Концепція

Концепція (лат. conceptio – поєднання, сукупність) – розгорнута система поглядів, викладена з наміром уникнути логічних суперечностей при тлумаченні якоїсь складної проблеми, явища, У цьому сенсі літературознавець може мати власну естетичну концепцію художньої творчості або викладати

Плеяда

“Плеяда” (фр. “Pleiade”) – французька поетична школа доби Відродження, названа так на честь групи семи олександрійських поетів, утворилася 1549. До її складу входили П. де Ронсар, Ж. Дю Белле, Ж.-А. де Баїдр, Е. Жодель, Р.

ПРИСЛІВ’Я ТА ПРИКАЗКИ

6.1.1. Жанрові особливості прислів’їв та приказок. 6.1.2. Походження і тематика прислів’їв та приказок. 6.1.3. Відображення у прислів`ях і приказках ментальності українців. 6.1.4.Художні особливості прислів’їв та приказок. 6.1.5. Методика вивчення прислів’їв, приказок. 6.1.6.Проведення пошукової роботи: Прислів’я

Агітаційна версифікація

Агітаційна версифікація (лат. agitatio – спонукання до чогось) – актуальні вірші політичного гатунку, адресовані загалу, один з яскравих різновидів соціальної заангажованості поезії. Покликані донести до свідомості найширших народних мас певну ідею у спрощеній заримованій формі,

ВИЗНАЧЕННЯ КОМПОЗИЦІЇ

Композицією (лат. compositio – складання, поєднання) називається форма побудови художнього твору, яка знаходить свій вияв у смислозначущому співвідношенні окремо взятих його частин. Незважаючи на те, що питання, які стосуються побудови художнього твору, з давніх-давен були

ДРАМАТУРГІЯ, Історія української літератури XIX ст. століття

Своєрідна художня система нової української драматургії формувалася на “перехресті” традицій драми XVIII ст. – професіональної (шкільна драма в усіх її жанрових різновидах, культивована в Києво-Могилянській академії, розходилася по всіх слов’янських країнах) і народної (вертепна драма);

ДОЛЯ (ТАЛАН)

Фантастично-поетичний образ, який у повір’ях українців ототожнюється із щастям. Побутують і відповідні повір’я про недолю та нещастя. Найчастіше доля змальовується в образі жінки, панича, незнайомця тощо. Щаслива доля – приємна на вигляд, чепурна, а лиха

Редакція

Редакція (фр. redaction, від. лат. redactus) – літературне опрацювання, підготовка тексту до друку; організація (колектив), що здійснює підготовку і випуск у світ друкованих видань; різновид, варіант того самого твору.

Чому в поезії М. Старицького громадянські мотиви переважають над особистими?

Творчість М. Старицького – один із численних прикладів того, як умови соціального, суспільно-історичного розвитку України позначилися на творчій долі митця, на ідейно-тематичному і художньому спрямуванні його творів. Водночас вона дає відповідь і на питання, чому

Рідна стріха

“Рідна стріха” – ілюстрований літературний збірник, упорядкований Василем Лукичем (псевдонім В. Левицького) і виданий 1894 у Львові коштом товариства “Просвіта”. До нього включені художні твори різних жанрів, що друкувалися в календарі товариства “Просвіта” на 1894.