УСНА НАРОДНА ТВОРЧІСТЬ. НАРОДНИЙ ЕПОС. “ЗАЖУРИЛАСЬ УКРАЇНА, БО НІЧИМ ПРОЖИТИ”, “ГЕЙ, НЕ ДИВУЙТЕСЬ, ДОБРІЇ ЛЮДИ”, “ЧИ НЕ ТОЙ ТО ХМІЛЬ”, “ХМЕЛЬНИЦЬКИЙ І БАРАБАШ”


Тема. УСНА НАРОДНА ТВОРЧІСТЬ. НАРОДНИЙ ЕПОС. “ЗАЖУРИЛАСЬ УКРАЇНА, БО НІЧИМ ПРОЖИТИ”,”ГЕЙ, НЕ ДИВУЙТЕСЬ, ДОБРІЇ ЛЮДИ”, “ЧИ НЕ ТОЙ ТО ХМІЛЬ”, “ХМЕЛЬНИЦЬКИЙ І БАРАБАШ”

Варіант 1

1. Значення слова фольклор походить від англійської…

А Пісня, бандура.

Б Скарбниця, творчість.

В Слово, історія.

Г Народ, знання.

2. Кому належить таке висловлювання: “Українська пісня – це бездонна душа українського народу, це його слава”?

А І. Франку.

Б М. Рильському.

В О. Довженку.

Г О. Кобилянській.

3. Гра-пісня як фольклорний жанр належить…

А До епосу.

Б Драми.

В Лірики.

Г Медитаційних творів.

4. “Зажурилась Україна, бо нічим прожити” за жанровою спрямованістю – це…

А Легенда.

Б Дума.

В Пісня.

Г Поема.

5. Який художній прийом застосований у творі “Гей, не дивуйтеся, добрії люди” при змалюванні козацтва та ворожої сили?

А Уособлення.

Б Алегорію.

В Протиставлення.

Г Епітет.

6. Ідейну спрямованість “Зажурилась Україна…” становить…

А Критика загарбницької політики ворога.

Б Уславлення ролі козацтва в історичному процесі.

В Заклик до мирного населення єднатися з козацьким вій­ськом для захисту рідних земель.

Г Спрямування зусилля на поліпшення умов життя україн­ського народу.

7. У бою з ворогом прославився полковник,

якого в пісні “Гей, не дивуйтесь, добрії люди” названо…

А Богуном.

Б Хмелем.

В Сірком.

Г Перебийносом.

8. Твір “Зажурилась Україна…” записано…

А У середині XIX ст..

Б На початку XIXст..

В У другій половині XVIII ст.

Г У першій половині XVII ст.

9. Із яким зовнішнім ворогом бореться козацтво у творах “Гей, не дивуйтеся, добрії люди”, “Чи не той то хміль”?

А Із турками.

Б Татарами.

В Печенігами.

Г Ляхами.

11. “Гей, гетьмане Хмельницький, / … / Дай боже, щоб за твоєю головою пили і гуляли, / Вірий своєї християнської у поругу вічні часи не подали!” – слова, які народ присвятив Б. Хмельниць­кому, згадуються у творі…

А “Чи не той то хміль”.

Б “Хмельницький і Барабаш”.

В “Зажурилась Україна, бо нічим прожити”.

Г “Гей, не дивуйтеся, добрії люди”.

12. Кульмінацією твору “Хмельницький і Барабаш” є картина…

А Боротьби, на яку піднявся народ на заклик Б. Хмельниць­кого.

Б Покарання Барабаша за зрадництво.

В Розмови слуги Хмельницького з пані Барабашихою про ко­ролівські листи.

Г Викрадення Хмельницьким “королівських листів”.

Варіант 2

1. До епічного жанру фольклору не належить…

А Легенда.

Б Ода.

В Усмішка.

Г Повість.

2. Героїчний народний епос необхідно вивчати у безпосередньому зв’язку…

А Із географією.

Б Етнографією.

В Філософією.

Г Історією.

3. Яке містечко стало одним із фольклорних символів неперемож­ності війська Хмельницького та й українців загалом, що згаду­ється у творі “Чи не той то хміль”?

А Корсунь.

Б Жовті Води.

В Пилявці.

Г Полтава.

4. Під час читання твору “Чи не той то хміль” трапляються словосполучення “вражі ляхи”, “велика потуга”, “дубовії хати”, “хорошая врода”, які є художніми засобами. Це…

А Епітети.

Б Метафори.

В Уособлення.

Г Анафори.

5. Максим Кривонос, народний герой визвольної війни, яка була 1648-1654 pp., згадується у творі…

А “Зажурилась Україна, бо нічим прожити”.

Б “Гей, не дивуйтеся, добрії люди”.

В “Чи не той то хміль”.

Г “Хмельницький і Барабаш”.

6. У творі “Зажурилась Україна…” Україна виступає образом…

А Персоніфікацією.

Б Символом.

В Алегорією.

Г Уособленням.

7. Історична подія, що становить основу твору “Гей, не дивуйтесь, добрії люди”, пов’язана…

А З пилявською битвою.

Б Боями під Жовтими Водами.

В Битвою під Білою Церквою.

Г Визволенням Хотина від загарбників.

8. Улюбленими героями історичних пісень є…

А Народні протестанти.

Б Рекрути.

В Чумаки.

Г Козаки-запорожці.

9. Про якого ворога України згадується у творі “Зажурилась Україна…”?

А Про печенігів.

Б Ляхів.

В Половців.

Г Турків-татарів.

10. Яке прислів’я згадується у творі “Гей, не дивуйтеся, добрії люди”?

А “З мушкетом стане, аж серце в’яне”.

Б “Ситий голодного не розуміє”.

В “За рідний край життя віддай”.

Г “Дружба та багатство – дорожче багатство”.

11. До кого у творі “Гей, не дивуйтесь, добрії люди” постійно здійснюється звернення?

А До добрих людей.

Б Ляхів.

В Козаків.

Г Новобранців.

12. Жовтий пісок у творі “Хмельницький і Барабаш” символі­зує…

А Велику кількість золотих (гроші).

Б Останню битву українського козацтва з ляхами.

В Страждання, яких зазнав український народ від поневолю­вачів.

Г Непереможність Богдана Хмельницького (Жовті Води).1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (Пока оценок нет)
Loading...

УСНА НАРОДНА ТВОРЧІСТЬ. НАРОДНИЙ ЕПОС. “ЗАЖУРИЛАСЬ УКРАЇНА, БО НІЧИМ ПРОЖИТИ”, “ГЕЙ, НЕ ДИВУЙТЕСЬ, ДОБРІЇ ЛЮДИ”, “ЧИ НЕ ТОЙ ТО ХМІЛЬ”, “ХМЕЛЬНИЦЬКИЙ І БАРАБАШ”
на дорогу йду я в самотині