Дискусія щодо поведінки та вибору І. Вишенського. Проблема морального вибору людини, її втеча від неприйнятного буттєвого світу

УРОК 28

Тема. УРЗМ № 4. Дискусія щодо поведінки та вибору І. Вишенського. Проблема морального вибору людини, її втеча від неприйнятного буттєвого світу. КР № 3 (за розділом “Світ української поезії”).

Мета: ознайомити учнів із порядком проведення дискусії; вчити вмінню швидко визначати головні проблеми й зосереджувати зусилля на їх розв’язанні; розвивати властивості гарного оратора, логічне мислення; виховувати доброзичливі стосунки, поступливість; перевірити вивчене з розділу “Світ української поезії”.

Обладнання:

ілюстрації до поеми І. Франка “Іван Вишенський”, звукозапис музичного прочитання поеми Іваном Тараненком (епізоди, пов’язані із звуконаслідуванням (звучання дзвону), колористичним звукозаписом (природа Афонських гір), асоціативністю; таблиця “Вимоги до ведення дискусії”.

Епіграф.

Стійте! Стійте! Завернітесь!

Я живу ще! По-старому ще кохаю Україну,

Решту їй життя віддам!

З поеми І. Франка “Іван Вишенський”

Хід уроку

І. Актуалізація опорних знань. Мотивація навчальної діяльності.

1. Перевірка домашнього завдання.

(Учитель перевіряє кілька таблиць, складених учнями. Один

учень пояснює зміст виконаної ним роботи. Вчитель наголошує на тому, що Вишенський був полемістом).

2. Словникова робота.

(На дошці записано тлумачення слів:

Полеміка – аргументоване обговорення будь-яких проблем, тем.

Те саме, що дискусія.

Дискусія – широке обговорення якогось спірного питання для

З’ясування різних поглядів. Те саме, що диспут.

Учні, прочитавши тлумачення понять, мають встановити їхній взаємозв’язок із темою уроку).

II. Повідомлення теми та очікуваних результатів уроку.

1. Слово вчителя.

– Синтезувавши варіанти ваших думок щодо теми уроку, хочу повідомити вам, що ми проведемо дискусію про поведінку та вибір І. Вишенського. Розглянемо проблему морального вибору людини, її втечі від неприйнятного буттєвого світу.

2. Робота з таблицею.

– Кожному потрібно вміти виступити і на зборах, і з доповіддю, взяти участь у дискусії тощо.

Ви вже згадали значення слова “дискусія”, що є синонімом до слова “полеміка”.

Залишилось розпочати дискусію, але слід додержуватись певних вимог під час її проведення. Ці вимоги зазначені на таблиці.

1.

Виступ під час дискусії – це роздум проблемного характеру, автор якого намагається знайти вирішення певної проблеми.

2.

Щоб виступ був цікавим, виступаючий має бути сам зацікавленим у предметі свого виступу.

3.

У виступі мають бути вступна частина (те, що говоритиме виступаючий і чому), основна частина (власний погляд на проблему, докази), висновки (пропозиції).

4.

Треба використовувати ілюстративний матеріал, приклади з життя тощо.

5.

Дискусію вести доброзичливо, не ображаючи опонента.

6.

Посилатися на авторитет людини, вказуючи її прізвище, ім’я.

7.

Жести і міміка повинні бути невимушеними, а темп мовлення – ні монотонним, ні надто швидким.

8.

Створити таку атмосферу, щоб супротивник не відчував озлобленості і гіркоти поразки.

У 2006 р., 25 грудня, в Києві відбулася прем’єра мелодекламації – синтезу декламованого слова з широким музичним коментарем – Франкової поеми “Іван Вишенський”, звукозапис якої звучатиме протягом нашої дискусії. Доводячи свою позицію, демонструйте ілюстраційний матеріал.

2. Дискусія про поведінку і вибір І. Вишенського за запитаннями:

– Чи можна вважати життя в печері втечею від труднощів?

– Що принесе більшу користь Україні: щира молитва за її долю чи боротьба?

– Чи можна осуджувати монаха за сумніви в тому, що є Бог?

– Чи погоджуєтеся ви з думкою І. Вишенського, що краще рятувати не Україну та її народ, а власну душу?

– Чи підтримуєте ви думку про те, що аскет зробив неправильний вибір через свою гординю?

– Що виявилося сильнішим: моральний вибір людини чи втеча, зречення світу? Чому?

– Прочитайте епіграф. З’ясуйте, про що свідчить уривок із поданого монологу аскета?

III. Закріплення набутих знань.

1. ” Зашифрована відповідь”.

– Що допомогло зробити правильний вибір Іванові Вишенському? Поясніть прочитане.

(Відповідь зашифрована відповідно до розміщення букв в алфавіті).

20 7 21 7 17 1 4 1 8 9 11 23 23 33

П Е Р Е М А Г А Є Ж И Т Т Я

2. “Мікрофон”.

– Що скаже І. Вишенський на барці посланцям з України? Які дасть поради?

IV. Контрольна робота за розділом “Світ української поезії”

V. Підбиття підсумків.

VI. Домашнє завдання.

Опрацюйте статтю у підручнику про життєвий і творчий шлях Лесі Українки, підготуйте запитання до неї.


1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 оценок, среднее: 5,00 из 5)

Дискусія щодо поведінки та вибору І. Вишенського. Проблема морального вибору людини, її втеча від неприйнятного буттєвого світу


аналіз. так тихо серце плаче
Дискусія щодо поведінки та вибору І. Вишенського. Проблема морального вибору людини, її втеча від неприйнятного буттєвого світу