Дарчий примірник книги

Дарчий примірник книги – примірник видання з автографом автора, адресований певній особі або установі; інколи Д. п. к. виготовляється видавництвом для вручення авторові твору. Д. п. к. становить особливу цінність у колекціях бібліофілів, особистих бібліотеках письменників, спеціальних книгозібраннях бібліотек, музеях. Д. п. к. є документальним джерелом досліджень твору, книги, культурного життя певної доби.
Дарчий примірник книги
моя циганерія