ОПОЯЗ (Общество по изучению языка)
Альба
Сильва
ЛІТЕРАТУРОЗНАВСТВО ТА ІНШІ НАУКОВІ ДИСЦИПЛІНИ
Глобус
БАГАТУ ДІВКУ СВАТАЮТЬ І В ПЕТРІВКУ (посаг)
ВЕРБНА НЕДІЛЯ
Конкатенація
Книга
ВІДЬМА (ЧАКЛУНКА, ЧАРОДІЙКА, ЧАРІВНИЦЯ, ОБАВНИЦЯ, ПОТВОРНИЦЯ)
ЮРІЙ ЗЕЛЕНИЙ (ЗЕЛЕНИЙ ЮРІЙ)
ІСТОРИЗМИ
ОГІЄВСЬКИЙ-ОХОТСЬКИЙ ПЕТРО
ТРАВА
УКРИ
Дилогія
Богема
Світогляд і творчість
Декламація
Епігон
З ІСТОРІЇ УКРАЇНСЬКОЇ ФОЛЬКЛОРИСТИКИ
В борні
Абзац
НАТЯК
Мартиролог
Метр
УКРАЇНСЬКЕ ЛІТЕРАТУРОЗНАВСТВО ХХ СТОЛІТТЯ: ЗДОБУТКИ ТА ВТРАТИ
Балабанів гурток
Іван Тобілевич (Іван Карпенко-Карий)
Тин
Логограф
ЖИТЕЦЬКИЙ ПАВЛО
ЛІТЕРАТУРА 60-90-х років
Акцент
Теонім
Медіана
ГЛУХІВЩИНА В ЗАПИСАХ ФОЛЬКЛОРИСТІВ ТА ЕТНОГРАФІВ
Лапідарність
РИЛЬСЬКИЙ ТАДЕЙ
ГРИГОРОВИЧ-БАРСЬКИЙ ВАСИЛЬ
Умовчання, або Апосіопеза
Літературне хуторянство
Книгарь
Ораторський вірш
Відчуження
Мусамат
Табу
Металінгвістика
Кватерна
Актуалізація
Символізм
ОЙ, СНОПЕ ВЕЛИКИЙ, ЗОЛОТОМ-ЗЕРНОМ КОЛОС НАЛИТИЙ (трудова обрядовість)
ЛУКОМСЬКИЙ СТЕПАН
Нива
Рефлексія
ВІДШТОВХУВАННЯ
Металогія
Петро Козланюк
Літературний герой, або Персонаж
ЗЮЗЯ
Біографізм
ЯК ДІВУЮ, ТО Й КУРЕЙ НЕ ГОДУЮ (дошлюбне спілкування)
Вир революції
Віршовий розмір або Метр
Серенада
Макама
Руський співаник
ВОРОБКЕВИЧ СИДІР (ІСИДОР)
Драма абсурду
СТРІЛЕЦЬКІ І ПОВСТАНСЬКІ ПІСНІ – БАЛАДИ І ЛІРИЧНІ ПІСНІ
Величне або Піднесене
МИХАЙЛО СТАРИЦЬКИЙ – ДРАМАТУРГІЯ 70 – 90-х років (Тенденції розвитку)
НЕКРАШЕВИЧ ІВАН
Взаємовплив
ГНАТА
Олександрія, або Чин Олександра, Роман про Олександра
ЧУГАЙСТЕР (ЛІСОВИЙ ЧОЛОВІК)
Коломийки
Принципи аналізу літературного твору
Уособлення, або Прозопопея
Хронограф
КАНУННИЙ МЕД БЕЗ’ЯЗИКИЙ, А ЛЮДЕЙ ГУРТУЄ (братчина)
ВИЗНАЧЕННЯ ПОНЯТТЯ “ЛІТЕРАТУРА”
Киса
Авантюрний роман
КАНЦЕЛЯРИЗМИ
Стилістична фігура
Аттикізм
Епілог
Зав’язка
ДЕНЬ СВЯТОГО МИКОЛИ ЧУДОТВОРЦЯ
Прислів’я
ОСНОВНІ ЕТАПИ ІСТОРИЧНОГО СТАНОВЛЕННЯ ЛІТЕРАТУРИ ТА ВИДИ ЛІТЕРАТУРНО-ХУДОЖНЬОЇ ТВОРЧОСТІ
Трактат
Кита
Танка, або Коротка пісня
Ліро-епічний твір
Молода Бельгія
СВАРОГ
Контактні зв’язки
Всесвіт
Сяйво
Заум
Емфаза
БОБЕНКО АНДРІЙ
УКРАЇНСЬКА ЛІТЕРАТУРА 90-х РОКІВ
ДОВГОВИЧ ВАСИЛЬ
Завершений твір
ЧУР (ЦУР, ШУР)
ТЕОРІЯ ЛІТЕРАТУРИ
Якими є стан, зміст, естетичні орієнтації літератури 90-х pp.? Чи можемо говорити про нову її якість?
