БУКВА Єє, ПОЗНАЧЕННЯ НЕЮ СПОЛУЧЕННЯ ЗВУКІВ. ПОЗНАЧЕННЯ БУКВОЮ Єє ЗВУКА ТА М’ЯКОСТІ ПОПЕРЕДНЬОГО ПРИГОЛОСНОГО. ЗАГАДКА. ОПРАЦЮВАННЯ ОПОВІДАННЯ ЗА В. СУХОМЛИНСЬКИМ “БАРВИСТЕ КОРОМИСЛО”

Мета: навчити учнів виділяти на слух злиття звуків, визначати їх місце в слові – на початку слова, складу, після голосного – та позначати злиття буквою Єє; на слух порівнювати тверду і м’яку вимову парних твердих і м’яких приголосних перед та відповідно позначати на письмі м’якість приголосного буквою Єє; виховувати почуття прекрасного.

Хід уроку

I. ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ МОМЕНТ

ІІ. ПОВТОРЕННЯ ТА ЗАКРІПЛЕННЯ ВИВЧЕНОГО МАТЕРІАЛУ

1. Мовленнєва розминка

1) Розучування скоромовки.

Юрко Юрасика зустрів.

Юрась карасика

зловив.

– Юрасику, віддай карасика,-

Юрко Юрасика просив.

2) Робота над потішкою.

Юля, Юра і Юхим

Люблять танцювати.

І подобаються всім

Молодці-малята!

2. Робота над загадкою

– Буква ця усім відома:

Перед я вона стоїть.

В ній – дві палички і коло –

Здогадаєтесь умить.

Є ця буква в слові Юля,

І в словах сміюсь, стою.

Ой, яка ж вона красуня,

Ця чудова буква… (ю).

3. Що чим роблять?

Голкою – … (шиють).

Лопатою – … (копають).

Косою – … (косять).

4. Слухання вірша

Люблю я свою лялю,

Зроблю я їй коралі

З горобини червоної,

Із

травиці шовкової.

О. Катрич

– Виконайте звуковий аналіз слів Юрко, люблю.

5. Читання оповідання М. Коцюбинського “десять робітників” та вірша І. Січовика “Руки”

Фізкультхвилинка

III. ВИВЧЕННЯ НОВОГО МАТЕРІАЛУ

1. Ознайомлення з новою буквою Єє

Читання вірша

Євген тепер уже школярик,

Раненько в школу сам встає…

А ім’я це – в тім і загадка –

Розпочинає буква… (Є).

– Про кого розповідається у вірші? (У вірші йдеться про Євгена.)

– Які звуки ви чуєте на початку слова? (Звуки, ) Ці звуки позначаються однією буквою Єє. (Учитель показує букву.)

– Послухайте, повторіть назву цієї букви і ще раз скажіть, які звуки при цьому вимовляються (активно артикулюємо звуки ).

Якщо учням складно визначити звукове значення букви Єє, учитель пропонує їм вимовити протяжно і прислухатися, який уже відомий голосний звук вони чують – . Потім звертає увагу дітей на попереднє зімкнення спинки язика з твердим піднебінням – вимовляння звука перед.

– Чи є ще слова в цьому вірші з є? (Слово “встає”.)

– Де заховалася літера є у словах (У середині та в кінці слів.)

– Доберіть інші слова, що закінчуються на є.

– Який звук позначає літера є у слові синє? (Звук )

2. “Друкування” великої і малої букв Єє в зошитах у клітинку

3. Робота за Букварем (с. 124-125)

1) Звуко-буквений аналіз слів за малюнками і схемами, поданими в підручнику.

2) Читання слів у стовпчиках.

А) Читання слів для зіставлення складів з буквами є – е.

– Порівняти слова блакитне, весняне і синє, літнє. Чому в словах синє, літнє треба в кінці поставити букву є, а не е? (Бо попередній приголосний м’який) А яку букву треба написати в кінці слів блакитне, весняне? (Букву е)

– Чому? (Бо попередній приголосний твердий.)

Б) Звуковий аналіз слів синє, літнє – складання звукових моделей.

В) Викладання слів синє, літнє з розрізної азбуки.

Учитель звертає увагу дітей на те, що в усіх словах 2-5 стовпчиків буква є стоїть на початку складу або сама позначає склад.

Г) Звуковий аналіз слова малює.

– Назвіть звуки в цьому слові. ( , , , , , )

3) Робота над загадкою.

– Які слова допомогли відгадати загадку?

4) Складання речень за малюнком.

5) Опрацювання оповідання за В. Сухомлинським “Барвисте коромисло”.

А) Словникова робота.

Коромисло – дерев’яна вигнута палиця із гачками на кінцях, якою носять відра.

Барвиста – різнокольорова.

Велетень – предмет або істота, що своїми розмірами значно переважає інші предмети.

Дужий – сильний, міцний.

Дивнеє – чудове, чарівне.

Б) Читання оповідання вчителем.

– Про що це оповідання? (Про веселку)

В) Самостійне читання учнями.

– Скільки слів на букву є зустрілося в тексті?

Г) Вибіркове читання.

– Що синіє над річкою? (Хмара)

– Що простяглося через усю хмару? (Веселка)

– Що робить веселка в небі? (Грає, виграє)

– Хто тримає дивне коромисло? (Грім-Буревій)

– Що робить Грім-Буревій? (Тримає дивне коромисло.)

– А що робить хмара? Для чого? (Хмара напуває все живе.)

– Чи добре робить хмара? Чому? (Добре, тому що вона любить природу і піклується про неї.)

6) Розглядання фотографії веселки.

– Прочитайте рядки оповідання, якими можна описати фотографію.

7) Читання алфавіту на потязі.

ІV. ПІДСУМОК УРОКУ

– З якою буквою ознайомилися на уроці?

– Які звуки вона може позначати?


1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 оценок, среднее: 5,00 из 5)


БУКВА Єє, ПОЗНАЧЕННЯ НЕЮ СПОЛУЧЕННЯ ЗВУКІВ. ПОЗНАЧЕННЯ БУКВОЮ Єє ЗВУКА ТА М’ЯКОСТІ ПОПЕРЕДНЬОГО ПРИГОЛОСНОГО. ЗАГАДКА. ОПРАЦЮВАННЯ ОПОВІДАННЯ ЗА В. СУХОМЛИНСЬКИМ “БАРВИСТЕ КОРОМИСЛО”


бароко ознаки
БУКВА Єє, ПОЗНАЧЕННЯ НЕЮ СПОЛУЧЕННЯ ЗВУКІВ. ПОЗНАЧЕННЯ БУКВОЮ Єє ЗВУКА ТА М’ЯКОСТІ ПОПЕРЕДНЬОГО ПРИГОЛОСНОГО. ЗАГАДКА. ОПРАЦЮВАННЯ ОПОВІДАННЯ ЗА В. СУХОМЛИНСЬКИМ “БАРВИСТЕ КОРОМИСЛО”