Ліричні пісні

Ліричні пісні Ліричними піснями називають фольклорні твори, які віддзеркалюють психоемоційну сферу народного життя. Генетично вони пов’язані з обрядовою лірикою, однак як самостійний жанр сформувались значно пізніше – у XVI ст. Лірична пісня найчастіше має монологічнуЗНО – Тест № 20 – Література XX ст

Література XX ст. 1. До якого літературного роду належить переважна більшість творів Миколи Куліша? А Лірика; В драма; Б епос; Г ліро-епос. 2. Позначте, з яким театром найтісніше пов’язана діяльність М. Куліша-драматурга. А Київським театром

Тема 8. Григорій Квітка-Основ’яненко

9 клас III. Нова українська література Літературний процес кінця XVIII – перших десятиліть XIX ст. Тема 8. Григорій Квітка-Основ’яненко (1778 – 1843) Григорій Квітка-Основ’яненко перший український письменник-сентименталіст, одним із перших почав писати народною мовою не

Тема 23. Максим Рильський (1895 – 1964) – IV. Новітня українська література

10 клас IV. Новітня українська література Тема 23. Максим Рильський (1895 – 1964) Максим Тадейович Рильський визначний поет, перекладач, фольклорист, літературознавець, мовознавець. Біографічні відомості 19 березня 1895 р. у Києві в родині відомого етнографа, діяча

Загальна характеристика – УКРАЇНСЬКА ЛІТЕРАТУРА XIV-XVIII СТ

ДАВНЯ УКРАЇНСЬКА ЛІТЕРАТУРА УКРАЇНСЬКА ЛІТЕРАТУРА XIV-XVIII СТ. Загальна характеристика Розвиток українського письменства значною мірою залежав від історичних обставин. На середину XIV ст. більша частина українських земель увійшла до складу Литовського князівства та Польського королівства, а

Поетичний синтаксис – ТЕОРІЯ ЛІТЕРАТУРИ

ТЕОРІЯ ЛІТЕРАТУРИ Поетичний синтаксис ІНВЕРСІЯ (від. лат. inversio – перестановка) – одна з фігур поетичної мови, порушення традиційного порядку слів у реченні з метою виділення найзначущого слова. Наприклад: “Врятував людей, що їх збирались саме вішать

Чорна рада. Хроніка 1663 року – Пантелеймон Олександрович Куліш

Пантелеймон Олександрович Куліш (1819-1897 pp.) “Чорна рада. Хроніка 1663 року” Роман П. Куліша “Чорна рада. Хроніка 1663 року” – значне досягнення української історичної прози XIX століття. Тарас Шевченко так писав у листі до Куліша 5

Мисливські усмішки – Остап Вишня

Остап Вишня (1889-1956 pp.) “Мисливські усмішки” Остап Вишня був затятим мисливцем і рибалкою, часто виїжджав у мальовничі місцевості з друзями на полювання. Але, як правило, ніякої здобичі не привозив. Бо його основна мета – помилуватися