БОГИНІ (ЛІСНИЦІ, МАМУНЯ)
“Стискаю міцно Вашу руку, тоту, котра так сильно малює двома фарбами. Чорною і тою, що її лілія носить”,- писала О. Кобилянська в листі до В. Стефаника. Як розшифровується цей поетичний вираз?
СТАНСИ
ДОРОФЕЙОВИЧ ГАВРИЛО
Скільки видів повтору має в своєму арсеналі письменник?
Канва
ДЕНЬ СВЯТОЇ П’ЯТНИЦІ
Науково-фантастична література
Роман соціально-психологічний, або соціально-побутовий
Громада
Летризм
ІСТОРІОГРАФІЯ ЛІТЕРАТУРНА
СТРИГА
ДРАМА ШКІЛЬНА
Уподібнення
Ономатопея
Антиспаст
Ізометризм
ОСНОВНІ Й ДОПОМІЖНІ ЛІТЕРАТУРОЗНАВЧІ ДИСЦИПЛІНИ
Народництво
Архітектоніка
Оксиморон
Епітафія
Асиндетон
ЕКЗОТИЗМИ
Фольклорна поезія
Антистрофа
БАРВІНСЬКИЙ ОЛЕКСАНДР
АНАКОЛУФ
ЛІС І СЕБЕ ЧИСТИТЬ, І ЛЮДИНУ НАСТАВЛЯЄ (рослини)
Генологія
Юрій Федькович
Фоніка
Літературний жанр
Акцентний вірш
За сто літ
Буддизм
Метроряд
Аргументація
Месневі
Габровський гумор
Перехресне римування
Модернізм
Проклітика
Преромантизм
Анациклічний вірш
Парабола
Епаналепсис
Нова українська література
Схема римування
ЛЕГШЕ НА ДУШІ СТАНЕ, ЯК ДО СЕРЦЯ ПІСНЯ ЗАГЛЯНЕ (жартівливі пісні)
СМОТРИЦЬКИЙ ГЕРАСИМ
Акровірш
БУДЗИНОВСЬКИЙ ВЯЧЕСЛАВ
Літопис Червоної калини
Гайдуцькі пісні
ГІЗЕЛЬ ІНОКЕНТІЙ
ВАХНЯНИН НАТАЛЬ (АНАТОЛІЙ)
Хто був читачем української книги в часи І. Котляревського і Т. Шевченка?
Літературні маніфести
Каданс
Епітет
Літературний монтаж
КРАВЧЕНКО УЛЯНА
Генезис і родові ознаки лірики
ВІРШОВАНА ЛІТЕРАТУРА
БІЛИЙ ЛЕБІДЬ
Персоніфікація
Шарада
Імітація
Гімнографія
ЗИЗАНІЙ (ЗИЗАНІЙ-ТУСТАНОВСЬКИЙ) СТЕФАН
Пісня над піснями
СЛОВО О ПОЛКУ ІГОРЕВІМ
ВІТИНСЬКИЙ СТЕФАН
СУПЕРНИЦТВО
Гумор
ТОПОЛЯ КИРИЛО
Розповідач, або Наратор
Анахронізм
Салонна література
Фронтова муза
Внутрішня організація сюжету
Теорія наслідування, або Мімезис
КОТЛЯРЕВСЬКИЙ ОЛЕКСАНДР
КЛЕНОВИЧ (ШІЬОНОВИЧ)
ПОЛЬОВИК
Ізоморфізм
СЕРАШОН (СЕРАПІОН ВЛАДИМИРСЬКИЙ)
ЯК ЗБУДУЄШ, ТАК І ЖИТИМЕШ (житлова обрядовість)
ПАРАФРАЗА
Мадх
СТРУКТУРА ЛІТЕРАТУРНО-ХУДОЖНЬОГО ОБРАЗУ
Рубрика
Бард
Спілка письменників України (СПУ)
У чому своєрідність романтизму?
