСНІ – БАЛАДИ І ЛІРИЧНІ ПІСНІ

4.3.1. Основні тематичні групи суспільно-побутових ліричних пісень. 4.3.2. Козацькі, рекрутські пісні, їх історична обумовленість, поетика, символіка. 4.3.3. Чумацькі пісні, їх виникнення, мотиви. 4.3.4. Бурлацькі, наймитські, заробітчанські пісні. Ідейний зміст і художня форма цих пісень. 4.3.2.

Тема

Тема (грецьк. thema – те, що лежить в основі) – коло життєвих або фантастичних подій, явищ, змальованих у творі в органічному зв’язку з проблемою або проблемами, які з них постають і потребують осмислення!. Тема тісно

Ф’юдживісти

Ф’юдживісти (англ. fugitives – вигнанець, бурлака) – назва групи американських письменників і критиків, які об’єдна-лися при журналі “Втікач” (з 1920), прихильників патріархальних традицій, притаманних південним штатам, противників наступу цивілізації, апологетів витонченої культури (Дж.-К. Ренс, А.

Калевіпоег

“Калевіпоег” – естонський народний епос, в якому йдеться про героїчні вчинки Калевіпоега – легендарного богатиря, володаря давніх естів. Його перемога над нечистою силою завдяки пораді їжака, спорудження гігантського моста тощо – підпорядковані темі боротьби з