До якого роду літератури належить нарис і чому?

Нарис – жанр епічного роду літератури, тобто це розповідний твір, присвячений детальному художньому аналізу певних життєвих явищ, фактів, подій, постатей. Його своєрідність визначається документальністю, осмисленням письменником дійсних фактів свого часу. Цим нарис відрізняється від інших епічних жанрів.

У 40-х роках XIX ст. нарис з’являється в багатьох літературах, з часом інтерес до нього посилюється. І це закономірно, бо звернення до цього жанру дає змогу його авторові не лише узагальнити певні життєві явища і проблеми, а й висловити

своє ставлення до них, своє розуміння їх сутності і значення. З одного боку, нарис відзначається використанням історико-довідкових матеріалів, точних цифр, згадкою дійсних імен, географічних координат, а з іншого – у ньому наявний художній вимисел, хоч значно скупіше, ніж в інших жанрах епічного роду (в компонуванні конкретних життєвих фактів, в авторських відступах). Універсальність нарису як жанру полягає в широті охоплення явищ реальності – суспільних, політичних, економічних, у створенні галереї портретів сучасників письменника. В українській літературі з нарисами виступали Г. Квітка-Основ’яненко, Є.
Гребінка, Марко Вовчок, Панас Мирний, І. Франко, М. Коцюбинський. Так, в історії створення роману Панаса Мирного та І. Білика “Хіба ревуть воли, як ясла повні?” значну роль відіграв нарис “Подоріжжя від Полтави до Гадячого”, в якому Панас Мирний, вражений історією про розбійника Василя Гнидку, розмірковує над питанням про те, як хліборобське життя могло породити “злющого зарізяку”. Ця проблема, зумовлена реальним фактом тогочасного життя, дала поштовх письменнику до змалювання в повісті, а потім і в романі широкої картини життя селянства в дореформений і пореформений періоди.

Важливе місце посідав цей жанр у творчій спадщині І. Франка. Так, у нарисі “Дещо про Борислав” наведено певні історичні матеріали про місто, а також статистичні дані про зростання його населення, розвиток нафтових промислів, умови праці робітників. Його порівняння з Бориславським циклом оповідань і повістей письменника (“Борислав сміється”, “На роботі”, “Ріпник” та ін.) дозволяє виявити різницю між названими жанрами.

Нарис – оперативний жанр літератури, який дає змогу відгукнутися на найживотрепетніші питання часу.


1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 оценок, среднее: 5,00 из 5)

До якого роду літератури належить нарис і чому?


патріотичні мотиви в поезіях тараса шевченка
До якого роду літератури належить нарис і чому?