Довідник з української культури

Акты Южном и Западной России

«Акты Южном и Западной России» (повна назва «Акты, относящиеся к истории Южной и Западной России, собранные и изданные Археографическою комиссиею»). З’являлися впродовж 1863-92 у Петербурзі в 15-ти томах. Тут були опубліковані грамоти києво-руських та литовськихПУЗИНА КОСТЯНТИН

ПУЗИНА КОСТЯНТИН (1790, Полтавщина — 1850, Київ) — поет і освітній діяч. Народився в сім’ї дворянина, початкову освіту здобув удома, а потім навчався в Полтавській духовній семінарії (м. Переяслав) та Петербурзькій духовній академії (1809 —

Серія

Серія (від лат. series — ряд) — сукупність видань, об’єднаних спільним задумом, тематикою, цільовим або читацьким призначенням, що виходять під спільною назвою серії, як правило, в однотипному оформленні. Періодичні або продовжувані С. складаються з нумерованих

Літературно-науковий вісник

«Літературно-науковий вісник»‘ — щомісячний літературно-художній і науковий журнал, найавторитетніше всеукраїнське періодичне видання європейського типу, що відіграло винятково важливу роль у розвитку національного письменства, естетичної думки, мистецтва загалом, в об’єднанні розділених кордонами письменницьких сил, в утвердженні

Вульгаризм

Вульгаризм (лат. vulgaris — брутальний, простий) — у стилістиці художнього мовлення — не прийняте національною літературною мовою, неправильне, грубо побутове або іномовне слово чи вираз. Часто вживається письменниками задля надання творові особливого побутового колориту чи

ЗІНЬКІВСЬКИИ ТРОХИМ

ЗІНЬКІВСЬКИИ ТРОХИМ (псевд. — Т. Звіздочот, Т. Певний та ін.; 04.08.1861, м. Бердянськ — 21.06.1891, там само) — поет, прозаїк, публіцист, фольклорист. Трагізм його короткого життя увиразнюють рядки Б. Грінченка на надмогильному пам’ятнику в Бердянську:

Як вплинули суперечності світогляду І. Вишенського на ідейно-художній зміст його полемічної прози?

Іван Вишенський — непересічна постать в історії розвитку української літератури. Це письменник-полеміст, творчість якого припадає на кінець XVI — першу чверть XVII ст. і позначена передусім антикатолицьким та антиуніатським спрямуванням. Виходець з бідної міщанської родини

ЖАРГОНІЗМИ

Жаргонізмами (франц. jargon, від галло-романського gargone — базікання) називаються слова, вживання яких обмежене нормами спілкування, прийнятими в певному соціальному середовищі. З цієї причини жаргонізми ще називають соціальними діалектизмами. Жаргонізми — це переважно такі специфічні, емоційно