ПУЗИНА КОСТЯНТИН

ПУЗИНА КОСТЯНТИН (1790, Полтавщина — 1850, Київ) — поет і освітній діяч.

Народився в сім’ї дворянина, початкову освіту здобув удома, а потім навчався в Полтавській духовній семінарії (м. Переяслав) та Петербурзькій духовній академії (1809 — 1814). Викладав у духовних семінаріях Росії та України французьку і давньоєврейську мови, був ректором Кишинівської духовної семінарії. 1822 р. постригся в ченці під ім’ям Філадельфа, і з того часу був настоятелем у кількох монастирях. Останні роки його минули у Видубицькому монастирі.

Почав писати українською і російською мовами в академії. Серед українських творів — вірші «Від малороса до малороса», «Вірша», «Ода в день ангела Т. Ф. Нікольського 1811 р.», «Поздоровлення з старшинством Г. А. Левицькому 6 вересня 1812 р.», «В день ангела В. В. Сердобинського», «Акростих Я. Г. Белявському», написані відповідно до традицій, що панували серед шкільної молоді, до родинних свят. У цих творах відчутно виявляється жартівлива тональність у дусі популярної тоді бурлескної поезії.

К. Пузина належав до літераторів, які свідомо ставилися до творення письменства рідною мовою. У післямові до «Малороссийской оды на смерть светлейшего кн. Кутузова-Смоленского» він вибачається перед своїми читачами: «Почтенные земляки...

извинят за то, чго ода сия написана не чисто малороссийским слотом. Сочинитель оной хотел только показать, что истинные малороссы и в Петербурге не только чувствуют, но и пишут по-малоросски. О любезная Малороссия! Кто тебя забудет?»

Сатирична ода К. Пузини «Малоросійський селянин» привертає увагу вже самою темою: тут уперше в нашій літературі твір «високого» жанру присвячується долі безправного кріпака, причому образ селянина оповитий щирою авторською симпатією.

Ода цікава своїм ритмічним малюнком: це — шестистопні ямбічні рядки з цезурою посередині, з чергуванням жіночих рим, несподіваними переходами до чотири — чи п’ятистопного ямба, як це притаманно байці.

Творчість К. Пузини характеризує ідейно-художні шукання письменників у період становлення нової української літератури.

Літ.: Білоусенко О. Перед світом: Поет — демократ К. Пузина. К., 1918; Нудьга Г. А. На шляхах до реалізму // Бурлеск і травестія в українській поезії першої половини XIX ст. К., 1959; Хропко П. П. Біля джерел української реалістичної поезії: (10-40-і роки XIX ст.. ). К., 1972; Калениченко Н. Л. Українська література XIX ст.: Напрями, течії. К., 1977; Гончар О. І. Просвітительський реалізм в українській літературі: Жанри та стилі. К., 1989.

П. Хропко


1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (Пока оценок нет)
Загрузка...

ПУЗИНА КОСТЯНТИН