ВІСНИКИ НАЦІОНАЛЬНОЇ ПРАВДИ – 70 – 90-х років ХІХ століття в контексті національно-визвольних змагань

ВІСНИКИ НАЦІОНАЛЬНОЇ ПРАВДИ (1863-1870) Український національний рух, такий сильний, багатообіцяючий на початку 60-х років, не пустив глибокого коріння в освічених верствах населення, не кажучи вже про народні маси. Українське панство під впливом політичної реакції вВіталізм

Віталізм (лат. vitalis – життєвий) – 1) вчення, за яким у живих організмах є особлива, нематеріальна сила (ентелехія, життєздатність), що регулює в них життєві процеси; 2) стильова течія у багатьох літературних напрямах першої половини XX

Ізмарагд

“Ізмарагд” (грецьк. smаragdos – смарагд) – літературний збірник творів релігійно-дидактичного змісту; склався у XIII-XIV ст. у Київській Русі, поширювався у списках серед східних слов’ян до XVIII ст. Кожна з відомих трьох редакцій включає до 100

Видіння або Візія

Видіння, або Візія (лат. visio – видіння) – літературний жанр, поширений переважно у середньовічному письменстві: сюжет розбудовувався на пригодах “благодійного” персонажа, котрий переживає уві сні насправді “чудесну” подію. Елементи В. спостерігаються в античній (Платон, Плутарх),

СПЕЦИФІКА ФОЛЬКЛОРУ. ФОЛЬКЛОРИСТИКА ЯК НАУКА

“Термін “фольклор” запровадив англієць В. Томс, котрий 1846 р. під псевдонімом А. Мертон надрукував у часописі “Атенеум” (№982) статтю “The Folklore”. Тим самим він щасливо дав ім’я явищу, що його в Європі вивчали вже на

ТИМОТЕЙ БОРДУЛЯК

ТИМОТЕЙ БОРДУЛЯК (1863-1936) Для літературної праці Т. Бордуляк не мав ні часу, ні умов. Писав, сподіваючись, що видання його творів буде “добрим вкладом в українську літературу”. Ці сподівання мали підстави. Серед плеяди яскравих індивідуальностей в

ГОРЛЕНКО ВАСИЛЬ

ГОРЛЕНКО ВАСИЛЬ (псевд. і крипт. – В., Глаголь, Черкасин, Г-ко, В. Г. та ін.; 13.01.1853; с. Ярошівка, тепер Українське Талаліївського р-ну Чернігівської обл. – 27.04.1907, Петербург, похований у Ярошівці) – літературний критик, мистецтвознавець та етнограф.

Мім

Мім (грецьк. mimos – лицедій) – малий комічний жанр античної драми, одна з форм народного театру, започатковувався як невеличка сценка комічного чи розважального гатунку на тему повсякдення з характерною фігурою (рибалка, ремісник та ін.); Першу