Авторське право

Авторське право – частина цивільного права, встановлює права і обов’язки, пов’язані із створенням і використанням творів літератури, науки і мистецтва. Авторське право поширюється на твори літератури, науки і мистецтва, виражені в об’єктивній формі (рукопис, креслення і т. п.), що дозволяє відтворювати результат творчої діяльності автора. Для його охорони не потрібно реєстрації або виконання інших формальностей; тільки стосовно фотографій (і творів, одержаних аналогічними способами) для захисту авторського права необхідна вказівка

на кожному примірнику імені автора, року і місця випуску в світ. Авторське право первісно належить автору (співавтору). Тільки на деякі твори (енциклопедичні словники, періодичні видання в цілому) воно закріплене за організаціями (юридичними особами) довічно. Певні авторські права переходять до спадкоємців автора, окремі правочинні позиції можуть бути придбані також юридичними особами за авторською угодою або внаслідок створення твору в порядку виконання службового завдання. Всі ці особи, що мають похідні авторського права, називаються правонаступниками автора. Інколи авторське право може перейти до держави.
Авторське право надає можливість обирати авторське ім’я (справжнє ім’я, псевдонім), яке зазначається при кожній публікації твору і цитуваннях; без згоди автора псевдонім чи анонім не можуть бути розкриті або змінені, а також в текст не можуть вноситися зміни чи доповнення. Текст не можна ілюструвати, оснащувати передмовами, післямовами, коментарем і т. п. Якщо автор дав на це згоду в договорі, від неї можна відмовитися в односторонньому порядку. Вказані права не успадковуються і не переходять за договором. Авторське право включає також регулювання права перекладу твору іншими мовами, права його переробки у твір іншого виду (з роману в сценарій, п’єсу чи навпаки). Ці права успадковуються, в певному обсязі (право на видання, виконання, переклад і т. д.) вони можуть бути придбані за договором, в тому числі на умовах, що допускають їх передачу далі. Авторові належить право на винагороду (гонорар) за використання творів, крім вказаних законом випадків. Захист порушених прав автора і його правонаступників здійснюється за допомогою Позовів про відновлення права (шляхом публікації в пресі про авторство, внесення виправлень і т. ін.), про заборону випуску твору в світ або припинення його поширення, а також про відшкодування завданих збитків. Українське законодавство ще не має повного кодексу нормативних актів, що регулюють авторське право.


1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 оценок, среднее: 5,00 из 5)

Авторське право


всі успішні люди кар'єристи твір зно
Авторське право