Деформація

Деформація (лат. deformatio, від deformo – перекручую, спотворюю) – природне або штучне відхилення форми будь-якого предмета від нормальної, звичайної. Д. у художній творчості – одна із граней творчого процесу, що грунтується на уявному порушенні форм предметів і явищ об’єктивної дійсності, від яких відштовхується митець, творячи власний художній світ. У кожному художньому образі більшою чи меншою мірою виявляється Д. Вона наявна у гіперболах, літотах, гротеску, буфонаді тощо. Тому безпідставно вживати цей термін тільки з негативним оцінним наповненням щодо характеристики дадаїзму, сюрреалізму і т. п. Д. лежить в основі одивнення та художньої умовності. Літературознавчий аспект Д. пов’язаний із встановленням міри і функцій Д. у творчому процесі і в завершеному художньому творі.


1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 оценок, среднее: 5,00 из 5)

Деформація


лист автору улюбленої книги
Деформація