Аналіз вірша “Так тихо серце плаче” Верлена

Тема: Поль Верлен. “Так тихо серце плаче”

Мета: провести аналіз вірша П. Верлена “Так тихо серце плаче”, виявити у ньому риси імпресіонізму, порівняти переклади вірша різними авторами; поглибити навички аналізу поетичного твору, виразного читання; розвивати усне зв’язне мовлення учнів, уміння висловлювати власну думку, творчі здібності школярів, уміння працювати з додатковою літературою; виховувати почуття прекрасного, уважність та спостережливість, сприяти розширенню читацького кругозору школярів.

Обладнання: портрет

П. Верлена, стіннівка, відеоряд “Так тихо серце плаче”, мультимедійна презентація “Імпресіонізм”, кольорові стікери, ілюстрації учнів до вірша, робоча картка учня, переклади поезії М. Лукаша, Мих. Ореста, М. Драй-Хмари, словник.

Сугестія – навіювання читачеві тієї чи іншої емоції, того чи іншого настрою.

Синестезія – спосіб написання поезії, коли колірні асоціації, звуки і запахи виражаються одне через одного (синтез відчуттів).

Романс – камерний музично-поетичний твір, що характеризується лише одним настроєм; присвячений певному переживанню; передбачає певного адресата (тому завжди діалогічний).

Алітерація

– повтори приголосних звуків.

Асонанс – 1) повтори голосних звуків, переважно ударних; 2) неточна рима, в якій співпадають наголошені голосні і не співпадають приголосні.

“Пейзаж душі” – зображення символів, які одночасно пов’язані як зі станом душі людини, так і зі станом природи.

– виразно читає і аналізує вірш “Так тихо серце плаче”;

– порівнює різні переклади однієї поезії;

– знаходить ознаки імпресіонізму в аналізованій поезії;

– визначає музичність як важливу ознаку віршів П. Верлена.

І. Організаційний момент.

– Учитель відмічає відсутніх.

ІІ. Актуалізація опорних знань.

– Ми продовжуємо знайомитись з поезією Поля Верлена.

– Давайте пригадаємо, що ми дізнались про цього французького поета на попередніх уроках (Відповіді учніву формі тез ).

ІІІ. Оголошення теми, мети, завдань уроку.

Сьогодні на уроці ми познайомимось з віршем “Так тихо серце плаче”.

Він увійшов до збірки “Романси без слів”.

Назва збірки невипадкова, як кажуть, програмна, така, що допомагає зрозуміти сутність твору.

Для початку пригадаємо, що таке романс.

– Чому П. Верлен так називає свою збірку, адже романсів без слів не буває?

– Тобто про що свідчить приналежність поезії до даної збірки?

1. Заздалегідь підготовлений учень читає вірш “Так тихо серце плаче” (у перекладі М. Рильського) напам’ять.

2. Запитання на виявлення первинного сприйняття вірша:

– Які ознаки романсу ви помітили у цьому вірші? (Автор передає свої почуття, ліричний настрій – смуток; передбачається певний адресат, тобто діалогічність ).

– Який ви уявляєте пейзаж, створений у поезії?

– Чи змальована у цьому пейзажі людина?

– Що тут, на вашу думку, є важливішим: описати пейзаж чи стан душі людини?

3. Саме на цю особливість поезії звернули увагу наші юні художники. Ми запрошуємо вас до імпровізованої галереї. Екскурсію проведе….

– Який настрій виникає під впливом цієї поезії? (Повторити поняття “Сугестія”! )

– Епіграфом до вірша П. Верлен обрав слова А. Рембо “Тихенький дощ падає на місто”. З якою метою вводить його П. Верлен?

– Які образи, створені автором, переростають у символи?

5. Мультимедійна презентація “Імпресіонізм” (Див. Додаток 1 ).

Та головним у вірші є не символи, а враження, яке вони створюють, адже збірка “Романси без слів” є вершиною імпресіоністської лірики П. Верлена.

Коментарі до презентації:

Імпресіонізм (від франц. – враження) – напрям у мистецтві останньої третини ХІХ – початку ХХ століття, представники якого прагнули найбільш природно і неупереджено фіксувати реальний світ в його рухливості та мінливості, передавати свої швидкоплинні враження.

Термін походить від назви картини французького живописця Клода Моне “Імпресія. Схід сонця”.