Києво-Печерський патерик
Летопись Екатеринославской ученой архивной комиссии
БОГОВИЦЯ
АУТО
Поема
ЄВЛЕВИЧ ХОМА
БІЛОБОГ (ДІД)
Об’єднання реального мистецтва
ЛОМОТА
Фонема
Ідея – СТРУКТУРА І ЕЛЕМЕНТИ ЗМІСТОВОЇ ОРГАНІЗАЦІЇ ЛІТЕРАТУРНО-ХУДОЖНЬОГО ТВОРУ
Футуризм
Аед
СИСТЕМА ОБРАЗІВ ХУДОЖНЬОГО ТВОРУ
Райошник
Акт
Ідеалізація
Який з епізодів “Слова о полку Ігоревім” є його ідейно-композиційним центром?
Етимологія
Всесвітня (або світова) література
Рецептивна естетика
Епіграф, або Мотто
Контраст
Буковина
Меніппова сатира, або Меніппова сатура
ЦАМБЛАК ГРИГОРІЙ
Стереотипне видання
Квітка
Буковинська зоря
“Авангард”
Порівняння й метафора: що у них спільного?
Кур’єр Кривбасу
ПІП – У ДЗВІН, А ЧОРТ – У КЛЕПАЛО (чорти, відьми й інша нечисть)
КОНИСЬКИЙ ГРИГОРІЙ
ПИПІН ОЛЕКСАНДР
Буяння
Розмір вірша
ТАНЦЮВАЛЬНІ ПІСНІ. КОЛОМИЙКИ
ГРИЗАЧКА
ДРАМА САТИРІВ
Драма як жанр
Веселка
КОНІ
НАЙКРАЩА СПІЛКА – ЧОЛОВІК ТА ЖІНКА (весілля)
ЧЕТЫ-МІНЕЇ
ТЕМИ НАУКОВИХ (КУРСОВИХ ДИПЛОМНИХ, МАГІСТЕРСЬКИХ)
НАТАЛЯ КОБРИНСЬКА
Фонологія
КЛИМОВСЬКИЙ СЕМЕН
ОНУФРІЙ
ПІЧ-МАТИ
УНІЯ
Літературно-критичний огляд
ПРАВОПИС ВЛАСНИХ ПРІЗВИЩ
УРЯДИЛИ МОЛОДОГО – ВИВЕЛИ ДО ПОРОГА (урядження молодого)
Аперцепція
Бібліотека поета
ГОРКА ЛАВРЕНТІЙ
Вежа
ЗАРОЗУМІЛА МОВА
Веди або Ведична література
ОКСЮМОРОН
НОВА УКРАЇНСЬКА ЛІТЕРАТУРА (кінець XVIII – початок XX ст.)
ПІСНІ ЛІТЕРАТУРНОГО ПОХОДЖЕННЯ – БАЛАДИ І ЛІРИЧНІ ПІСНІ
ВОДЯНА МАТИ
Звукопис
ДЕНЬ СВЯТОГО МИХАЙЛА
ПОРЕНУТ
ПАРОНОМАЗІЯ
Курйозні вірші
СЯДЕМО РЯДКОМ ТА ПОГОВОРИМО ЛАДКОМ (посад)
Шкільна драма
Стопа
Альманах
Роман історичний
ПЕРИФРАЗ
ПЕКАЛІД СИМОН
Акаталектика
П’ятивірш
Синереза
Гіпорхема
Як здійснюється інтерпретація музики мовою поезії у циклі М. Бажана “Нічні концерти”?
