Антропологія культури

Антропологія культури – наука про матеріальну і духовну культуру людини, досліджує культурні процеси та їх результати, передусім у давні часи, хоча й цікавиться також культурами новітніми і сучасними. А. к. охоплює етнографію та етнологію, використовує здобутки мовознавства, соціології та релігієзнавства, займається дослідженням причин виникнення культури, її просторово-часових відмінностей, факторів змін і функцій культури. А. к. тлумачить культуру якнайширше – як сукупність знаків, символів та уявлень, зразків поведінки, знарядь

та будь-яких інших витворів людської діяльності, інколи навіть таких інституцій, як шлюб, родина чи клан. Звертає також увагу на такі функції культури, як організація життя особи і спільноти, формування образу найближчого довкілля і світу, взірців наставлень та поведінки, а також виникнення почуття етнічної і видової ідентичності. До класиків А. к. зараховують Ф. Боаза (1858-42), Б. Малиновського (1884-1942) і М. Меад (1901-78). Спільною сферою А. к. і літературознавства є дослідження фольклору та міфів. На сучасну науку про літературу вплинули праці К. Леві-Стросса про структуру міфу і про міфи. Спорідненими з А. к. науками є соціальна та структуральна антропології.


1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 оценок, среднее: 5,00 из 5)


Антропологія культури


творити добро це просто
Антропологія культури