Це полотно було значним відступом від канонів “класичного живопису”. На картині, написаній художником 1872 року в його рідному Гаврі, у вранішньому мареві зображено майже нереальний схід сонця над водним плесом гавані. Кольори на полотні ледь означені, все вкрите легким сіруватим серпанком туману, крізь який ледь видніються нечіткі силуети суден і кранів. І тільки червона куля сонця пробивається крізь ранковий туман, створюючи в центрі картини яскраву кольорову пляму. Але, якщо відступити від картини на певну відстань, різкі мазки пензля перетворюються на водяні брижі, надаючи картині дивовижної реальності і настроєності.

Цим полотном уперше в історії живопису художник спробував засобами мистецтва закарбувати не реальний об’єкт, а власне враження від нього.

Представниками імпресіонізму у живописі є К. Піссарро, О. Ренуар, Е. Мане, Е. Дега, А. Сіслей.

Усі вони були дуже різними за творчою манерою і поглядами на мистецтво, але всіх їх об’єднували:

– зображення миттєвих, ніби випадкових рухів і ситуацій;

– удавана неврівноваженість, фрагментарність композиції;

– несподівані кути зору, ракурси, зрізи постатей;

– особливий тип малювання – плямами, що створює ефект розмитості;

– гра кольорів та відтінків, світла й тіні.

Виникнувши у живопису, імпресіонізм поширюється і в літературі. І спочатку має ті ж ознаки, що й у мистецтві. Але згодом формуються власні ознаки:

1. фрагментарність описів (це, як правило, мить, епізод внутрішнього буття);

2. широке використання натяків, асоціацій (прийом сугестії);

3. злиття звуків і кольорів, слів і звуків, слів і барв (прийом синестезії);

4. підсилений ліризм та суб’єктивність зображення;

5. вишукана мелодика творів (музичність);

6. різнобарв’я тропів, які створюють певний настрій, посилюють емоційність почуттів і вражень.

Засновником імпресіонізму у ліриці вважають Поля Верлена.

6. Порівняння перекладів.

Вірш “Так тихо серце плаче” привабив багатьох перекладачів. Перед вами переклади, здійснені Миколою Лукашем, Михайлом Драй-Хмарою, Михайлом Орестом.

Із серця рветься плач, Як дощ іллється з неба. Від зради чи невдач, Відкіль цей тужний плач? О, хлюпотіння зливи По крівлях, по землі! На серце нещасливе Спливають співи зливи… Лягає без причин Туга на серці туга. З відчаю хоч кричи! Печалюсь без причин. Від муки дітись ніде, Рве серце марний жаль. Любові й зненавиди Нема, а дітись ніде. Пер. М. Лукаша

Тихенький дощ падає на місто. А. Рембо

В серці і сльози, і біль – Небо над городом плаче. Що це за туга? Відкіль Цей невгамований біль? Мжиці занурені звуки І на землі й по дахах! В серце, що в’яне від скуки, Ллються зажурені звуки. Сльози і біль без причин В серці, якому байдуже… Тут ані зрад, ні провин: Туга моя без причин. Чи не найбільше це горе – Навіть не знати, чому В серце несміливе, хворе Люто закралося горе? Пер. М. Драй-Хмари

Спадає тихо дощ на місто. А. Рембо

Плачі в душі моїй – І плеще дощ над містом. Яких томлінь напій Пливе в душі моїй? О ніжні крапель звуки В садах і по дахах! Для серця, чаші скуки, Дощу співучі звуки. Ти, плачу без причин, В душі меланхолійній! Не стався зради чин – Жалоба без причин. О найгірше горе – Не відати, чому Безлюбе, несуворе, Ти, серце, терпиш горе. Пер. Михайла Ореста

1. Яким настроєм пройнятий кожен з перекладів?

2. Чи можна визначити причину цього настрою?

3. Яким ви уявляєте пейзаж, створений у вірші?

4. Чи змальована у цьому пейзажі людина?

5. Що можна сказати про ліричного героя твору?

6. Чи властиві перекладам асонанси та алітерації? З якою метою вони вжиті?

7. Яку роль виконує прийом перенесення речень (наприклад: “Відкіль \ Цей невгамовний біль?”)?