ГОЛОВАЦЬКИЙ ІВАН
Малорусский литературный сборник
Андрій Головко
Танк
Ономастик
САТИРА I ГУМОР 20-30-ті роки
Олександр Корнійчук
Книжний стиль
Гапакс легоменон
Чи можемо від “Слова о полку Ігоревім” виводити родовід української літератури?
Голос друку
ГЛІБОВ ЛЕОНІД
НЕЧУЙ-ЛЕВИЦЬКИЙ ІВАН
Наша пісня
Книжний героїчний епос
ДАНИЛО КОРСУНСЬКИЙ
Ліризм
Ноктюрн
Ретроспекція
Феміністична критика
ХУДОЖНІ ПОШУКИ УКРАЇНСЬКОЇ ПРОЗИ
Баркарола
Внутрішній монолог
Комедія масок, або Комедія дель арте
Арка
СОКІЛ
Т. Шевченко недосяжний не тільки у силі любові до свого народу, а й у нищівній критиці на його адресу. Чи немає у цьому парадокса?
Купюра
ТУРЧИНОВСЬКИЙ ІЛЛЯ
ТОДОСЬ ОСЬМАЧКА
ОДМІНОК (ОБМІННУК, ВІДМІНА)
ДЕНЬ СВЯТОГО ВЛАСА
АРМАШЕНКО (ГАРМАШЕНКО) ІВАН
Аристофанів рядок
Вульгарний соціологізм у літературознавстві
КУПАЙЛО
За красою
Мистецький український рух
Жонглери
ПОЕЗІЯ 80-90-х років
У чому полягала драма Шевченкового життя?
Комічне
МОКОША (МАКОШ, ЦАРИЦЯ ВОДИ, ВОДЯНИЦЯ, МАТИ КОША)
КУРЯЧИЙ БОГ
Марко Кропивницький
Забой
МОКОША
НЕ СІКИ НА ГОЛОВОСІКИ! (харчові звичаї та заборони)
Іван Вирган
Четьї-Мінеї
ВЗАЄМОЗВ’ЯЗКИ ЛІТЕРАТУРОЗНАВЧИХ ДИСЦИПЛІН
Молот
Ілюстрація
ЛУКАШЕВИЧ ПЛАТОН
Ява
ФЕОДОСІЙ ПЕЧЕРСЬКИЙ
НЕ ДОСПИ, ИЕ ДОЇЖ, А ДИТИНУ ПОСТРИЖ (пострижини)
Мова-посередник
Збірка
Народна творчість
КРОПИВНИЦЬКИЙ МАРКО
ДНІПРОВА ЧАЙКА
ТРІЙЦЯ
Логос
Конкретизація літературного твору
СТАРОЇ ЛЮБОВІ Й ІРЖА НЕ З’ЇСТЬ (весільні ювілеї)
КРАЛИЦЯ
Мнемонічні вірші
Волошки
Реферат
Кульмінація
Датування твору
МОХ РУДОЛЬФ
Лейма
Сициліана
Дзвін
БОРОВИКОВСЬКИЙ ЛЕВКО
Філософія серця
Репортаж
ГАЛЯТОВСЬКИЙ ІОАНИКІЙ
ЗОЗУЛЬКА КУЄ – КОПІЇ РАХУЄ (жниварські й обжинкові пісні)
Кіноповість
У чому сутність реалізму?
ЖЕЛЕХІВСЬКИЙ ЄВГЕН
Глосолалія
Чи можливе в художніх творах “безглузде” поєднання слів?
МИЛОРАДОВИЧ ВАСИЛЬ
Етюд
МЕЛОДРАМА
Алегорія
Що таке модернізм?
