Відповіді на білет № 3 ДПА-2013 9 клас “Світова література”

1. Розкажіть про Гомера як легендарного основоположника європейської літератури. Поясніть суть гомерівського питання Гомер – легендарний давньогрецький поет, який започаткував античну, а фактично, і європейську літературу. Гомер вважається автором “Іліади” та “Одіссеї”, двох епічних поем.