П. ТИЧИНА. ЖИТТЄВИЙ І ТВОРЧИЙ ШЛЯХ. «АРФАМИ, АРФАМИ…», «ВИ ЗНАЄТЕ, ЯК ЛИПА ШЕЛЕСТИТЬ», «КОЛИ В ТВОЇ ОЧІ ДИВЛЮСЯ…», «Я СКАЗАВ ТОБІ ЛИШ СЛОВО…», «ЗОЛОТИЙ ГОМІН», «СКОРБНА МАТИ», «ГЕЙ, ВДАРТЕ В СТРУНИ, КОБЗАРІ…», «ДО КОГО ГОВОРИТЬ?», «ХТО Ж ЦЕ ТАК ІЗ ТЕБЕ НАСМІЯТЬСЯ СМІВ?», «ПОХОРОН ДРУГА»

Тема. П. ТИЧИНА. ЖИТТЄВИЙ І ТВОРЧИЙ ШЛЯХ. «АРФАМИ, АРФАМИ…», «ВИ ЗНАЄТЕ, ЯК ЛИПА ШЕЛЕСТИТЬ», «КОЛИ В ТВОЇ ОЧІ ДИВЛЮСЯ…», «Я СКАЗАВ ТОБІ ЛИШ СЛОВО…», «ЗОЛОТИЙ ГОМІН», «СКОРБНА МАТИ», «ГЕЙ, ВДАРТЕ В СТРУНИ, КОБЗАРІ…», «ДО КОГО ГОВОРИТЬ?», «ХТО Ж ЦЕ ТАК ІЗ ТЕБЕ НАСМІЯТЬСЯ СМІВ?», «ПОХОРОН ДРУГА»

Варіант 1

1. М. Рильський, характеризуючи індивідуальну неповторність поезії П. Тичини, дуже вдало назвав її…

А «Природою життя».

Б «Неповторною музою».

В «Музичною рікою».

Г «Морем емоцій».

2. Твори Павла Григоровича вражали читачів…

А Музикальністю.

Б Оптимізмом.

В Романтизмом.

Г Надзвичайною емоційністю.

3. У 1913р. П. Тичина — студент…

А Харківського університету.

Б Полтавського педагогічного інституту.

В Київського комерційного інституту.

Г Львівського національного університету.

4. На формування естетичних смаків П. Тичини у дитинстві впли­вав…

А Дідусь.

Б Учитель.

В Спів бабусі.

Г Батько.

5. У кожній поезії «Сонячних кларнетів» П. Тичини лунає…

А Оптимістичний мотив.

Б Радість життю.

В Пафос визволення народу.

Г Повага до культурних скарбів нашого народу.

6. Композиційна збірка П. Тичини «Сонячні кларнети» містить…

А Три цикли і кілька окремих поезій.

Б П’ять циклів.

В Виключно три жмутки, як у збірці І. Франка «Зів’яле листя».

Г Два цикли і багато окремих віршів-поезій.

7. Сум ліричного героя (П. Тичина » Коли в твої очі дивлюся «), туга по коханій, в очах якої замість любові він бачить…

А Зраду.

Б Розпач.

В Вагання.

Г Холод.

8. За ідейною спрямованістю поезія П. Тичини » Коли в твої очі дивлюся» пов’язана з твором…

А Лесі Українки «Як я люблю оці години праці».

Б І. Франка «Ой ти дівчино, з горіха зерня».

В О. Кобилянської «Людина».

Г М. Коцюбинського «Тіні забутих предків».

9. Який художній прийом використаний П. Тичиною в поезії «Я ска­зав тобі лиш слово…» у рядках «Гай далекий засміявся»…

А Метафора.

Б Порівняння.

В Гіпербола.

Г Анафора.

10. У творі П. Тичини «Золотий гомін» розповідається про золотий гомін над стародавнім Києвом у зв’язку:

А 3 національним відродженням.

Б Початком революції 1905р.

В Поневоленням українського народу.

Г Руйнацією старого і народженням тимчасового суспільного ладу.

11. Кульмінацією твору «Скорбна мати» вважається…

А Невимовне стражданнях героїні.

Б Смерть матері від особистого горя і горя народного.

В Зустріч матері з учнями сина, який загинув.

Г Дізнання матері про смерть її сина.

12. У поезії «До кого говорить» П. Тичина зображує своє обурення і відчай з приводу нового, ще тяжчого колоніального гніту, під який потрапила Україна…

А Під час тоталітарного режиму і репресій.

Б У час голодомору.

В У 20-ті роки.

Г Напередодні революції 1905р.

Варіант 2

1. П. Тичина народився 27 січня 1891 року…

А На Чернігівщині.