Версифікаторство
ЯРИЧЕВСЬКИЙ СИЛЬВЕСТР
Художній світ
ОРІАНА
Трувер
ПОВІСТЬ ВРЕМ’ЯНИХ ЛІТ
Метафізична лірика, або Метафізична школа
ДЕНЬ ПРЕПОДОБНОГО ЛЬВА
НОВИЙ РІК
БАЛАДИ – БАЛАДИ І ЛІРИЧНІ ПІСНІ
СВИДНИЦЬКИЙ АНАТОЛІЙ
Парнас
Мінезингер
Наукова поезія
Народовці
ДОМАНИЦЬКИЙ ВАСИЛЬ
ГАЙБОГ (БОЖНИЦЯ, БОЖЕЛІССЯ, ПРАВЕДНИЙ ЛІС)
Абстрагування
Барвисті квітки
НАРОДНІ КАЗКИ
Асоціонізм
ПРОКОПОВИЧ ФЕОФАН
Транскрипція
КОМАРОВ МИХАЙЛО
Ізотонізм
ЩЕРБАЦЬКИЙ ГЕОРГІЙ
Інтуїтивізм
ТРОХИМ ЗІНЬКІВСЬКИЙ
Шістдесятники
Жарт
Хамса, або П’ятерниця
Апологія
Панторима
Аспанфут
З’ЯВИВСЯ СВАТ – ЧЕКАЙ БАРВІНКОВИЙ ОБРЯД (барвінкові обряди)
Максима
Двоголосе слово
ПЕРША ПРЕЧИСТА (Успіння)
Анакруза
Анакреотична поезія
Апосіопеза
ГОРІХ
Екзистенціалізм у літературі
СМЕРТЬ ЗВІСТКИ НЕ ПОСИЛАЄ
ПОТЕБНЯ ОЛЕКСАНДР
Єдність змісту і ферми в художній літературі
РУСОВ ОЛЕКСАНДР
Мистецький льох
Анфологіон Антологіон
Макаронічний вірш
Поетика
Юрій Клен (Освальд Бургардт)
Компіляції літописні козацької тематики XVII-XVIII ст
На шляху
Сентенція
ДЕНЬ СВЯТОГО АНДРІЯ ПЕРВОЗВАННОГО
ВНУТРІШНІ ФАКТОРИ РОЗВИТКУ ЛІТЕРАТУРНОГО ПРОЦЕСУ
ПИСАРЕВСЬКИЙ СТЕПАН
Цитата
Антропонім
Повстанська поезія та пісенність
Антифраз
ДЕНЬ ВЕЛИКОМУЧЕНИЦІ КАТЕРИНИ
Традиції і новаторство в літературі
Евфонія
Посвята, або Присвята
Національна специфіка літератури
Повість жанрової форми
Сцена
ПОТІЙ ІПАТІЙ
Пафос
ДОМОВИК (ДОМОВИЙ, ХАЗЯЇН, ДЕДО, ДІДУСЬ)
Що говорили про великого Кобзаря президенти США?
Батьківщина
Внутрішня форма слова
Значення слова
ПРАЦЯ ЯК ОСНОВА ЖИТТЯ
Олена Теліга
Хор
Записки наукового товариства імені Шевченка
ДЕНЬ СВЯТИХ ПЕТРА І ПАВЛА
Яка роль тропів у художньому творі?
Автентичний
Елегія
Черниговский листок
Дайджест
Історико-функціональне вивчення літератури
КОРСУН ОЛЕКСАНДР
Імпресіонізм
Богогласник
Дністровські хвилі
АНДРІЄВИЧ ДАВИД
СОБАКИ
Вік. 1798-1808
Мусадас
ХРИСТОФОР ФІЛАЛЕТ
Кларнетизм
ПОЕТИЗМИ
Малороссийский сборник повестей, сцен, рассказов и водевилей известных малороссийских писателей
Історія української літератури XIX ст. століття – Висновки
Комуністичний космос
Література і сучасність
Денотат
Драма
Кларизм
Чому возний Тетерваковський погрожує Наталці судом?
ДЕНЬ СЕМЕНА
ДОБРИМ СЛОВОМ І МУР ПРОБ’ЄШ (побажання, примовляння)
Нова хата
Авторизація
Ремарки
Папіруси
Автологічний тип художнього образу
ЗОРОВА ПОЕЗІЯ
Кореляція
ЯКБИ НЕ ВМИРАЛИ, ТО ПІД НЕБО Б ПІДПИРАЛИ (смерть)
ВЕЛИКДЕНЬ
Інтерпретація
Рідна школа