Ваше завдання: 1) проаналізувати їх за запропонованим планом і результати записати у робочу картку; 2) порівняти переклади; 3) визначити ознаки імпресіонізму (фрагментарність: переноси речення на інший рядок; музичність: алітерація, асонанси, повтори; прийом обрамлення; художні засоби: епітети, метафори, градація, порівняння; суб’єктивність; прийом сугестії ).

Тема: Аналіз поезії Поля Верлена “Так тихо серце плаче…”

1. Визначити ознаки імпресіонізму у поезії.

2. Проаналізувати вірш.

3. Порівняти різні переклади поезії.

7. Перегляд відеоряду (Див. Додаток 2 ).

Перекладачі зауважували, що твори П. Верлена важко перекладати.

Як ви гадаєте, чому? (Потрібно передати музичність на рівні звуків )

Музичність віршів збірки “Романси без слів привабила композитора Клода Дебюссі.

Повідомлення учня про Клода Дебюссі:

Клод Дебюссі (1862 – 1918) – видатний французький композитор, піаніст і диригент, основоположник музичного імпресіонізму. Напевне, Дебюссі уперше почув ім’я Верлена десятирічним хлопчиком, коли брав приватні уроки музики в мадам Моте, тещі Поля Верлена, адже якраз тоді Верлен з дружиною мешкали в будинку її батьків на Монмартрі. До того ж і формування мистецького таланту Дебюссі відбувалося під значним впливом поетів-символістів. Він віддавав перевагу гармонії над мелодією, вважаючи головним у музичному творі нюанси звучання, що мали виражати відтінки почуттів, відчуттів і вражень.

Протягом 1881 – 1891 рр. Клод Дебюссі створив низку вокальних мініатюр на вірші Поля Верлена, серед яких і цикл “Забуті арієти”, що складається із шести музичних інтерпретацій віршів Верлена із збірки “Романси без слів”, зокрема й поезії “Так тихо серце плаче…”.

Перегляд відеоряду, в якому звучить музика Дебюссі.

– Чи допомагає музика розкрити настрій поезії?

– За допомогою чого посилюється відчуття смутку? (скрипка!)

8. Учнівські творчі роботи.

Вразила поезія Поля Верлена й ваших однокласників, які під впливом вірша “Так тихо серце плаче”, створили власні вірші.

Учні читають власні поезії.

Так тихо серце плаче Туди сюди від болю скаче Помалу вже трава чорніє Безкрайнє небо вже чорніє. І зараз відчуття у мене Що хмара сунеться на мене Сердечко все болить і плаче Так тихо, без причин неначе. І я причину не знайду І разом з хмарою піду У серце в сумнів пориваюсь І з розумом я вже прощаюсь. Цей шум мене вже поглинає І жаль лякає убиває Ждеш-чекаєш краплю сонця Немає сил уже бороться. Андрій Єгоркін, 10 клас, 2014 р.

За вікном безжальний дощ В грудях серце тихо плаче Я не знаю, я не бачив В яку сторону я йшов. І немає більше страху Біль минає, все іде І життя втрачає сенс свій Тихо в грудях серце б’є. Час від часу поринаю Я у всесвіт без зірок Залишився наодинці У полоні всіх думок. Я не можу зупинити Свого серця тихий плач Вже втомився в брехні цій жити Досить з мене цих невдач. Відпустіть не хочу жити В світі болю і жаху Прощавайте всі ми квити Вже до пекла я іду. І лечу я хоч безкрилий З неба дощ безжально йде Залишилася секунда Прощавай життя моє. Зупинилось серце враз Біль життя мого погас… Андрій Дзюбчик . 10 клас, 2014 р.

Так тихо серце плаче, Холодіють руки і душа, Сіріє світ, пропадає сенс життя, А серденько все плаче, як та гроза. Дощ бурлить по моїх вікнах, А в середині все болить, свербить, Тільки є одна надія, Що буде теплою ця ніч. Темні хмари покривають всі мої надії, Ще більше крається душа, Забуваю всі свої бажанні мрії, Аби Бог подарував посмішку моїм устам. Мати прошу і Бога я благаю, Заберіть мене із цього краю, Стану птахом – полечу, Світ на краще я зміню. Микола Рожков . 10 клас, 2014 р.


1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 оценок, среднее: 5,00 из 5)

Аналіз вірша “Так тихо серце плаче” Верлена


міф про вогонь
Аналіз вірша “Так тихо серце плаче” Верлена