Тема поэта и поэзии в творчестве Б. Пастернака

Любой поэт рано или поздно задается вопросом о смысле творчества, о том, что есть поэзия – ремесло или способ существования человеческого духа? Когда читаешь лирику Бориса Пастернака, стихи захлестывают тебя, как ливень, и ты понимаешь,СИНДБАД-МОРЕПЛАВЕЦЬ – АРАБСЬКА НАРОДНА КАЗКА

РОЗДІЛ І КАЗКИ НАРОДІВ СВІТУ АРАБСЬКА НАРОДНА КАЗКА СИНДБАД-МОРЕПЛАВЕЦЬ Третя подорож Синдбад став говорити: – Серед бенкетів і розваг я швидко став забувати про колишні страшні пригоди. А розкішне, сите життя мені почало обридати. Я

ПЛАНИ – МОЛЬЕР. ЖИТТЯ І ТВОРЧІСТЬ. “МІЩАНИН-ШЛЯХТИЧ”

9 клас КЛАСИЦИЗМ ЯК ХУДОЖНІЙ НАПРЯМ У ЛІТЕРАТУРІ XVII СТ. ФІЛОСОФСЬКЕ ТА ЕСТЕТИЧНЕ ПІДГРУНТЯ КЛАСИЦИЗМУ. ОСНОВНІ ПРАВИЛА КЛАСИЦИЗМУ МОЛЬЕР. ЖИТТЯ І ТВОРЧІСТЬ. “МІЩАНИН-ШЛЯХТИЧ” ПЛАНИ Висока комедія Мольєра І. Що таке висока комедія Мольєра. (Висока комедія

Завдання на встановлення послідовності

УЗАГАЛЬНЮВАЛЬНІ ТЕСТИ Завдання на встановлення послідовності 1322. Встановіть хронологічну послідовність літературно-мистецьких течій. А Класицизм Б Романтизм В Бароко Г Ренесанс 1323. Розташуйте жанрові різновиди роману в хронологічній послідовності їх виникнення. А пригодницький роман Б роман-антиутопія

Библейские мотивы в романе М. Булгакова “Мастер и Маргарита”

Идеями христианства пронизано творчество многих писателей. Нельзя понять философию жизни, нельзя разгадать “тайну человеческой души” без знания Библии. Ибо это книга о Добре и Зле, правде и лжи, о том, как жить и как умирать.

Райнер Марія Рільке “Орфей, Еврідіка, Гермес”, “Ось дерево звелось…”

XX – ПОЧАТОК XXI СТОЛІТЬ Райнер Марія Рільке “Орфей, Еврідіка, Гермес”, “Ось дерево звелось…” 4 грудня 1875 року у Празі, яка тоді була у складі Австро-Угорської імперії, у сім’ї чиновника залізничного відомства Йозефа Рільке і

Літературна балада у творчості поетів-романтиків світу XVIII-XIX століть

Жанр балади виник у середні віки як танцювальна пісня з драматургічною дією. Розвиток літературної балади пов’язаний із творчістю поетів-романтиків та їх попередників Гете і Шиллера. Уже у XVIII столітті баладу визначають як вірш, в якому

Эволюция художественных образов в лирике А. Ахматовой

На рубеже прошлого и нынешнего столетий, накануне революции, в эпоху, потрясенную двумя мировыми войнами, в России возникла и сложилась, может быть, самая значительная во всей мировой литературе нового времени “женская” поэзия – поэзия Анны Ахматовой.