Бернард Шоу – творець соціально-аналітичної “драми-дискусії”

Бернард Шоу – один із класиків світової драматургії XX століття. (Поборник

Мистецтва проблемного, ідейного, заснованого на правді життя.)

Бернард Шоу – творець “драми-дискусії”.

Б. Шоу – представник інтелектуального театру.

Особливість п’єс Бернарда Шоу.

Найвагоміший елемент у “драмах-дискусіях” Б. Шоу – блискучий пара­докс.

Гармонійне поєднання міфологічної основи та сучасності у драмі-дискусії “Пігмаліон”.

Утвердження у п’єсах Б. Шоу моральних якостей простих людей.

Гостра соціальна критика у “драмах-дискусіях” Б. Шоу.

Бернард Шоу – великий драматург і яскрава, оригінальна особистість.

(Бернард Шоу став одним із найвідоміших драматургів світу, драматургом-

Новатором, який надав драматургії соціальної гостроти, проблемного характе­ру в поєднанні з блискучою сатирично-парадоксальною формою.)
Бернард Шоу – творець соціально-аналітичної “драми-дискусії”


твір процес праці
Бернард Шоу – творець соціально-аналітичної “драми-дискусії”