Ансамбль книги


Ансамбль книги (фр. ensemble – разом) – певна сукупність результатів літературно-художньої, історико-філологічної, науково-публіцистичної, образотворчої і художньо-промислової діяльності, що утворюють ідейно-естетичну єдність. Означаються три типи ансамблів книги: 1 – містить тільки твори художньої літератури, функціонально зорієнтований на максимальний ідейно-емоційний вплив самого тексту художнього твору і оперативність включення його в актуальний контекст; 2 – ілюстровані видання художніх творів; 3 – найповніший за складом, включає поряд з можливими ілюстраціями більш чи менш значний обсяг супутніх текстів, історико-філологічних, літературно-публіцистичних та ін. Перший тип А. к. адекватно використовується при перших виданнях сучасних творів (особливо прози), автори яких не бажають представляти читачеві свої ідеї і образи так чи інакше проінтерпретованими (критиком, ілюстратором). Найпродуктивніше виявляє себе цей тип А. к. в часи підвищеної політичної активності суспільства (визвольні рухи, захист рідного краю); при цьому до масового книговидання добираються твори, поетика яких типологічно суголосна з історико-психологічними домінантами в умонастроях суспільства. Чинність вимоги історико-типологічної відповідності в системі “поетика – суспільна психологія” виразно спостерігається на книгах, що їх випускало видавництво

“Західна Україна” в 1927-33. Другий тип А. к. – ілюстровані видання творів художньої літератури – приводить в ідейно-емоційну взаємодію різні види мистецтва: художнє слово й малярство, найчастіше – графіку. Інтерпретаційні ресурси ілюстрації породжують ефект ідейно-емоційного резонансу за умови історико-типологічної відповідності між поетикою літературного твору і характером зображення в ілюстраційних компонентах А. к.; порушення цієї умови спричиняється до розриву між словесно-образним і візуально-ілюстраційним рядами, до самодостатності графічного ряду, для появи якого літературний твір став тільки приводом (див.: ). Третій тип А. к. складається у процесі взаємодії різних форм суспільної свідомості – мистецької (образне слово) і наукової (історико-філологічне знання, публіцистика, критика). Цього типу ансамблі формуються, як правило, не при перших виданнях художнього твору, а згодом, інколи вже тоді, коли поетика твору в новому культурному контексті відчувається як інотипна, сформована в ідейно, емоційно відмінному часопросторі. Тим самим актуалізується потреба історико-наукового оснащення А. к., яким забезпечується адекватна рецензія твору. Найповніше задовольняє цю потребу академічне видання.1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (Пока оценок нет)
Loading...

Ансамбль книги
звинуватити легко зрозуміти важко зно