ДАЖБОГ (ДАЖДЬБОГ, СОНЦЕ-БОГ)
Над могилою Бориса Грінченка
МІРАКЛЬ
Записки історично-філологічного відділу ВУАН
АНТОНОМАЗІЯ
Світильник неугасимый. Пам’яті Івана Липи
ЧУБИНСЬКИЙ ПАВЛО
ГРІНЧЕНКО НАСТЯ
ДРУГА ПРЕЧИСТА
Епістолярна критика
ХАТА – ЯК ВІНОЧОК, ГОСПОДИНЯ – ЯК КВІТОЧКА (декоративне оздоблення хати)
Кирило-Мефодіївське братство, або Українсько-Слов’янське товариство Св. Кирила й Мефодія
Звуковий повтор
ЦМОК (ЗМОК)
МАВКИ (НЯВКИ, БІСИЦІ)
Шумка, або Чабарашка
ДУМА
Буриме
Відродження або Ренесанс
Парокситонна клаузула
Антикварна книга
Зяяння, або Гіатус
Дактилічна клаузула
ЯК ХВОРИЙ, ТО ЗВЕРТАЙСЯ НЕ ДО ПОПА, А ДО ЗНАХАРЯ (знахарі, ведуни)
Гедонізм
Секстина
Кінцівка
МИГУРА ШАРЮН
Просодія
БІЛОЗЕРСЬКИЙ ВАСИЛЬ
Епікруза
Евфемізм
КАРПЕНКО-КАРИЙ ІВАН
Чим різняться гумор, іронія, сарказм?
Триптих
Естетика страждання
Формальний метод у літературознавстві
ПОЕТИКИ
БРАТСТВА
Паломницька література (Ходіння)
Дольче стиль нуово
ОБРЕТІННЯ
САКОВИЧ КАСІЯН
БОЖИЧ
Аспис
ЕЛІПСИС
Дукля
ДЕНЬ СВЯТОГО МИКОЛАЯ
ДІТИ – ТО БОЖА РОСА (народження)
Докія Гуменна
Вокалізм
Чим близька сучасному читачеві тематика українознавчих усмішок Остапа Вишні?
Антитеза
Сатира
Аксіологія
Компендій
Кода
Етнопсихологія
Віршування або Версифікація
Декаданс
ЛІСОВА МАТИ
Гіпометрія
Записна книжка письменника, або Записник
АРГОТИЗМИ
ГІРНИКИ (ГІРНИЧІ, ГОРАКИ, ГОРНАКИ, HERNICI, HERNIKI)
Магічний реалізм
Шляхи мистецтва
Ідея художньою твору
Бібліотека для молодіжі
Буковинський альманах
ЛІТЕРАТУРОЗНАВСТВО Й МОВОЗНАВСТВО
Маяк
У чому специфіка сюжету ліричного твору?
ПАВЛОВИЧ ОЛЕКСАНДР
Автологія
Утренняя звезда
Притча
БЕЛЕЙ ІВАН
Оповідка
Цезура
Громадянська лірика
СВІТОВИД (СВІТ, СВІТЛО)
Який із драматичних жанрів “наймолодший”?
Метафора
Оповідання
Літературний вплив
Антропологія культури
Співомовки
Геонім
Оповідач
Кліше мовні
Образ як форма буття художнього твору
Пересопницьке євангеліє
КЛИМЕНТІЙ ЗІНОВІЇВ
Який вірш є і строфою, і закінченим твором?
Орфічна література
Історична школа у фольклористиці
Ладкання
Слово і час СІЧ
ТРАГІКОМЕДІЯ
Тернарне римування
Правда
Визначення сюжету
Зіткнення, або Анадиплозис
Багатоголосся або Полілог
ШАШКЕВИЧ МАРКІЯН
ДРАМАТУРГІЯ
Ораторська проза
УКРАЇНСЬКЕ ЛІТЕРАТУРОЗНАВСТВО І ЕСТЕТИКА В ПЕРШІ ДЕСЯТИРІЧЧЯ ХІХ СТОЛІТТЯ
ІНТЕРМЕДІЯ
Синестезія
Характер – СТРУКТУРА І ЕЛЕМЕНТИ ЗМІСТОВОЇ ОРГАНІЗАЦІЇ ЛІТЕРАТУРНО-ХУДОЖНЬОГО ТВОРУ
Бібліографічні товариства
Комедія
ПРОСВІТА
НАУКОВЕ ТОВАРИСТВО ІМЕНІ ШЕВЧЕНКА (НТШ)
Пуант
Великодні пісні
“Щаслива людина”, “сродна праця” – основні поняття філософії і творчості Г. Сковороди. Як їх розуміти і як вони співвідносяться з народними уявленнями?
