Інтеграція наук при вивченні художньої літератури


Інтеграція наук при вивченні художньої літератури (лат. integratio – поповнення, відновлення) – процес взаємодії різних галузей знань і відносно самостійних гуманітарних та природничих наук у вивченні сутності художньої літератури і функціонування завершених творів у житті суспільства. Значення І. н. при в. х. л. усвідомилося після виділення літературознавства в окрему наукову галузь, з поглибленням диференціації методологічного арсеналу естетики, психології, історії, соціології, з виникненням нових наук – семіотики, теорії інформації, культурної антропології, металінгвістики, . які по-своєму звертаються і до мистецтва, і до художньої літератури зокрема. Під впливом досягнень цих наук видозмінюється традиційне літературознавство як за своєю структурою, так і за методологічним оснащенням. Це виявляється в історичній динаміці (змінності і боротьбі) літературознавчих шкіл, напрямів (біографізм, компаративізм, культурно-історична школа, психологізм, формалізм, “нова критика”, рецептивна естетика, структуралізм, філософський постструктуралізм тощо) і в структурі знання про літературу, в критеріях оцінки художніх творів і літературознавчих праць. Поняття І. н. при в. х. л. включає організаційно-кількісний і логіко-пізнавальний (якісний) аспекти. У першому випадку йдеться про координацію, поєднання зусиль представників різних наук та наукових

установ, які звертаються до художньої літератури як об’єкта дослідження під власним кутом зору. У другому – про використання літературознавцем (теоретиком, істориком літератури, літературним критиком, текстологом) здобутків інших наук при самостійному дослідженні та інтерпретації літературних явищ, текстів художніх творів тощо. У першому випадку акцент переноситься на організаційні форми роботи (погодження планів роботи, координація досліджень, проведення спільних симпозіумів, конференцій, видання праць тощо), у другому – на методологію дослідження, на субординацію методів, запозичених з інших наук, і осмислення їх евристичних можливостей при врахуванні своєрідності предмета дослідження. В україністиці процес інтегрування філософсько-естетичних, психологічних і лінгвоструктуральних досліджень у галузі літературознавства започаткували ще О. Потебня, І. Франко, С. Балей, О. Білецький, М. Гнатишак, Я. Ярема, продовжували в різних суспільно-політичних умовах (тому не з однаковим результатом) Л. Білецький, Д. Чижевський, Ю. Шерех, Г. В’язовський, Я. Розумний, Г. Грабович, М. Павлишин та ін.1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (Пока оценок нет)
Loading...

Інтеграція наук при вивченні художньої літератури
сочинение на тему бабочка