ЧОМ, ЧОМ, ЧОМ, ЗЕМЛЕ МОЯ – Костянтина Малицька (1872-1947)

Українська література 6 клас

КРАСНЕ ЛІТЕЧКО ПРИЙШЛО…

Костянтина Малицька (1872-1947)

Любити землю – означає любити все. Цю істину людина осягає протягом усього свого життя. Ось чому пісня “Чом, чом, чом, земле моя…” звучить у моїй душі незрадливим гімном любові до рідної землі.

Дмитро Гнатюк

Народилася Костянтина Малицька 30 травня 1872 року в с. Кропивник на Івано Франківщині у сім’ї священика і письменника Івана Малицького. Початкову освіту одержала в Станіславі (тепер Івано-Франківськ). Закінчила Львівську учительську

семінарію і стала однією з кращих учителів у Галичині та на Буковині.

З 1921 року К. Малицька жила у Львові, де активно працювала над укладанням шкільних читанок, хрестоматій, писала поезію, оповідання для дітей (збірка оповідань “Малі герої”), редагувала дитячий журнал “Дзвінок”, перекладала з іноземних мов.

Свої твори друкувала під різними псевдонімами: Дністрова Чайка, Віра Лебедова, Віра Лужанська.

Померла 17 березня 1947 року.

У серцях читачів живуть герої її оповідань, захоплюють своєю щирістю і безпосередністю, здатністю ціною самопожертви зробити добро людям.

Найбільш відомим твором

Костянтини Малицької є пісня “Чом, чом, чом, земле моя”. 1904 року композитор Денис Січинський написав до неї музику. Швидко стала ця пісня народною, зворушуючи слухача проникливими словами і чудовою мелодією. її знають і люблять не тільки в Україні, а й далеко за її межами. Часто цю чудову співанку-перлину з великої поваги до України слухають чи співають стоячи, як під час виконання державного гімну. Її ще називають піснею, якій судилося безсмертя.

Що? Коли? Чому? Як?

1. Розкажіть про письменницю Костянтину Малицьку. 2. Під якими псевдонімами друкувала вона свої твори? 3. Якій її пісні і чому судилося безсмертя?

Труні І. Гуцулка з дівчиною. 1912.

ЧОМ, ЧОМ, ЧОМ, ЗЕМЛЕ МОЯ

Чом, чом, чом, земле моя,

Так люба ти мені,

Так люба ти мені?

Чом, чом, чом, земле моя,

Чарує так мене краса твоя?

Чим, чим, чим манить1 мене

Пташні твоєї спів, пахучий цвіт лісів?

Чим, чим, чим манить мене

Вода річок твоїх, що тут пливе?

Тим, тим, тим, дитино, знай,

Що тут ти вперше світ

Уздріла2 в цвіті літ3.

Тим, тим, тим, дитино, знай,

Що води ці й ліси –

Твій рідний край!

Тут, тут, тут діди твої

Пролили кров свою

За віру і народ.

Тут, тут, тут усі твої

Найближчі серденьку

І дорогі!

1 Манити – притягати до себе, приваблювати. 2 Уздріти – побачити, помітити. 3 У цвіті літ – тут: у дитинстві, у молоді роки.

Що? Коли? Чому? Як?

1. До кого звертається своїми поетичними рядками поетеса? 2. Чому ця поезія стала народною піснею і популярна до сьогодні? 3. Якби вам довелося малювати ілюстрацію до вірша К. Малицької “Чом, чом, чом, земле моя”, що б ви зобразили на передньому плані? Які деталі вірша ви відтворили б, а що б домислили? Які барви на малюнку переважали б? 4. Що означають для кожної людини поняття “рідна земля”, “рідний край”? 5. Які пісні про рідний край ви знаєте? 6. Як можна довести, що картина І. Труша “Гуцулка з дівчиною (с. 209) присвячена темі рідної землі?

Вправи і завдання

І. Якою у нашій уяві постає змальована у вірші рідна земля? Який зміст вкладає авторка в поняття “рідний край “? Доберіть до нього синоніми. Чому поряд зі словосполученням “рідний край” поетеса вживає епітет щедрий?

II. Розкажіть про метафору як художній засіб.

III. Випишіть з тексту оповідання К. Малицької “Соловей”, вміщеного у рубриці “Для самостійного читання”, приклади метафор. Поясніть окремі з них.

IV. Перекладіть речення з метафорами рідною мовою: І ночі ті наші весняні тихозорі утратили би весь свій чар, коли б світлої їх тишини, скупаної в блідім сяєві місяця, не мережили дзвінкі тони солов’їної пісні.

V. Перечитайте вірш. Знайдіть у ньому зорові та слухові образи. Яку роль відіграють вони у цій поезії?

VI. Поясніть, як ви розумієте вирази: чарує краса землі; спів пташні манить; пахучий цвіт лісів; діди й батьки твої пролили кров свою за віру і народ.

VII. Добираючи епітети, порівняння та метафори і використовуючи рими до слів земля, краса, дитина, край, воля, любов, рідні, дорогі, жити, вміти, працювати, любити, Україна, Батьківщина, спробуйте самі написати декілька рядків вірша українською мовою.
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (2 оценок, среднее: 4,50 из 5)

ЧОМ, ЧОМ, ЧОМ, ЗЕМЛЕ МОЯ – Костянтина Малицька (1872-1947)


балада про соняшник скорочено
ЧОМ, ЧОМ, ЧОМ, ЗЕМЛЕ МОЯ – Костянтина Малицька (1872-1947)