Байківниця
Замовляння, (діалектне заговори, заклинання, закликання)
Фабула – СТРУКТУРА І ЕЛЕМЕНТИ ЗМІСТОВОЇ ОРГАНІЗАЦІЇ ЛІТЕРАТУРНО-ХУДОЖНЬОГО ТВОРУ
Новела й оповідання: які їх відмінні риси?
Емпіризм
Алофраза
Триметр
Віньєтка
СКОВОРОДА ГРИГОРІЙ
Що говорить О. Кобилянська “про себе саму” в однойменній автобіографії у листах до вченого-філолога С. Смаль-Стоцького?
ПЕК
Фігурний вірш
КОСОВ СИЛЬВЕСТР
Металогічний тип художнього образу
Металеві дні
Хоку, або Хамку
Ізоколон
Іван Багряний
Відлунювання
Афереза
Естетична цінність
Заробітчанські пісні
ВЕСНА ЛЕДАЧОГО НЕ ЛЮБИТЬ (веснянки)
ЗиЗ
Астеїзм
Етика
ЛИЦАРІ ДУХУ НАРОДНОГО – 70 – 90-х років ХІХ століття в контексті національно-визвольних змагань
Восьмивірш
Вибрані твори українських письменників
Шванк
Репліка в літературній критиці
Ізохронізм
Ліпограма
CТАРОСЛОВ’ЯНІЗМИ
Алкеєва строфа
Частівка
Бестселер
“Азбуковник”
Артистична краса
Балаган
СМОТРИЦЬКИЙ МЕЛЕТІЙ
Імажизм
ЛІТЕРАТУРА ПЕРШИХ ДЕСЯТИРІЧ XIX ст
Есхатологія
Євген Гребінка
Мета
ЛІТЕРАТУРОЗНАВСТВО Й МИСТЕЦТВОЗНАВСТВО
ВІТАЛІЙ З ДУБНА
ХУДОЖНІЙ (АБО ТВОРЧИЙ) МЕТОД
Народне віршування
ПРОБЛЕМИ КЛАСИФІКАЦІЇ ТИПІВ ЛІРИЧНИХ ТВОРІВ
Автонім
Література “потоку свідомості”
Дактилічна рима
Громадський голос
Козацькі пісні
ДАНА (ДІВОНІЯ, ДІВАННА, ДІВА)
ЛУКА ЖИДЯТА
Багатосполучниковість
Аналіз літературного твору
Беовульф
Інтенціональність
Автор
Пастель
НОВА ЛІТЕРАТУРА В ЗАХІДНІЙ УКРАЇНІ
СОКІЛ-РОД
Митуса
ФАСТНАХТШПІЛЬ
Живе слово
Лірика
Жива газета
ОДНА БУЛА ХУСТКА, ТА Й ТУ В ВОДУ ВПУСТИЛА (прикрашання зачіски, головні убори)
Алітераційний вірш
ДЕНЬ СВЯТОГО ДМИТРА
Билиця, Бувальщина
Геппенінг
Січ
МАРКЕВИЧ ОЛЕКСІЙ
Академічне братство
Слово об’єднання українських письменників
КОНЮШНИК
Деформація
АМПЛІФІКАЦІЯ
Ритмічна проза
Переспів
Роман
Вічні теми
Лінгвістичні запозичення
Часопис Галичанин
Повтор, або Повторення
ТУРБАЦБКИЙ ЛЕВ
ЯКЩО МИ У ПАРІ ЗАВЖДИ, ТО Й БІДА НАМ – ПІВБІДИ (вінчання)
Тактовик
КОНТЕКСТУАЛЬНІ СИНОНІМИ, ТРОПИ
Як клаузула співвідноситься з римою?