Б Черкащині.

В Миколаївщині.

Г Херсонщині.

2. Найбільше захоплення отримував П. Тичина в дитинстві від музики…

А Народних інструментів.

Б Композиторів Д. Бортнянського і М. Березовського.

В М. Лисенка.

Г П. Майбороди.

3. На мотивах і образах ранньої лірики П. Тичини позначається…

А Захоплення поета театральним мистецтвом.

Б Філософія Г. Сковороди.

В Революція 1905р.

Г Пантеїстична філософія.

4. Весною 1923р. П. Тичина переїжджає до Харкова, де він…

А Керував хором.

Б Працював у редакції журналу «Червоний шлях».

В Написав повість-щоденник «Подорож з капелою К. Г. Стеценка».

Г Пише багато поетичних творів про Слобожанщину.

5. Природа у поезіях збірки П. Тичини «Сонячні кларнети» є…

А Засобом для збагачення.

Б Середовищем для відпочинку.

В Складовою частиною буття.

Г Символом волі.

6. Поезія П. Тичини «Ви знаєте, як липа шелестить» за жанровою спрямованістю належить до лірики…

А Інтимної.

Б Філософської.

В Пейзажної.

Г Громадянської.

7. Ліричний герой твору П. Тичина «Коли в твої очі дивлюся» від­чуває в серці коханої такий холод, як…

А У морозну погоду.

Б Північний вітер.

В Джерельна вода.

Г На спорожнілому полі.

8. «Арфами, арфами…» П. Тичини — це гімн…

А Красі.

Б Любові.

В Весні.

Г Щастю.

9. Зміни, які відбуваються в природі весною, відображені у строфі (П. Тичина «Я сказав тобі лиш слово…»)…

А Другій.

Б Першій та четвертій.

В Третій.

Г Виключно у четвертій.

10. Ворожі сили у творі П. Тичини «Золотий гомін» асоціюються з образом…

А Розкраяного неба.

Б Сірих хмар.

В Одвічного духу.

Г Чорного птаха.

11. «Похорон друга» П. Тичини — це…

А Величний реквієм воїнам, загиблим у боях за країну.

Б Сум про друга ліричного героя, що помер від тяжкої хво­роби.

В Трагедія людини, яка закінчила життя самогубством.

Г Осуд кривавої грабіжницької вітчизняної війни.

12. Прапори вкраїнські у творі П. Тичини «Гей, вдарте в струни, кобзарі» порівнюються…

А 3...

великим полум’ям.

Б Рушійною силою народних мас.

В Сонцем над степами.

Г Козацькими хоругвами.

Варіант 3

1. П. Тичина — син…

А Маляра.

Б Дяка.

В Коваля.

Г Шевця.

2. Будучи семінаристом, П. Тичина сприймав світ українського художнього слова через…

А Книжки Б. Грінченка і Лесі Українки.

Б Журнал «Дивовижний світ».

В Спілкування з обдарованими колегами по навчанню.

Г Музику природи.

3. Драматичну поему «Дзвінкоблакитне» П. Тичина пише під впливом…

А Театральної діяльності М. Садовського.

Б Відвідування музею природи.

В Знайомства з Л. Курбасом.

Г «Лісової пісні» Лесі Українки.

4. Посилення тиску тоталітарного режиму сковує, калічить талант П. Тичини, що виявилося…

А У власних переконаннях письменника.

Б Комуністичних поглядах.

В Збірках «Партія веде», «Чуття єдиної родини», «Сталь і ніжність».

Г Переживаннях поета за долю простого люду.

5. Назва збірки П. Тичини «Сонячні кларнети» означає…

А «Насолода життям».

Б «Буяння природи».

В «Мелодія душі».

Г «Музика сонця».

6. Значна увага в поезії П. Тичини «Ви знаєте, як липа шелестить» приділяється…

А Красі весняної ночі.

Б Теплій туманній погоді.

В Цвіту липового дерева.

Г Вираженню щирого почуття любові до людини, природи.

7. За жанровою спрямованістю «Похорон друга» П. Тичини — філософська поема, тому що в ній…

А Розмірковується над питанням про призначення людини в мікросуспільстві.

Б Порушується проблема формування особистості і її ролі в суспільстві.

В Досліджуються проблеми життя і смерті.

Г Зображується безсмертя великих художніх витворів люд­ського генія.

8. Поезія П. Тичини «Арфами, арфами…» насичена…

А Музичними, пісенними образами.

Б Шумом вітра.

В Емоціями від теплої погоди.

Г Дзюрчанням струмків.

9. Що відкрив, «переповнений любов’ю», ліричний герой твору «Я сказав тобі лиш слово…»?

А Радість життя.

