До щастя – шлях важний, тернистий

І. Творча спадщина Ч. Діккенса – безцінний дар наступним поколінням. (За тво­

Рами Ч. Діккенса можна вивчати життя і побут буржуазного суспільства старої Англії. Та хіба тільки Англії! Старий Світ XІX століття був сповнений соціаль­них контрастів, протиріч. Однак на цьому тлі ще гостріше поставало прагнен­ня простої чистої душі до щастя, до справедливості.)

ІІ. Щастя починається з любові, самопожертви, сердечності і вдячності.

1. Щастя треба вибороти. 2. Внутрішня сила і гармонія щасливої людини.

ІІІ. Образ щасливої людини в сучасній літературі. .
До щастя – шлях важний, тернистий


всі успішні люди кар'єристи твір зно
До щастя – шлях важний, тернистий