КВІТКА-ОСНОВ’ЯНЕНКО ГРИГОРІЙ
НЕРУНОВИЧ ІНОКЕНТІЙ
Складка
Аболіціоністська література
Каламбур
Одивнення
ГОЛОДНА КУТЯ (другий Свят-вечір)
П’ЯТНИЦІ
Яку роль відіграють біблійні мотиви у творі П. Тичини “Скорбна мати”?
Діаріуш
Травестія
Ліричний відступ
Одинадцятискладник
ЗАРОДЖЕННЯ ТА РОЗВИТОК УКРАЇНСЬКОГО ЛІТЕРАТУРОЗНАВСТВА (ХІ-ХVІІ СТ.)
Аннали
Інверсія
РОЗТУЛЯЙ ВОРОТА – ШЛЯХ ВІДКРИТИЙ ДЛЯ ДИТЯ (родини)
На переломі
Систола
Оцінка літературного твору
ОЛЕНА ПЧІЛКА (ОЛЬГА ПЕТРІВНА ДРАГОМАНОВА-КОСАЧ)
ЯК ВАГІТНІЙ ВІДМОВИШ, ТО Й ДОЛЯ ПОЦУРАЄТЬСЯ (передродові обряди)
ФЕДЬКОВИЧ ЮРІЙ
Геній
Контрафакція
АФАНАСЬЄВ-ЧУЖБИНСЬКИЙ ОЛЕКСАНДР
Радянська література
Завдяки яким художнім особливостям поезія “Виклик” М. Старицького стала популярною народною піснею?
Велесова книга або Книга Велесова
Бібліографія
Ольга Кобилянська. Альманах у пам’ятку її сорокалітньої письменницької діяльності (1887-1927)
Бібліологічні вісті
ІНДИВІДУАЛЬНИЙ СТИЛЬ
ВАРІАЦІЯ
БЕРЕГИНЯ (ОБЕРЕГА)
Замітка
ДЕ МРУТЬ, ТАМ І ПЛАЧУТЬ (передпохорон)
Як пояснити те, що в прозі 70-80-х і 90-х pp. провідною є історична тематика?
ДЕНЬ ПРЕПОДОБНОГО САВИ
Гендіадис
Гербовники
Глаголиця
ЦЕРТЕЛЄВ МИКОЛА
Антироман
Ронсарова строфа
Латифа
Центон
Анімізм
Остромирове євангеліє
Як правильно говорити: “сюжет і композиція” чи “сюжетно-композиційна єдність”?
Кладовищенська поезія
Літературний процес
Дифірамб
Українське слово
Звукова організація вірша. Як вона здійснюється?
Ідеал
Які особливості українського модернізму?
Життя й революція
Чи існує “ланцюгова строфа”?
У НЬОГО НА ВСІ СВЯТА ОДНА ЛАТА (обрядова символіка костюма)
Егалітаризм
Ювілей 30-літньої діяльності Михайла Павлика
МАКОВЕЙ ОСИП
Старослов’янізми
САТИРА I ГУМОР 40-ві-50-ті роки
ХОРС
Нова Україна
Байка
Пентаметр
ЦИТУВАННЯ
Види мистецтва
ГРЕБІНКА ЄВГЕН
Акин
РЕПРОДУКЦІЯ
Зоря
Менестрель
СТРУКТУРА ЛІТЕРАТУРНО-ХУДОЖНЬОГО ТВОРУ
Дніпро
Гіперкорекція
КАЛЕНДАРНО-ОБРЯДОВА ПОЕЗІЯ – ОБРЯДОВА ТВОРЧІСТЬ
Амбівалентність
Клімакс
Еклога
ОЧНИЦЯ
Образ автора у літературному творі
Юрій Федькович, Історія української літератури XIX ст. століття
СЛОВО СІМ ХВОРОБ ЛІКУЄ (замовляння)
ДЕНЬ СВЯТОГО КОНОНА
ЧАС ВІДПОЧИВАТИ (ДОЗВІЛЛЯ)
Розмовна мова
На основі яких ознак розрізняють епос, лірику і драму?
КОСТОМАРОВ МИКОЛА
“Щоденник” О. Довженка – пристрасний протест проти тоталітаризму?