Б Формулу щастя.

В Красу весни.

Г Кохання книгу.

10. Поезія «Скорбна мати» присвячена П. Тичиною…

А Усім жінкам-революціонеркам.

Б Своїй матері.

В Коханій.

Г О. Кобилянській.

11. П. Тичина у творі » Хто ж ще так із тебе насміяться смів? » зобразив…

А Прозріння народу щодо соціальної несправедливості.

Б Тяжку працю людей на пана.

В Борців-декабристів.

Г Крах надій українського народу на соціальне та національне визволення.

12. Образ коханої конкретизується в уяві (П. Тичина «Коли в твої очі дивлюся»)…

А Осені.

Б Моря.

В Юнака.

Г Зимового лісу.

Варіант 4

1. Самобутність стилю П. Тичини, майбутнього письменника, виражається…

А У гармонії душі й живопису.

Б Злитті кольору зі звуковими образами.

В Інтуїтивному сприйнятті довкілля.

Г Мотивах туги і страждань, породжених складними суспіль­ними та особистими обставинами.

2. У ранніх поезіях виявляється нахил П. Тичини…

А До поетизації символічних образів на прикладі природних явищ.

Б Роздумів над долею рідного краю.

В Критики будь-якого гнобителя.

Г Мелодійності звучання слова, художнього звукопису.

3. П. Тичина пише твір «Золотий гомін» як наслідок…

А Знайомства з Франковою поемою «Мойсей».

Б Міцної дружби з М. Коцюбинським.

В Відродження українського національного життя в резуль­таті революційних подій.

Г Вивчення ним історії Київської Русі.

4. Перша збірка поезій П. Тичини мала назву…

А «Сонячні кларнети».

Б «Замість сонетів і октав».

В «Плуг».

Г «Перемагать і жить».

5. У збірці Павла Григоровича «Сонячні кларнети» прославля­ється…

А Прагнення до оновлення життя.

Б Всеперемагаюче життя і краса природи.

В Любов до всього живого.

Г Віра в нездоланність сили духу людей.

6. Самобутньою рисою поезії П. Тичини «Ви знаєте, як липа шелестить» є…

А Надмірна емоційність і піднесеність.

Б Піднесена образність.

В Надзвичайна сентиментальність.

Г Недомовленість (від надміру почуттів).

7. Велику роль П. Тичина в поезії «Хто ж те так із тебе насміяться смів?» наділяє простому люду на прикладі…

А Орача.

Б Шевця.

В Коваля.

Г Свинопаса.

8. Емоційність настрою поезії П. Тичини «Арфами, арфами…» забезпечується…

А Яскравою метафоричністю.

Б Застосуванням алегоричних образів.

В Картинами гумору.

Г Її зв’язком з усною народною творчістю.

9. Дослідники визначили жанр твору П. Тичини «Золотий гомін»

Як…

А Драматичну поему.

Б Героїчну оду.

В Ліричну ораторію.

Г Героїчну оповідь.

10. Події, які відображені у творі «Скорбна мати» П. Тичини стосуються…

А Революції 1905-1907 pp.

Б Боротьби українського народу з монголо-татарськими за­гарбниками.

В Громадянської війни.

Г Поразки революції 1917р.

11. Поезія «Арфами, арфами…» П. Тичиною написана під впли­вом…

А Вірша М. Вороного «Блакитна панна».

Б Твору Лесі Українки «Лісова пісня».

В Театральної діяльності М. Садовського.

Г Регулярного відвідування поетом органного залу.

12. На думку П. Тичини, яку він висловлює у творі «Похорон дру­га», той, хто робить, має право…

А На можливість отримати почесну посаду в суспільстві.

Б Життя, пошану, пам’ять.

В Те, щоб про нього говорили у засобах масової інформації. Г Осудити експлуатацію людини людиною.


1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (Пока оценок нет)
Загрузка...

П. ТИЧИНА. ЖИТТЄВИЙ І ТВОРЧИЙ ШЛЯХ. «АРФАМИ, АРФАМИ…», «ВИ ЗНАЄТЕ, ЯК ЛИПА ШЕЛЕСТИТЬ», «КОЛИ В ТВОЇ ОЧІ ДИВЛЮСЯ…», «Я СКАЗАВ ТОБІ ЛИШ СЛОВО…», «ЗОЛОТИЙ ГОМІН», «СКОРБНА МАТИ», «ГЕЙ, ВДАРТЕ В СТРУНИ, КОБЗАРІ…», «ДО КОГО ГОВОРИТЬ?», «ХТО Ж ЦЕ ТАК ІЗ ТЕБЕ НАСМІЯТЬСЯ СМІВ?», «ПОХОРОН ДРУГА»