Чому, на вашу думку, жанр психологічного твору є прогресивним порівняно з описовими формами (на співставленні творів “Хіба ревуть воли, як ясла повні?” Панаса Мирного та “Кайдашева сім’я” І. Нечуя-Левицького)

У літературному процесі XIX (на співставленні творів “Хіба ревуть воли, як ясла повні?” Панаса Мирного та “Кайдашева сім’я” І. С. Нечуя-Левицького) сторіччя художнє повіствування здійснило еволюцію: його описові форми поступово перейшли у психологічне зображення дійсності, що відбилося на створенні глибоких і колоритних образів. Такі твори ми вже не просто читаємо, захоплюючись сюжетною колізією, а ніби пропускаємо через себе, проживаємо написане автором. Найбільший здобуток, одержаний від цих творів, полягає у тому, що вони збагачують

нас своєю мудрістю, життєвим досвідом.
Коли ж сприймаєш твір за сюжетно-композиційною основою, то дуже часто характери героїв залишаються поза увагою, виникає відчуття зорового споглядання за подіями: ніби дивишся на картину, не проникаючи у внутрішній світ персонажів. Описові твори не дають можливості відчути духовний світ героїв, автора, психологічну роль пейзажів; вони майже не спонукають до глибоких власних роздумів.
З цього приводу доречно порівняти твори І. С. Нечуя-Левицького “Кайдашева сім’я” та П. Мирного “Хіба ревуть воли, як ясла повні?” У “Кайдашевій сім’ї” йдеться про
велику родинно-побутову війну, якій не видно кінця-краю. Автор створив колоритні образи українських селян, майже не вдаючись при цьому до психологічних портретних деталей. Ми лише стежимо за контрастною поведінкою героїв кількох пар: Карпо – Лаврін, Мотря – Мелашка, свекруха – невістки, Лаврін – Омелько. Весь час ми спостерігаємо за перебігом подій в одній родині, які за своїм гротеском нагадують мотиви фольклорних творів, що є, здебільшого, зразками описової форми.
Та вже у “Кайдашевій сім’ї”, Нечуй-Левицький подекуди звертає нашу увагу на роздуми над психологічними деталями і мотивація вчинків, і виразний підтекст усихання груші, і виразність рис характерів, і порівняння картин природи із станом душі. Але при тому Нечуй-Левицький залишається все ж таки майстром спостереження, повістевого способу літературного творення.
Розповідь Панаса Мирного тяжіє до аналізу ходу подій, у поєднанні зовнішньої драми і внутрішнього світу героя. У романі “Хіба ревуть воли, як ясла повні?” кожний образ – це цілий світ зі своїми таємницями, шуканнями, відкриттями, болями. П. Мирний ставить своїм художнім завданням зображення життя як процесу формування особистості та її взаємодії з оточенням. Письменник намагається відшукати і показати нам причину життєвих колізій у самій людині, у її внутрішньому світі. Через це і образ Чіпки, і Христі, і Галі, й багатьох інших персонажів психологічно вмотивовані та зрозумілі нам. Ми неначе наближаємося до героя, разом із ним пірнаємо у вир його життя, а тому і сам твір сприймаємо гостріше, ближче до серця.
…Дослідники стверджують, що прогрес людства полягає у використанні та вдосконаленні психологічних технологій. Тому можна з великою ймовірністю допустити, що жанр психологічного твору має неосяжну перспективу розвитку.


1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 оценок, среднее: 5,00 из 5)

Чому, на вашу думку, жанр психологічного твору є прогресивним порівняно з описовими формами (на співставленні творів “Хіба ревуть воли, як ясла повні?” Панаса Мирного та “Кайдашева сім’я” І. Нечуя-Левицького)


план по генрік ібсен
Чому, на вашу думку, жанр психологічного твору є прогресивним порівняно з описовими формами (на співставленні творів “Хіба ревуть воли, як ясла повні?” Панаса Мирного та “Кайдашева сім’я” І. Нечуя-Левицького)