Домінанта
Архетип
Апокрифи
ДЕ СМІЮТЬСЯ ЛЮДИ, ТАМ БІДИ НЕ БУДЕ (скоромовки) – НАРОДНЕ СЛОВО
Основа
Як пов’язаний класицизм з античністю?
Аристократизм духу
Яке значення рими у строфі?
Творча уява
Калька
Ригоризм
ЕПІГОНСТВО
ЛЕВАНДА ІОАНН
ГРОМАДИ
ПИТАЛЬНИК ФОЛЬКЛОРНОЇ ПРАКТИКИ
Література перехідної доби
Абревіатура
КЛІРИК ОСТРОЗЬКИЙ
Романтизм
Мовознавство (лінгвістика)
КНЯГИНИЦЬКИЙ ІОВ
ПОЧАСЬКИЙ СОФРОНІЙ СОФОНІЯ
БУТОВИЧ ГРИГОРІЙ
Оповите, або Кільцеве римування
Схематичність літературного твору
Ігор Муратов
Пуризм
ЧОРНОБОГ
З великого часу
Енциклопедія
ГЕЙНЧ (ПНЧ) КАРОЛЬ АВГУСТ
Маргіналії
Зерна
ТИМЧАСОВА КОМІСІЯ ДЛЯ РОЗГЛЯДУ ДАВНІХ АКТІВ
Синтаксичні засоби увиразнення мовлення (стилістичні фігури)
Синтагма
Логаеди
Зарубіжна сатира і гумор
НОВІТНЯ УКРАЇНСЬКА ЛІТЕРАТУРА
СТАРУШИЧ ІГНАТІЙ
Гарт
Мистецтво
ЕНЦИКЛОПЕДІЯ ВЕСІЛЬНОЇ ОБРЯДОВОСТІ ГРИГОРІЯ КАЛИНОВСЬКОГО
Віршознавство
КУХАРЕНКО ЯКІВ
Кон’єктура
КИЇВСЬКИЙ УНІВЕРСИТЕТ ІМЕНІ ТАРАСА ШЕВЧЕНКА
ЛІТЕРАТУРОЗНАВСТВО ТА ІСТОРІЯ
Експресія
СЮЖЕТ ХУДОЖНЬОГО ТВОРУ
Остап Вишня
Герменевтика
Городиське (Бучацьке) євангеліє
Урбаністичні та апокаліптичні мотиви у збірці поезій Б.-І. Антонича “Ротації”. Чому вони взаємопов’язані?
Прерафаеліти
ПЕТРІВКА
РОЗВИТОК УКРАЇНСЬКОГО ЛІТЕРАТУРОЗНАВСТВА В СЕРЕДИНІ ХІХ СТОЛІТТЯ
Художній образ
ЧИКАЛЕНКО ЄВГЕН
Плуг
Перенесення, або Енжамбеман
Літургійна драма
РОЗПОРОШЕННЯ
Усмішка
Репертуар
Багата рима
ЕПАНАФОРА
Жовнірські пісні
Гротеск
ПЕСИГОЛОВЦІ (БЕСИГОЛОЗЦІ, СИРОЇДИ)
ВОГНЕБОГ-СВАРОЖИЧ
Література
КРИВИЙ ТАНОК
КАНЦОНА
ВЕЛИЧКОВСЬКИЙ ПАЇСІЙ
Поліметрія
ШИШАЦЬКИЙ-ІЛЛІЧ ОЛЕКСАНДР
АВДИКОВИЧ ОРЕСТ
СТОРОЖЕНКО ОЛЕКСА
Літературознавство
Будителі
Як виникла алегорія? У чому її сутність? Чим вона відмінна від метафори?
ДОМІВКА
МАРКОВИЧ ДМИТРО
Садж
Історія української літератури XIX ст. століття
ФАРС
ОЛЕКСАНДР КОНИСЬКИЙ
РОМАНОВА ОДАРКА
Як поділяються рими за звуковим значенням?
