ПРОФЕСІОНАЛІЗМИ

Професіоналізмами (від лат. рго — fessio — заняття, спеціальність) називаються слова, вживання яких обмежене вузькоспецифічними потребами представників певної професії. До професіоналізмів звичайно належать назви знарядь виробництва, назви трудових процесів, різні професійні означення загальномовних понять і т. д. Через обмеженість їх вживання більш-менш вузьким колом людей, а також в силу того, що в більшості випадків професіоналізми є неофіційними розмовними замінниками термінів, їх інколи називають професійними діалектизмами. «На відміну від термінів, професіоналізми не мають строгого наукового визначення, не становлять цілісної системи, можуть мати експресивне забарвлення. Якщо терміни — це, як правило, абстрактні поняття, то професіоналізми — конкретні; вони надзвичайно детально диференціюють ті предмети, дії, якості, що безпосередньо пов’язані зі сферою діяльності відповідної професії». «Вузькоспеціальні слова ніби деталізують загальнонародний словник. Так, загальні поняття «човен», «весло», «сітка» відомі і для людей, не зв’язаних з рибальним промислом. Але для рибалок ці поняття мають далеко важливіше значення, і тому в їхньому словнику поряд зі словом «човен» вживаються назви «дуб», «байдак», «баркас», «фелюга» — великі човни; «калабуха», «тузик» — невеличкі човни тощо; в човні рибалки розрізняють «шкарма»-гнізда, в які вкладаються весла; «строп» — ремінь, яким прив’язують весло до шкарми; «банка» — поперечна дошка, на якій сидять гребці; «чордак» — передня, звужена частина човна; «сволочок» — дерев’яна підставка, на якій тримається передуб. <…> Є кілька десятків рибальських назв для знарядь лову, залежно від...

їх величини, будови, розміру вічок, призначення тощо. Поряд з назвами «сітка», «невід», у рибальському словнику вживаються ще «бродяк», «волок», «волочок», «волокуша», «галиця», «дель», .десятка», «канка», «копці», «кукла», «лапташ», «матула», «мережа», «накидка», поріж», «сороковка», «ставник», «ставка», «трандата», ^фартух»».

Професіоналізми використовуються в текстах художніх творів з метою мовної характеристики персонажів, реалістичного відтворення мовного колориту різних професійних груп, з метою емоційного увиразнення мовлення і т. д. Наприклад: «Настала ніч. Надворі стало тихо, як у хаті, тільки море лащилось до берега легесенькою хвилею і ледве шелестіло на піску. Отаман став на демені в човні, коло його ніг лежала кодола, скручена кружалом, неначе гадюка, з залізною кішкою на кінці, котра була прив’язана до одного кінця мережі. На березі зостався крилаш, чи помагач отаманів, і більша половина рибалок. <…> Отаман причалив човна до берега, скочив на берег, намочивши ноги, вхопив за кодолу і гукнув голосно:

— Тягніть разом! В кожного забродчика була дерев’яна ляма. Вона обіймала широкою плисковатою дугою стан, а її кінці були стягнуті спереду ремінцями; ремінці застібались дерев’яною цуркою; до ремінців коло пояса були прив’язані ремінні паски з дерев’яними довбишками на кінці. Ці ремінні паски з довбишками на кінці звуться живцями. Забродчики закидали на товсту кодолу свої живці; живці обвивались кругом кодоли, як гадюки, і ніби всисались в неї, мов п’явки, а довбишки не давали їм розкручуватись» (І. Нечуй-Левицький, «Микола Джеря»).


1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (Пока оценок нет)
Загрузка...

ПРОФЕСІОНАЛІЗМИ