ТРАДИЦІЇ ТА НОВАТОРСТВО
Лексико-синонімічні засоби увиразнення мовлення
ПЕРУН
ЗАРОДЖЕННЯ ЛІТЕРАТУРОЗНАВСТВА ТА ЕСТЕТИКИ В СТАРОДАВНІЙ ІНДІЇ
ДОДОЛА
Любовні пісні
Містерія
ЗАЛОЖНІ МЕРЦІ
МАРКО КРОПИВНИЦЬКИЙ – ДРАМАТУРГІЯ 70 – 90-х років (Тенденції розвитку)
Некролог
ВІК
СЛОМИНСЬКИЙ (СЛОНИМСЬКИЙ) ГЕДЕОН
АКРОВІРШОВІ ПОЕТИ
Арена
Романтика вітаїзму
Асклепіадів вірш
Віршування (версифікація)
Етнолінгвістика
ЯРОШИНСЬКА ЄВГЕНІЯ
Амебейна композиція
КИРИЛО ТУРОВСЬКИЙ
ПЛЕЛА ВІНОК У ПОЛІ – ВСЕ ЧЕКАЛА ДОЛІ (плетіння вінків)
ЦЕЦЯ
Перифраз, Перифраза
До якого роду літератури належить нарис і чому?
ДАНИЛО ЗАТОЧНИК
Що є основою і рушійною силою сюжету?
ДАВНЯ УКРАЇНСЬКА ЛІТЕРАТУРА (від часів Київської Русі до XVIII ст.)
Що таке силабічний вірш?
Празький лінгвістичний гурток
ДЕНЬ ПРЕПОДОБНОГО КАСІЯНА
ЯВДОХИ
Андронім
Калокагатія
КРЩОНОВИЧ ЛАВРЕНТІЙ
МАРА (МАРЕНА)
Компонент
Гетерофемія
ПАДУРА ТИМКО
Естетика
Текстологія
АНТИ (ВЕЛЕТНІ, ДУЖІ)
ПАСІЧНИК (БОРТНИК, БОРТНЯК)
Сніп. Український новорічник
Bірш-пейзаж або Пейзажна лірика
Фрашка
Апостол
СТУДИНСЬКИЙ КИРИЛО
ЗАКРЕВСЬКИЙ МИКОЛА
Самвидав
Інтернаціоналізм у літературі
Комар
Естет
Олексій Кундзіч
СИЛЬВЕСТР
ШАШКЕВИЧ ВОЛОДИМИР
ГУНІАЛЕВИЧ ІВАН
Хвиля за хвилею
Хронотоп
НОВИЙ РОМАН
Як досягається сповідально-поетична стильова тональність кіноповісті О. Довженка “Зачарована Десна”?
ВИДИ І ЖАНРИ НАРОДНОЇ ТВОРЧОСТІ
Аруз
НЕОЛОГІЗМИ
Текст
Антиутопія
БЕЗ ЇЖІ Й ВІЛ НЕ ПОТЯГНЕ (національна українська кухня)
Авторське право
Авторське мовлення
Поетизм
Гнома
Яка роль сполучників у художньому творі?
ПУБЛІЦИСТИКА
Обрамлена повість, або Обрамлення
ЗАГАЛЬНЕ ПОНЯТТЯ ПРО РОДИ ТА ЖАНРИ
МОЛОДИЙ МОЖЕ ВМЕРТИ, А СТАРИЙ МУСИТЬ (похорон неодружених)
Руська хата
Вершини світового письменства
Коментар
ВИШЕНСЬКИЙ ІПОЛИТ
Хроніка
Дотеп
Літературний Чернігів
Чим різняться метафора і метонімія?
Будні
ГЕНЕЗИС І РОДОВІ ОЗНАКИ ДРАМИ
Художнє мислення
Уособлення, або прозопепея
ШЕВЧЕНКО ТАРАС
Каталектика
Атеней
ХРЕСТА В ДУШІ НОСИТЬ НЕ ВАЖКО (хрест)
МАТИ СЛАВА (Перуниця)
МАРА
НІЧНИЦІ (КРИКСИ)
Абсурд
ПРАДУБ
ВЕЛЕС
КОБРИНСЬКА НАТАЛЯ
Художні засоби (зображально-виражальні)
Що вивчає поетика?
Вісник культури і життя
ЯК ВЕЛИКДЕНЬ НА ДВОРІ, ТО Й ПИСАНКА НА СТОЛІ (писанка)